Friby

Ordfører Jon-Ivar Nygård skrev fredag 19. februar 2021 under avtalen med ICORN som gjør Fredrikstad til friby.

friby2.jpg

Fredrikstad er med det friby gjennom det internasjonale fribynettverket ICORN.  

– I Norge står ytringsfriheten sterkt og vi liker å anse oss selv som et demokrati hvor takhøyden er stor. Dette gjenspeiler seg også i kunsten vår. Hos oss skal vi tåle både provoserende og kontroversiell kunst. Sånn er det ikke i alle land. I noen land blir man forfulgt og fengslet for å skrive om kjærlighet, homofili, kvinnesak, andre religioner, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Som friby vil Fredrikstad være vertskap for en forfulgt forfatter og deres familie i to år. Det er et privilegium at vi kan være et fristed for forfulgte forfattere der de kan skrive og uttrykke seg fritt, uten frykt for å bli sensurert eller kneblet, fortsetter han.  

Hva er en friby?

En friby er en by som har forpliktet seg til å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner og eventuelt deres ektefelle og barn i opptil to år.  

Fribyene er medlemmer av den internasjonale organisasjonen ICORN, som administrerer ordningen. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, kunstnere, journalister og andre som blir forfulgt for sine ytringer.  

For forfatterne og kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og sikres ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Fribyforfatteren representerer de mange forfatterne og kunstnerne verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet.  

Ved å være en friby tar Fredrikstad ikke bare et klart standpunkt mot angrep på ytringsfriheten, men bidrar også konkret til å hjelpe et menneske.    

Hvem er fribyforfatterne?  

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss litterær eller kunstnerisk produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke. Ordningen inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, visuelle kunstnere, musikere og låtskrivere.  

Vi vet ikke hvilken forfatter som kommer til Fredrikstad ennå. Det vil, av sikkerhetsmessige årsaker, ikke bli kjent før personen er på plass her.    

Hvordan fungerer ordningen?  

En person som blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICORN, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet til å bli boende i landet ut over de to første årene. Fribyforfatterne som kommer til Norge kommer som overføringsflyktninger (kvoteflyktninger).  

Som friby legger Fredrikstad til rette for at forfatterne skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Fribyforfattere er ofte renommerte skribenter eller kunstnere i hjemlandet, med høy profil i litterære miljøer eller mediemiljøer.

I Fredrikstad forvaltes fribyordningen av Fredrikstad bibliotek og kulturetaten i kommunen. Kulturetaten holder i det administrative, og byens to fribykoordinatorer jobber på biblioteket. Fribykoordinatorene står for daglig sosial og faglig oppfølging av friby-forfatteren som kommer til oss. De vil bistå forfatteren i å utøve sitt virke, bygge nettverk og utvikle sitt faglige arbeid.  

Utenriksdepartementet gir et årlig stipend til hver av de norske fribyene. Dette skal gå til utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Norsk PEN administrerer denne ordningen og har samtidig en rådgivnings- og kontaktrolle overfor byene og departementet  

Hvem har bestemt at vi skal bli friby?  

Medlemskap i ICORN er en oppfølging av vedtak i kultur- og miljøutvalget i 2018 og vedtak i bystyrets budsjettbehandling for 2020. Ord i Grenseland var i sin tid initiativtaker til å få ordningen til byen.  

Sist oppdatert: 19. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.