MEDIEFAG tilbud

Spillutvikling - Animasjon - Animix - Anime - Film

♥ Spillutvikling

 
Vil lære deg å utvikle dataspill?
 
Meld deg på Kulturskolens tilbud i spillutvikling! Her får du lære om spilldesign og du får utvikle spill med enkel koding. Du får opplæring i enkle program som Scratch og Microsoft Arcade. Etter hvert får du teste ut andre og litt mer avanserte programmer. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta. Tilbudet er primært rettet mot 5-7.trinn.  
 
Torsdag 17.30-19.00
 
 

Påmelding

Animasjon

Animasjon er et tilbud som hovedsakelig er rettet mot ungdom fra 13 år og oppover. Undervisningen gir en innføring i å lage animasjonsfilm fra ide til ferdig film, i tillegg til animasjonsfilmens grunnprinsipper.  Undervisningen er tilpasset alder, nivå og ferdigheter. Vi har fokus på å gi elevene mestringsfølelse, og lære de til å lage ferdige og gode produkter som elevene kan være stolte av og som vi kan sende videre inn til festivaler og arrangementer som blant annet UKM og Amandusfestivalen.
 
Mandager kl 18.30 - 20.00
 
 
 

Animix

Animix passer for elever som liker å skape historier, tegne og modellere, og å samarbeide kreativt med andre elever. Elevene lærer forskjellige animasjonsteknikker, blant annet cut-out, dukke-, leire- og objektanimasjon, pixilasjon, lightgrafitti og legoanimasjon. Elevene jobber sammen i små grupper og får opplæring i hele filmskaperprosessen. Det tekniske utstyret vi bruker er speilreflekskamera, iMac, animasjonsprogrammet Dragonframe og redigeringsprogrammet Final Cut. Undervisningen vil være modulbasert, der vi jobber med spesifikke tema og teknikker i en spesifisert tidsperiode. Tilbudet er primært rettet mot 5-7.trinn.
 
Mandag 16.30 - 18.00
 
 
 

Anime

 
Er du interessert i anime og ønsker å lære deg å tegne og animere i denne unike japanske animasjonsformen? Meld vårt nye tilbud i anime ved Kulturskolen i Fredrikstad. Her vil du få grunnleggende opplæring i animasjon, tegning og karakterdesign. Du vil få opplæring ProCreate, et digitalt tegneprogram for iPad og lage små filmer i redigeringsprogrammet Final Cut. I tillegg til alt dette vil vi også se på eksempler fra anime og snakke om typiske trekk ved anime.  Du trenger ingen forkunnskaper for å være med, og vi har utstyr og iPader du får benytte. Tilbudet er rettet mot ungdom fra 13 år og oppover.
 
Tirsdag 16.30 - 18.00
 

Påmelding

Film

Lyst til å lage film? På vårt filmtilbud får du et innblikk i hvordan en filmproduksjon foregår og får prøve deg både foran og bak kamera. Vi gir opplæring i hvordan du filmer, redigerer og lager manus, og om du ønsker å prøve deg som skuespiller er det mulighet til det. Sammen med de andre elevene er du med og lager filmer i ulike sjangre i løpet av skoleåret. Tilbudet er rettet mot ungdom fra 13 år og oppover.
 
Tirsdag 16.30 - 18.30
 
 
 
 
Se pris her:

Prisene gjelder for skoleåret 2023/2024

Egenandeler per skoleår

 • Elevplass kjerneprogram, ordinær plass kr. 3 600
 • Elevplass kjerneprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Elevplass fordypningsprogram, ordinær plass kr. 6 850
 • Elevplass fordypningsprogram, inntekt under 4,5 G kr. 800
 • Samspill musikk kr. 1 350
 • Instrumentleie ordinær plass, inkl. mva kr. 600 
 • Instrumentleie, per skoleår, inntekt under 4,5 G , inkl. mva kr. 125

Fakturering skjer en gang per halvår, høst og vår. Kortere kurs, verksteder og lignende har varierende priser, alt etter innhold og form.

Moderasjoner. Det gis:

 • 25 prosent søskenmoderasjon fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet dans
 • 25 prosent moderasjon fra tilbud nr. 2 innenfor fagområdet nysirkus

Moderasjonen gis til det rimeligste tilbudet.

Reduksjon på grunn av lav inntekt
Forsørgere som har en samlet bruttoinntekt for husstanden som er under 4,5 G, kan søke om redusert egenandel.

G = grunnbeløpet i folketrygden, som reguleres 1. mai hvert år.

Med bruttoinntekt forstås alle inntekter, også introduksjons- og kvalifiseringsstønad unntatt barnetrygd, sosialstønad, bostøtte, grunn- og hjelpestønad. Det er husstandens samlede inntekt som danner grunnlaget for beregningen. For å kunne søke redusert betaling må søker være registrert fakturamottager. Samboers inntekt skal være med i beregningsgrunnlaget.

Forsørgere som ønsker redusert egenandel, må søke gjennom gjeldende søkeordning. Søknadsskjema "Kulturskolen-søknad om redusert egenandel" finnes på kommunenes hjemmeside. Barnet må ha blitt tildelt plass på kulturskolen før det kan søkes om betalingsreduksjon. Frist for å søke ordningen er 1. september for høsthalvåret og 15. januar for vårhalvåret. Det må søkes på nytt for hvert skoleår. Det kan kun søkes betalingsreduksjon for et av kulturskolens tilbud per elev per år.

Følgende må vedlegges søknad om betalingsreduksjon:

 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto lønnsinntekt inklusiv faste tillegg fra siste måned.
 • Bekreftelse fra NAV på eventuell trygd, stønad, underholdsbidrag, kontantstøtte og lignende.
 • Annen inntekt, for eksempel renteinntekter, leieinntekter eller stipend.
 • Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Søknaden behandles når gyldig dokumentasjon er mottatt. Variabel inntekt skal dokumenters for de siste tre måneder. Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft.

Utleie av møterom og saler Pris 2023

 • Rom 1, 2, 5, per time kr. 150
 • Dansesal, per time kr. 250
 • Kammersal, per time kr. 250
 • BlackBox, per time kr. 300
 • BlackBox, hel dag kr. 2 700

Utleie er forbeholdt undervisnings-/kulturrelatert aktivitet. Bruk av andre rom, som kjøkken og
garderobe, er mulig etter avtale.