Min side Meld fra
Kontakt oss

Kulturnæring

Fredrikstad har et rikt kunst- og kulturfelt og en rekke kreative fagmiljøer som vi har et stort potensial i å utvikle videre, eksempelvis innenfor filmbransjen, kunstnerfeltet, scenekunstfeltet og arrangørmiljø.

(Foto: Jørgen Gresvik Schei/Fredrikstad Fotoklubb)

 

Hva er kulturnæring?

Kulturnæring er en samlebetegnelse på næringsvirksomhet som framstiller kulturelle uttrykk. Visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, inngår i betegnelsen kulturnæring

Hvorfor er det viktig?

Kulturbaserte næringer vokser raskt og er viktig både i seg selv, og som en del av utviklingen av både kulturfeltet og næringslivet.

Fredrikstad har et rikt kunst- og kulturfelt og en rekke kreative fagmiljøer som vi har et stort potensial i å utvikle videre, eksempelvis innenfor filmbransjen, kunstnerfeltet, scenekunstfeltet og arrangørmiljø.

Byen har også unike historiske arenaer med blant annet Gamlebyen og Isegran. Disse to stedene er under stadig utvikling både som destinasjoner og som attraktive arenaer og miljøer for kreative næringer, med særlig fokus på opplevelsesnæring og håndverkstradisjoner.Hvordan jobber kommunen med dette?

Fredrikstad kommune skal

  • styrke partnerskapet mellom kulturaktører, det offentlige og forskningsmiljøer
  • arbeide frem tiltak for å hjelpe kulturlivet til å skaffe seg større inntekter uten å gå på bekostning av deres kulturelle integritet
  • jobbe frem prosjekter og sikre ekstern finansiering for utviklingsprosjekter innen sektoren
  • styrke kommunens arbeid med besøks- og attraksjonsutvikling av historiske arenaer og miljøer
  • bidra i arbeidet med kulturledet byutvikling (cultural planning)

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte Ingar Guttormsen, rådgiver kulturbasert næring, Kulturetaten.
Tlf. 995 52 147, e-post guin@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 22. april 2022