Gallerigangen

En utstillingsarena for alle!

En uformell utstillingsarena

Dette er en utstillingsarena for de som har lyst til å ha en utstilling, men som synes det er litt skummelt. Her vil utstillingen kunne ses av alle som av ulike grunner besøker St.Croix-huset. Med andre ord er man sikret et publikum og oppmerksomhet. Dette kan være det første steget til å tørre å vise hva man driver med. Galleri Gangen egner seg både til å vise frem bilder og skulpturer.

Utstilling1.jpg

"Fuglene kommer"

En film fra utstillingen i gallerigangen laget av barna på kreative verksteder!

 

Anne Louise Andreassen
Kulturkonsulent Barn & Familie