Lykkeberghallen

Lykkeberghallen skal gjennom en større rehabilitering og er stengt for sesongen. 

Mer informasjon her

Ofte stilte spørsmål

Informasjon om svømmehall
  • Bassengstørrelse er 12,5 m x 6 m
  • Vanntemeratur ca 33°C
  • Kapasitet til 15 personer
Kriterier for å leie

Ansvarlig må være over 18 år. Minst én person i gruppen må ha gyldig livredningsbevis i vann og tilfredsstillende kvalifikasjoner i Hjerte- og Lunge Redning og førstehjelp.

Livredningsprøve avtales med Hilde Tandberg 918 27 691

Grupper med behov for terapibasseng og skoler prioriteres.

Tilgang og nøkkelkort

TD Bygg og Eiendom tar kontakt vedrørende sikkerhets- og låserutiner når leiekontrakt er signert av leietaker. De som har nøkkelkort fra tidligere leieforhold i hallen gis tilgang på samme kort innen første trening starter.

Søknad om treningstider

Søknadsfrist 1. mai.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Utleie

All utleie av kommunale idrettsanlegg skjer gjennom Virksomhet idrett i Fredrikstad kommune

Kommunale svømmehaller leies ikke ut til selskap i regi av privatpersoner.

Sist oppdatert: 22. februar 2017

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.