Keramikk- og skulpturverksted

St. Croix-verksteder for barn fra 3. til 7. trinn

Tanken bak St.Croix verksteder

Vi ønsker at Kreative Verksteder skal være et sted hvor kunstnere (og andre skapende kunst- og kulturutøvere) i samarbeid med St.Croix kan sette i gang verksteder for barn, slik at barn kan få mulighet til å utforske og bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk. Målet er å gi barn mulighet til å utfolde seg, prøve seg fram og erfare at det er mange ulike måter å utrykke seg på. Det skal være fokus på lek og modning, og det er et mål at alle skal bli sett og hørt ut fra sine ståsted. Det skal tas hensyn til barnas egne idéer og kreativitet, de skal få lov til å prøve og feile. Både den skapende prosessen og egenutvikling skal vektlegges, det jobbes ikke nødvendigvis mot resultater i form av ferdige produkter eller forestillinger.Det føles viktig og riktig å ta tak i nye impulser som oppstår og engasjerer – uttrykk som er «i tiden». Tanken er at de ulike verkstedene/gruppene kan samarbeide, slik at også nye uttrykk kan oppstå. Gjennom Kreative Verksteder ønsker vi at barn kan få impulser og mulighet til å bearbeide egne idéer, utvikle sin fantasi og gjøre erfaringer på ”kryss og tvers og fra alle kanter”. Med denne tilnærmingen ønsker vi å legge til rette for et kreativt og frodig miljø hvor barn kan bruke og utvikle sin kreativitet, skape ting og få gode opplevelser. Det tas kontinuerlig i mot henvendelser med idéer, ønsker og innspill fra barn, unge og kunstnere – slik at nye verksteder og nye uttrykk kan utvikles.

Innhold

Gjennom introduksjon av teknikker, metoder og temaer med faste øvelsesoppgaver, inspireres det til egen utprøving av teknikker og muligheter. Ønsker med dette å stimulere til nysgjerrighet og utforskertrang. Vektlegging av den faglige kommunikasjonen, med dialog og respons begge veier. Bruk av relevant litteratur for inspirasjon og innsikt.

 • Hva er skulptur? Se på, kjenne på, klatre på
 • Nærmiljø, ute, inne, likheter, forskjeller, små, monumentale, naturalistisk, abstrakt, med mer
 • Materialer: leire, gips, pappmasjé av lim og ulike papirtyper
 • Tredimensjonal utforming
 • Visualisere følelser: direkte - indirekte
 • Funksjon: praktisk - opplevelse Kombinere funksjon og skulptur
 • Modellering 
 • Krukkebygging 
 • Presseteknikk: Lage kopper 
 • Jobbe med dekor på flate 
 • Jobbe med form ut fra tegninger 

Opplegget følger tidvis året i kulturen vår, med innslag av tema fra gamle og nye kulturelementer, med masker rundt halloween, juleverksted rundt jul og påskegg rundt påske. Fremstillingene og tolkningene av temaene er ikke gitt, det er opp til hver enkelt barn. Opplegget er ikke kronologisk gitt ved årets start, men tar hensyn til gruppens dynamikk og forankringene i de ulike kulturtradisjonene. Gruppen vil for øvrig alltid vite hva den skal gjøre neste gang.   

Instruktør: Torhild Ekmann 

Dager og tidspunkt

Mandag kl. 17:30-19:00

Lørdag kl. 11:00-12:30

Med forbehold om endringer! 

Info om påmelding 

Meld interesse på mail til Anne Louise Andreassen; alha@fredrikstad.kommune.no, ring 69306484 eller kom innom.  Vi sender påmeldingsskjema og påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla». Oppstart hver høst etter påmelding. Man melder seg på for høst- og vårsemester. Er det ønskelig å fortsette utover ett år, må det gis beskjed innen tidsfristen som er satt. Deltakeravgift. Det sendes faktura ved oppstart av hver halvår. Det er mulig å melde seg av etter høsthalvåret med tidsfrist 30. november.

 

Anne Louise Andreassen
Kulturkonsulent Barn & Familie