Meny

Grotta

Fasiliteter

Grotta har 451 sitteplasser i amfi

Vi kan også sette opp som konserthall, og tar da inntil 700 personer stående.

(Leiepriser gjelder standard oppsett med amfi) 

Lys

Ta kontakt med Simon Holt eller Roy Nilsen for å avklare behov.

Lyd

Ta kontakt med Morten Melsom for å avklare behov.
Kontakt Jørgen Misje Wold for å leie Blå Grotte.
All leie gjelder for inntil 8 timer hvis ikke annet er avtalt. se leiepriser nederst.

Konferanse/kurs/seminar

Videoprosjektor - tilkobling med VGA kabel på scenen
Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen

Servering

Foajéområde utenfor salen finnes en kiosk/bar.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020

Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser og Speilet 166 sitteplasser.
Leieprisene gjelder inntil 8 timer hvis annet ikke er avtalt. Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris

Leiesatser Blå Grotte 451 sitteplasser og 900 ståplasser og Speilet 166 sitteplasser Leieprisene gjelder: Standard amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker. Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

Åpne arrangementer/forestillinger:

  • Kr. 14 500 pr arrangement/forestilling
  • Kr. 9 500 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
  • Kr. 8 500 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager.

Røde dager: Kr 18 000 pr forestilling I tillegg til utleieprisene: 10% av billett-inntektene. 5% ved barneforestillinger

Leie uten 10% av billettinntektene kr. 40 000 pr. arrangement.  Ekstra forestillinger kr. 22 500. Røde dager: Kr 47 500 pr forestilling

Åpne arrangementer/forestillinger for Ideelle kulturorganisasjoner

  • Kr. 5 500 pr arrangement/forestilling
  • Kr. 3 000 for ekstra forestillinger (samme dag)
  • Kr. 4 750 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene. Helligdager: kr 8 500 pr. forestilling/arrangement

Lukkede arrangementer/arrangementer uten billettsalg:

  • Mandag - fredag: Kr. 16 000
  • Lørdag/søndag: Kr. 18 000
  • Helligdager: Kr 23 500

Tillegg til leie av lokale

- 4 000 leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys)

- 450 etter 8 timer, hverdager, pr time

- 550 etter 8 timer, helg, pr time

- 2 500 leie av teknikere til kun avvikling av forestilling

- 2 000 setting av fastlys

- 3 500 leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte)

- 2500 leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet)

- 450 rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, pr time

- 550 rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, pr time

Helligdager: Etter avtale

Utleie Blå Grotte
Jørgen Misje Wold
Kontor: 69 30 64 68
Mobil: 97 13 94 96

jorwol@fredrikstad.kommune.no      

Lydansvarlig, Blå Grotte
Morten Melsom
Kontor : 69 30 60 64
Mobil: 900 91 453

mome@fredrikstad.kommune.no

Lysansvarlig, Blå Grotte
Simon Holt
Mobil: 909 10 544
Teknisk: 69 30 60 64

hosi@fredrikstad.kommune.no  

Utleie Blå Grotte Jørgen Misje Wold Kontor: 69 30 64 68 Mobil: 97 13 94 96

jorwol@fredrikstad.kommune.no