Min side Meld fra
Kontakt oss

Friby

I mars 2022 fikk Fredrikstad sin første forfulgte forfatter gjennom friby-ordningen. Leila Rasoul Ghahremanimaralloo har mottatt flere priser som årets beste iranske poet.

Leila.jpg

Fredrikstads egen fribyforfatter

Dette er Leila Rasoul Ghahremanimaralloo

Leila Rasoul Ghahremanimaralloo kom til Norge i begynnelsen av mars 2022 og brukte de første ukene til å omstille seg etter en lang reise til Fredrikstad, og et år på flukt sammen med mann og barn i Iran.

Før hun måtte forlate sitt hjem i Teheran, var hun førsteamanuensis ved et universitet i den iranske hovedstaden. Ghahremanimaralloo underviste i ledelse, markedsføring, økonomi og litteratur. Den iranske forfatteren har utgitt tre bøker. De to siste, om ytringsfrihet, menneskerettigheter og kvinners rettigheter, har gitt henne og familien store problemer i hjemlandet.

Ghahremanimaralloo ble oppsagt på universitet, og etter hvert mistet også mannen hennes jobben som ingeniør. Etter et år i skjul i Iran, er de nå i Fredrikstad.

– Det er en ære for oss å få være vertskap for Ghahremanimaralloo og hennes familie. Vi trenger stemmer som når vi skal bygge samfunn der alle har de samme rettighetene uavhengig av posisjon og bakgrunn. Jeg vil gi stor honnør til Ghahremanimaralloo som har ofret sitt hjem og sin frihet ved å ytre seg om viktigheten av en slik frihet for alle. Også hennes mann har min dype respekt for å ha stått ved sin kone i dette, sa ordfører i Fredrikstad kommune Siri Martinsen da fribyforfatteren ankom byen.

– Jeg er glad for å være i Fredrikstad og komme i gang som fribyforfatter, sa Ghahremanimaralloo. I Fredrikstad har hun kontorplass på Fredrikstad bibliotek der hun skal være på deltid mens hun lærer seg norsk og fullfører det obligatoriske introduksjonsprogrammet. Hun bor sammen med mannen og deres to barn.

Hvem har bestemt at vi skal være friby?

At Fredrikstad kommune skulle bli friby for en forfulgt forfatter ble vedtatt i kultur- og miljøutvalget i 2018 og i bystyrets budsjettbehandling for 2020, etter initiativ fra litteraturfestivalen Ord i Grenseland.

Ordfører signerte kontrakt med International Cities of Refugee Network (ICORN) om å bli friby 19. februar 2021.

Hva er en friby?

En friby er en by som har forpliktet seg til å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner og eventuelt deres ektefelle og barn i opptil to år.

Fribyene er medlemmer av den internasjonale organisasjonen ICORN, som administrerer ordningen. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, kunstnere, journalister og andre som blir forfulgt for sine ytringer.  

For forfatterne og kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og sikres ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Fribyforfatteren representerer de mange forfatterne og kunstnerne verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet.  

Ved å være en friby tar Fredrikstad ikke bare et klart standpunkt mot angrep på ytringsfriheten, men bidrar også konkret til å hjelpe et menneske.

Hvem er fribyforfatterne?  

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss litterær eller kunstnerisk produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke.

Ordningen inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, visuelle kunstnere, musikere og låtskrivere.  

Hvordan fungerer ordningen?  

En person som blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICORN, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet til å bli boende i landet ut over de to første årene. Fribyforfatterne som kommer til Norge kommer som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). 

Som friby legger Fredrikstad til rette for at forfatterne skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fribyforfattere er ofte renommerte skribenter eller kunstnere i hjemlandet, med høy profil i litterære miljøer eller mediemiljøer.

I Fredrikstad forvaltes fribyordningen av Fredrikstad bibliotek og kulturetaten i kommunen. Kulturetaten holder i det administrative, og byens to fribykoordinatorer jobber på biblioteket. Fribykoordinatorene står for daglig sosial og faglig oppfølging av friby-forfatteren som kommer til oss. De vil bistå forfatteren i å utøve sitt virke, bygge nettverk og utvikle sitt faglige arbeid.  

Utenriksdepartementet gir et årlig stipend til hver av de norske fribyene. Dette skal gå til utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Norsk PEN administrerer denne ordningen og har samtidig en rådgivnings- og kontaktrolle overfor byene og departementet  

     

Sist oppdatert: 13. mai 2022