Pensjonistbridge

Pensjonistbridge på dagtid på torsdager.

Pensjonistbridge

Torsdager fra kl. 10:30 på Ener'n.

Kontakt: 

Tore Farbrot

tofarbr@gmail.com

97 97 80 99