Meny

Fasiliteter

 

Studio 

St.Croix-huset har et studio som kan lånes, fortrinnsvis av ungdom under 20 år.  

20 m2

Innspillingsrom med mikrofon

Mac

Servering

Kafeen kan benyttes i åpningstidene

 

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020

Utleie av møterom og saler på St. Croix-huset

Timepris før kl. 16.00

 • Lille My 40
 • Tier’n, Elver’n eller Tolver’n 100
 • Åtter’n eller Nier’n 50
 • Kjellerstua 50
 • Annekset 100
 • Lillesal 120
 • Storesal som møterom 520
 • Ener’n 80
 • Kunstverket 80

Timepris etter kl. 16.00

 • Lille My 80
 • Tier’n, Elver’n eller Tolver’n 100
 • Åtter’n eller Nier’n 80
 • Kjellerstua 80
 • Annekset 100
 • Lillesal 120
 • Storesal som møterom 520
 • Ener’n 100
 • Kunstverket 100

Note: 1) Hele prissystemet er endret til timespris, som følge av etablering av nytt elektronisk bookingsystem.

Ved leie av møterom på dagtid må det bestilles møtepakke. Denne pakken koster kr. 275,- pr. person og inkluderer møterom med dagens lunsj. Eventuell kaffe, te, frukt og mineralvann må bestilles i tillegg, og er ikke inkludert i prisen. Det er ikke tillatt med medbrakt mat eller drikke.
Fruktfat kr. 25,- pr. person. Kaffe-/tekanne kr. 200,- (liten, 10 kopper), kr. 250,- (stor, 20 kopper), kr. 700,- (ekstra stor, 60 kopper).

Studenter og ungdom inntil 20 år, som ikke mottar tilskudd eller er del av en organisasjon som mottar tilskudd, kan benytte rom til dans, teater, møter og annen kulturvirksomhet, gratis. Generelt kan redusert utleiepris vurderes i henhold til virksomhetens kriterier for redusert leie, eksempelvis lav betalingsevne eller oppstarthjelp til nye aktiviteter

Utleie av Lille og Storesal (ikke møtevirksomhet):

Pris uten billettsalg

 • Lillesal kr. 1 500
 • Storesal kr. 2 300


Pris med billettsalg

 • Lillesal kr. 3 000
 • Storesal kr. 4 500

Teknisk utstyr, rigging og teknisk bistand inngår ikke i leie av salene. Dette må avtales på forhånd med teknisk
ansvarlig.

Musikkværste – kreative verksteder

 • Bandveiledning Pr time (45 min) Kr. 150
 • Instrumental-undervisning (bass - trommer - gitar) Pr time (45 min) Kr. 150
 • Øvingsrom Økt (2 timer) Ungdom gratis, voksne over 20 år kr 150
 • Kreative verksteder 1) Pr gang Kr. 125

Note: 1) Det gis 25% søskenmoderasjon på full pris fra barn nr. 2, forutsatt samme betaler.

Studio:
Etter avtale. Omvisning inkl. enkel bevertning og infomateriell:150 kroner per person.

Studenter og ungdom inntil 20 år, som ikke mottar tilskudd til kulturaktivitet, kan benytte rom til dans, teater, møter og annen kulturvirksomhet, gratis. Generelt kan redusert utleiepris på bakgrunn av manglende inntjening og/eller liten betalingsevne i visse tilfeller vurderes, eksempelvis grupper/arrangement i startfasen.

bilde Teknisk ansvarlig St.Croix

Kristian Torp
Kontor : 69 30 64 70
kritor@fredrikstad.kommune.no