Kulturbasert næringsutvikling

Fredrikstad kommunes kulturplan legger opp til at kommunen skal jobbe for et profesjonelt miljø innen kreativ næring i Fredrikstad.

(Foto: Jørgen Gresvik Schei/Fredrikstad Fotoklubb)

 

Hva er kulturbasert næring?

Med kulturbaserte næringer definerer vi visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv og tradisjonshåndverk, film, arkitektur, design, mote og dataspill.

Hvorfor er det viktig?

Kulturbaserte næringer vokser raskt og er viktig både i seg selv, og som en del av utviklingen av både kulturfeltet og næringslivet.

Fredrikstad har et rikt kunst- og kulturfelt og en rekke kreative fagmiljøer som vi har et stort potensial i å utvikle videre, eksempelvis innenfor filmbransjen, kunstnerfeltet, scenekunstfeltet og arrangørmiljø.

Byen har også unike historiske arenaer med blant annet Gamlebyen og Isegran. Disse to stedene er under stadig utvikling både som destinasjoner og som attraktive arenaer og miljøer for kreative næringer, med særlig fokus på opplevelsesnæring og håndverkstradisjoner.Hvordan jobber kommunen med dette?

  • Styrke partnerskapet mellom kulturaktører, det offentlige og forskningsmiljøer
  • Arbeide frem tiltak for å hjelpe kulturlivet til å skaffe seg større inntekter uten å gå på bekostning av deres kulturelle integritet
  • Jobbe frem prosjekter og sikre ekstern finansiering for utviklingsprosjekter innen sektoren
  • Styrke kommunens arbeid med besøks- og attraksjonsutvikling av historiske arenaer og miljøer
  • Bidra i arbeidet med kulturledet byutvikling (cultural planning)

Pågående prosjekter

RIS – Rural Innovation Stimulation


Fredrikstad kommune samarbeider med Blender Collective, Innovatum i Trollhättan og Viken fylkeskommune i et prosjekt som stimulerer til tidligfase investeringer i lovende startups, og koblinger mellom nye og modne bedrifter.


Prosjektets formal er å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene.


RIS skal utvikle en tilpasset investeringsmodell for bedrifter i en tidlig fase. Prosjektet ønsker også å utvikle en modell som bidrar til å involvere etablerte og mellomstore bedrifter mer aktivt i oppstartsbedriftene. Målet er å skape et gjensidig og nyttig samarbeid for begge parter.


Blender Collective har norsk prosjektledelse, prosjekteiere er Fredrikstad kommune og Innovatum. RIS-prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet Starcap. Prosjektet har medfinansiering fra EU Interreg.

 


Kontakt

For henvendelser knyttet til feltet, ta gjerne kontakt med
Ingar Guttormsen, rådgiver kulturbasert næring, Kulturetaten i Fredrikstad kommune
Tlf. 99 55 21 47
E-post guin@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 06. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.