Min side Meld fra
Kontakt oss

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsning med mål om å gi et bedre og mer omfattende tilbud av profesjonell kunst og kultur til eldre.

I Fredrikstad har Den kulturelle spaserstokken to faste ordninger:

  • Musikkbrunch Fredrikstad - kulturarrangementer på dagtid for deg på 65+.
  • Sykehjemsturné - en turnéordning til de ulike eldresentrene og sykehjemmene i kommunen.

Musikkbrunch Fredrikstad

Musikkbrunch Fredrikstad er en serie med kulturarrangementer på dagtid for deg som er 65+. Vi gjennomfører arrangementer - ofte konserter - 6-8 ganger i året. Inkludert i billetten er enkel servering.  De gangene det er gratis konsert er det mulig å kjøpe noe å spise og noe å drikke. 
 

Nyeste oppdateringer om Musikkbrunch

Høstens program ble lansert digitalt 1. juni. Det blir blant annet Tre om Taube ombord Statsraad Lehmkuhl, et møte med gode melodier i Biblioteketa aula med Merete Meyer, humor og viser med Sturla Berg Johansen på Blå Grotte og rockete julekonsert med Toini Knudtsen på Blå Grotte. 

Trykket program vil være tilgjengelig i løpet av uke 23. 

NB: billetter til Tre om Taube ombord Statsraad Lehmkuhl ble revet bort allerede første salgtdag. Vi jobber med å se på muligheten for å legge ut flere billetter. 

Billetter kjøpes gjennom Fredrikstad kino sine nettsider (www.fredrikstadkino.no) og fra billettluka til Fredrikstad kino. For konsertene som gjennomføres på Blå Grotte er det også mulig å kjøpe billetter gjennom Blå Grotte sine nettsider blågrotte.no. 

Høstens program lanseres 1. juni!

Det vil bli trykket brosjyrer, i nytt design, som kan hentes på innbyggertorget (tidligere servicetorget i Fredrikstad kommune) og på Fredrikstad kino. Programmet vil også gjøres tilgjengelig digitalt her på nettsiden. Det vil også kunne ses som enkeltstående arrangementer på sosiale medier og Visit Fredrikstad & Hvalers kulturkalender. 

Følg oss gjerne på Musikkbrunch Fredrikstad for å få direkte oppdateringer på din Facebook når vi legger ut informasjon og nyheter.
 

Program


Informasjon om arrangementene vil ligge følgende steder: 

  • På kommunens nettsider
  • I arrangementskalendrene til Visit Fredrikstad og Hvaler og Fredriksstad blad
  • På Fredrikstad kino sine nettsider (der man også kjøper billett)
  • Som egne arrangementer på Facebook (Kulturetaten i Fredrikstad kommune og Musikkbrunch Fredrikstad)
     

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere av Fredrikstads dyktige, lokale kulturaktører og festivaler. Slik kan vi tilby flere aktiviteter.
Noen av aktørene vi har samarbeid med er Kirkemusikk FredrikstadMozartfestivalen, Glommafestivalen, Vinterjazzfestivalen, City Scene, Båthuset scene, Blå Grotte og Fredrikstad bibliotek.

Med oss på laget har vi også Frivilligsentralen, med en fast gjeng som er med på å gjennomføre konsertene. 
 

Sykehjemsturné

6-8 ganger i året reiser innleide profesjonelle kulturaktører på turné til de ulike eldresentrene og sykehjemmene i kommunen. Her kommer kulturopplevelsene på visitt til beboerne der de er! Det er i alt 12 sentre og sykehjem som får besøk i løpet av en turne.

Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg

 I 2019 ble prosjektet "Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg" etablert under Den kulturelle spaserstokken i Fredrikstad. I prosjektet skal vi hente inn og systematisere kunnskap om betydningen av kunst- og kulturopplevelser for målgruppen. Dette innebærer også utvikling av ordningen der vi prøver ut litt nye konsepter, blant annet kurs i fortellerteknikk, dans og visuell kunst.

Prosjektet har hatt pause på grunn av koronapandemien, og startet opp igjen i midten av 2022. Fylkeskommunens "Regionale folkehelsemidler" og stor støtte fra Fredrikstad tuberkuloseforenings stiftelse gjør prosjektet mulig.

Kurs

Som en del av prosjektet "Opplevelser, livskvalitet og senioromsorg" har vi tilbudt kurs til eldre i Fredrikstad. Dersom det tilkommer nye kursmuligheter vil dette oppdateres under. 

Kurs i visuell kunst

Kurs i visuell kunst ble gjennomført i samarbeid med Østfold kunstsenter i 2022. Kurset er fulltegnet og hadde oppstart 1. februar 2022. 

Dansekurs

Dansekurs er planlagt gjennomført i samarbeid med Kulturskolen i Fredrikstad. Oppstart av dansekurs er foreløpig utsatt på ubestemt tid. 

Mer informasjon om kurset kommer.

Send gjerne en epost til Irene Østbø på adressen ireost@fredrikstad.kommune.no med navn og kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet direkte med nyheter og oppdateringer om kurs i dans.

Fortellerkurs

Kurs i fortellerteknikk ble for første gang gjennomført i 2019 i samarbeid med den frivillige foreningen Indica Mihi, Aktiv Omsorg og +Huset. Prosjektet pågår fortsatt og ble støttet av Den kulturelle spaserstokken i 2019 og i 2023.
 

For aktører

Vi har programmert ferdig for 2023, men tar i mot konseptbeskrivelser for 2024. Er du profesjonell kulturaktør og ønsker å gjøre Musikkbrunch eller Sykehjemsturné for Den kulturelle spaserstokken i Fredrikstad?

Send oss gjerne en epost merket med Den kulturelle spaserstokken til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Kontakt oss 

Hvis du har spørsmål om Den kulturelle spaserstokken i Fredrikstad kan du ta kontakt med Irene Østbø

Sist oppdatert: 08. desember 2022