Idrettsanlegg

Fredrikstad kommune har gjennom samarbeide med lokale klubber/idrettslag bygget fotballbaner og utviklet idrettsanlegg. Her følger en oversikt over anleggene:

* Anlegg merket med (U) administreres av Fredrikstad kommune (utleieobjekter).

Merkur 1 kunstgress

fotballbane med undervarme og flomlys (U)

Merkur 2 kunstgress

fotballbane med flomlys

Borge ungdomsskole (U)

fotball gressbane med flomlys

grusbane med flomlys

Begby IL kunstgress

fotballbane med flomlys

Gressvik IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Fredrikstad Stadion

fotballbane med flomlys

Kråkerøy Stadion kunstgress

fotballbane med flomlys

Kråkerøy gress (U)

fotball gressbane med flomlys

Kråkerøy grus

fotball treningsbane med flomlys

Kongsten Hovedbane  (U)

fotball gressbane

Kongsten treningsfelt (U)

gressariale med fotballmål

Lervik IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Rolvsøy IF kunstgress

fotballbane med flomlys

Selbak TIF kunstgress 

fotballbane med med flomlys

Skogstrand IF kunstgress

fotballbane med flomlys.

Tollbodplassen (U)

grusbane med flomlys

Trolldalen IF kunstgress 

fotballbane med flomlys

Østsiden IL kunstgress

fotballbane med flomlys.

Sentralidrettsanlegget

Sentralidrettsanlegget / Lisleby Stadion er arena for friidrett og fotball og eneste kommunale idrettsanlegg godkjent for internasjonale friidrettsstevner.

All utleie av kommunale idrettsanlegg, skoler og leirsteder skjer på bakgrunn av elektronisk søknad.  

Målgruppe:

 • Idrettsklubber som driver med utendørsaktivitet.  

Sesong:

 • Kunstgress- og grusbaner hele året (værforbehold)
 • Gressbaner og friidrettsanlegg april - oktober  

Sentralidrettsanlegget - friidrettsanlegg:

 • Idrettsanlegg godkjent for internasjonale stevner
 • Hovedbane. Naturgress  fotballbane med flomlys
 • Kunstgressbane. Fotballbane m. flomlys
 • Grusareale m. flomlys
 • Klubbhus med gardeober og møterom «Hemsen»
 • Mini kunstgress. Nærmiljøanlegg
 • Adresse: Konditorveien 31, 1619 Fredrikstad (59°13'46.1"N 10°58'23.4"E)
 • Buss: 2450, 355 og 356

Reglement

Reglement for kommunale idrettshaller
 1. All bruk av idrettshallene skal skje etter inngått avtale med Virksomhet idrett. Fellesmail: idrett@fredrikstad.kommune.no
 2. Ordinære åpningstider Hverdager kl. 07.00 – 22.00 Lørdager/søndager kl. 09.00 – 18.00
 3. Parkering av motorkjøretøyer og sykler skal skje på dertil bestemte parkeringsplasser.
 4. Unødvendig opphold og støy i vestibyle, garderober og korridorer er ikke tillatt.
 5. Røyking er ikke tillatt i hallen og ved hallens inngangsparti.
 6. Berusede personer har ikke adgang og det er ulovlig å nyte rusmidler i bygningen.
 7. Dyr ikke tillatt i bygningen.
 8. Leietaker er selv ansvarlig for oppbevaring av egne eiendeler.
 9. Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet etter bruk.
 10. Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet etter bruk. 
 11. Kun innesko er tillatt i idrettshallen. Det skal ikke benyttes sko som kan sette merker i gulvbelegget. Ansvarlig leder/trener/lærer skal påse at utøverne bytter fra utesko til innesko før trening i hallen.
 12. Bruk av ball i korridorer, vestibyle, garderober og dusjer er ikke tillatt.
 13. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med brannrutiner som er slått opp i bygningen. Nødutgangene skal være fri, og kun brukes til sitt bestemte formål.
 14. Ved arrangementer/kamper plikter arrangøren å stille nødvendig antall vakter slik at ordensreglene blir fulgt under arrangementet. Ansvarlig leder/trener/lærer skal sørge for at hallen og garderober er ryddig og i orden etter bruk og er den siste som forlater bygget.
 15. Leietakere skal slukke lys og påse at dører og vinduer er lukket etter trening. Gjelder ikke i Kongstenhallen og Stjernehallen.
 16. Skader på bygning og/eller ustyr som følge av at reglementet ikke er fulgt, vil leietaker bli gjort økonomisk ansvarlig for. Ved alvorlige brudd på reglementet vil leietaker kunne bli utestengt.
 17. Kontaktinformasjon: Vaktmester: 48 21 30 42 / 69 33 85 50
Klisterreglement
 1. Klister skal ikke benyttes av spiller i aldersklassene under J/G 15 (ref. reglement for lag tilsluttet Norges Håndballforbund).
 2. Det er kun tillatt å bruke syntetisk klister.                                    
 3. All bruk av venetiansk terpentin (harpiks) er forbudt.
 4. Påføring av klister kan kun skje i de merkede «klister-områdene», det vil si spilleflaten med sikkerhetssone.
 5. Klister skal kun påføres hendene. Spillere som bryter mot dette skal bortvises fra banen og kan ikke ankomme banen/området igjen før alt klistret er fjernet.
 6. Det er ikke tillatt å påføre klister direkte på ball.
 7. Håndballer som er merkbart preget i overflaten av «gammelt» klister er ikke tillatt å bruke i hallen. Der ballvaskemaskin er tilgjengelig skal den benyttes. Det er ikke tillatt å rense håndballene på tribuner, eller andre steder hvor de setter merker. Å bruke «skitten» ball vil bli sett på som et brudd på reglementet.
 8. Alt klister skal fjernes før man forlater banen eller «klister-område». All bruk av klister utenfor tillatte områder er forbudt og vil bli sett på som et brudd på reglementet.

Leiepriser

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

Prisene gjelder primært for organiserte lag/foreninger/grupper, hjemmehørende i Fredrikstad kommune, som bedriver idrett og aktivitet. For disse gruppene er trening på hverdager (kl. 06.00 – 08.00 og kl. 15.00 – 22.00) og tildelt sesongtrening for barn/unge (til og med 19 år) gratis i driftssesongen.

Leie ut over anleggenes ordinære åpningstider, per time kr. 845
Gebyr for brudd på reglement/betingelser eller vilkår kr. 1 540

Kongstenhallen

Driftssesong uke 33 - 25

Trening

 • Idrettshallen – leie per bane kr. 405
 • Voksen, per time kr. 180
 • Barn, per time kr. 180
 • Student/honnør, per time kr. 180

Skoler
Skoleidrettsdag kommunal grunnskole (kl. 08-00 – 14.00) per dag kr. 4 110
Andre skoler enn grunnskolen, etter avtale.

Idrettsarrangement

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 545
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 245
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 055
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 055
 • Kamp elite (inntil 750 tilskuere) per gang kr. 5 145
 • Kamp elite (over 750 tilskuere) per gang kr. 7 430


Møterom

 • Møterom Hals, per time kr. 140
 • Møterom Frederik, per time kr. 190
 • Te-kjøkken, per time kr. 140
 • Garderober, per time kr. 185

 

Idrettshaller:

Driftssesong uke 33-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180
 • Student/honnør, minimumsavgift per time kr. 180

Idrettsarrangement 

 • Minimumsavgift per bane, voksen, per time kr. 545
 • Minimumsavgift per bane, barn per time kr. 245
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 055
 • Idrettsarrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 055

Møterom

 • Lite, per time kr. 165
 • Stort, per time kr. 220

Kiosk 

 • Liten, per gang kr. 290
 • Stor, per gang kr. 570

 

Aktivitetssaler:

Driftssesong uke 34-25

Idrett, kor, korps og øvrige frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (til og med 19 år) i Fredrikstad kan leie aktivitetssalene gratis til trening og lavinntektsarrangement.

Trening

 • Liten, voksen, per time kr. 170
 • Liten, barn, per time kr. 90
 • Liten, student, per time kr. 90
 • Stor, voksen, per time kr. 300
 • Stor, barn, per time kr. 155
 • Stor, student, per time kr. 155

Arrangement

 • Liten, voksen, per time kr. 235
 • Liten, barn, per time kr. 135
 • Liten, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 110
 • Liten, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 110
 • Stor, voksen, per time kr. 405
 • Stor, barn, per time kr. 205
 • Stor, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 850
 • Stor, arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag, overnatting, per døgn kr. 2 850

 

Stjernehallen:

Driftssesong uke 33-13

Trening

 • Baneleie – idrettslag, voksen kr. 405
 • Baneleie – idrettslag, barn kr. 180

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 755
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 245
 • Kamp elite (inntil 1 000 tilskuere) per gang kr. 5 145
 • Kamp elite (over 1 000 tilskuere) per gang kr. 7 990
 • Skoleidrettsdag per time kr. 430

 

Sentralidrettsanlegget:

Driftssesong 15. april – 1. oktober

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180

Idrettsarrangement

 • Skoleidrettsdag, per gang kr. 1 845
 • Hovedbane, voksen, per time kr. 545
 • Hovedbane, barn per time kr. 245
 • Friidrett arrangement, voksen, per time kr. 545
 • Friidrett arrangement, barn, per time kr. 245

Hovedbanen på Sentralidrettsanlegget benyttes kun til kamper.
  

Fredrikstad stadion:

Stenges ved snøfall.

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180

  Idrettsarrangement
 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 1 120
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 245

 

Andre idrettsanlegg:

Østfoldhallen

 • Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00, per time kr. 1 540
 • Mandag - torsdag kl. 16.00 - 21.00, per time kr. 1 850
 • Mandag - torsdag kl. 21.00 - 23.00, per time kr. 1 540
 • Fredag kl. 16.00 - 22.00, per time kr. 1 540
 • Lørdag - søndag kl. 08.00 - 12.00, per time kr. 1 540
 • Lørdag - søndag kl. 12.00 - 21.00, per time kr. 1 850
 • Kamp med billettinntekter, per time kr. 2 260
 • Idrettsarrangement, per time kr. 2 055

Idrettsarrangement over en dag, etter avtale.
Andre arrangementer (ikke idrett), etter avtale.
 

Merkur 1 kunstgressbane

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 835
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 245

 

Grus og gressbaner:

Driftssesong 15. april – 1. oktober
Trening er gratis.

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 310
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 160
 • Heldagsarrangement idrett, voksen, per gang kr. 2 235
 • Heldagsarrangement idrett, barn, per gang kr. 2 235
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 2 795
 • Idrettsarrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 2 795
 • Andre heldagsarrangement, voksen, minimum per gang kr. 3 070
 • Andre heldagsarrangement, barn, minimum per gang kr. 3 070
 • Leie til parkeringsformål med gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 2 055
 • Leie til parkeringsformål uten gebyrinnkreving på Tollbodplassen, per dag kr. 515

 

Lykkeberghallen:

Driftssesong uke 33-25

 • Stor sal kr. 255
 • Lille sal kr. 160

Svømmehallen

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180
 • Svømmekurs, voksen, per time kr. 380
 • Svømmekurs, barn per time kr. 380
   

Svømmehaller:

Driftssesong uke 36-31.mai

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180
 • Svømmekurs, voksen, per time kr. 380
 • Svømmekurs, barn per time kr. 380

Idrettsarrangement

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 545
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 245
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, voksen, per dag kr. 4 055
 • Arrangement heldag/arrangement med billettsalg/deltakeravgift, barn, per dag kr. 4 055
   

Svømmebasseng:

Driftssesong uke 34-25

Trening

 • Voksen, minimumsavgift per time kr. 405
 • Barn, minimumsavgift per time kr. 180
 • Svømmekurs, voksen, per time kr. 380
 • Svømmekurs, barn per time kr. 380
   

4.1.1 Offentlig bad

Barn 0-3 år gratis, barn 3-18 år, student 18+ med studentbevis, honnør med bevis, vernepliktige soldater med bevis og veteraner med Forsvarets Veterankort.

Kongstenbadet svømmehall og friluftsbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 100
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 50
 • Enkeltbillett, student/honnør/soldat/veteraner, per gang kr. 70
 • Ikke badende svømmehall, per gang 35 35
 • Kortavgift plastklippekort (ved førstegangskjøp eller når mistet) kr. 40
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 950
 • Klippekort 10 ganger, barn kr. 450
 • Klippekort 10 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 650
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 900
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 800
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 1 200
 • Klippekort 40 ganger, voksen kr. 2 800
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 400
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 200
 • Sesongkort svømmehall, voksen kr. 2 650
 • Sesongkort svømmehall, barn kr. 1 060
 • Sesongkort svømmehall, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 120
 • Sesongkort friluftsbadet, voksen kr. 3 190
 • Sesongkort friluftsbadet, barn kr. 1 910
 • Sesongkort friluftsbadet, student/honnør/soldat/veteran kr. 2 650
 • Årskort, voksen kr. 4 140
 • Årskort, barn kr. 2 120
 • Årskort, student/honnør/soldat/veteran kr. 3 400


Gaustadbadet og Gressvikbadet

 • Enkeltbillett, voksen, per gang kr. 65
 • Enkeltbillett, barn, per gang kr. 45
 • Enkeltbillett, student/honnør, per gang kr. 45
 • Klippekort 10 ganger, voksen kr. 600
 • Klippekort 20 ganger, voksen kr. 1 000
 • Klippekort 20 ganger, barn kr. 600
 • Klippekort 20 ganger, student/honnør kr. 600
 • Klippekort 40 ganger, barn kr. 1 000
 • Klippekort 40 ganger, student/honnør kr. 1 000

  

Utleie 

Søknadsskjema uteanlegg

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Leder
André Flatner
Telefon

69 30 60 00

Postadresse
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Besøksadresse
Stadion 41, 1671 Kråkerøy
Epost
idrett@fredrikstad.kommune.no

Vis i kart

 

 

Sist oppdatert: 03. august 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.