MEDIEFAG tilbud

Spillutvikling - Animix - Anime - Film

♥ Spillutvikling

 
Vil lære deg å utvikle dataspill?
 
Meld deg på Kulturskolens tilbud i spillutvikling! Her får du lære om spilldesign og du får utvikle spill med enkel koding. Du får opplæring i enkle program som Scratch og Microsoft Arcade. Etter hvert får du teste ut andre og litt mer avanserte programmer. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Tilbudet er primært rettet mot 5-7.trinn.  
 
Torsdag 17.30-19.00
 
 

Påmelding

 
 

Animix

Animix passer for elever som liker å skape historier, tegne og modellere, og å samarbeide kreativt med andre elever. Elevene lærer forskjellige animasjonsteknikker, blant annet cut-out, dukke-, leire- og objektanimasjon, pixilasjon, lightgrafitti og legoanimasjon. Elevene jobber sammen i små grupper og får opplæring i hele filmskaperprosessen. Det tekniske utstyret vi bruker er speilreflekskamera, iMac, animasjonsprogrammet Dragonframe og redigeringsprogrammet Final Cut. Undervisningen vil være modulbasert, der vi jobber med spesifikke tema og teknikker i en spesifisert tidsperiode. Tilbudet er primært rettet mot 5-7.trinn.
 
Mandag 16.30 - 18.00
 
 
 

Anime

 
Er du interessert i anime og ønsker å lære deg å tegne og animere i denne unike japanske animasjonsformen? Meld vårt nye tilbud i anime ved Kulturskolen i Fredrikstad. Her vil du få grunnleggende opplæring i animasjon, tegning og karakterdesign. Du vil få opplæring ProCreate, et digitalt tegneprogram for iPad og lage små filmer i redigeringsprogrammet Final Cut. I tillegg til alt dette vil vi også se på eksempler fra anime og snakke om typiske trekk ved anime.  Du trenger ingen forkunnskaper for å være med, og vi har utstyr og iPader du får benytte. Tilbudet er rettet mot ungdom fra 13 år og oppover.
 
Tirsdag 16.30 - 18.00
 

Påmelding

 
 
 
Se pris her:

Prisene gjelder for skoleåret 2024/2025

Egenandeler per skoleår

 • Elevplass kjerneprogram, ordinær plass: kr 3 600
 • Elevplass kjerneprogram, søsken- og flerfagsmoderasjon: kr 2 700
 • Elevplass kjerneprogram, inntekt under 4,5 G: kr 800
 • Elevplass fordypningsprogram, ordinær plass: kr 6 850
 • Elevplass fordypningsprogram, søsken- og flerfagsmoderasjon: kr 5 140
 • Elevplass fordypningsprogram, inntekt under 4,5 G: kr 800
 • Samspill musikk: kr 1 350
 • Instrumentleie ordinær plass, inkl. mva: kr 600
 • Instrumentleie, per skoleår, inntekt under 4,5 G, inkl. mva: kr 125

Fakturering skjer en gang per halvår, høst og vår.
Kortere kurs, verksteder og lignende har varierende priser, alt etter innhold og form.

Moderasjoner

 • 25 prosent søskenmoderasjon fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet dans
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet nysirkus

Moderasjonen gis til det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som har en samlet bruttoinntekt for husstanden som er under 4,5 G (grunnbeløp i folketrygden), kan søke om redusert egenandel.

Utleie av møterom og saler

 • Rom 1, 2, 5, per time: kr 250
 • Dansesal, per time: kr 350
 • Kammersal, per time: kr 350
 • BlackBox, per time: kr 400
 • BlackBox, hel dag: kr 3 000

Utleie er forbeholdt undervisnings-/kulturrelatert aktivitet. Bruk av andre rom, som kjøkken og garderobe, er mulig etter avtale.

Østfold Medieverksted
Ambulerende kurs for skoler
Animasjonskurs: dagskurs/ukeskurs også videre for skoler, kulturskoler og andre institusjoner – pris etter avtale. Video oppdragsproduksjon/infofilm/kinoreklame – pris etter avtale.