Min side Meld fra
Kontakt oss

Aktive Fredrikstad

Fredrikstad er partnerby i Global Active City (GAC) og blir sertifisert i løpet av 2022. Målet med ordningen er å få en mer aktiv befolkning.

GAC-logoGlobal Active City er en sertifisering etter en internasjonal ISO-standard. I dag er det kun et titalls andre byer i verden som har denne statusen. 

Dette handler om et langsiktig arbeid som skal gjennomføres i partnerskap mellom kommune, frivillighet, utdanningsinstitusjoner og næringsliv. 

Satsningen i Fredrikstad har fått navnet Aktive Fredrikstad og er en del av kommunens overordnede folkehelsearbeid. 

En aktiv befolkning er bra for den enkelte og for samfunnet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) oppfordrer kommuner til å jobbe systematisk med å øke befolkningens aktivitet. Dette stemmer godt overens med nasjonal helsepolitikk og kommunens satsning på folkehelse.

Et krav for å bli sertifisert er at kommunen kjenner situasjonen i sin egen by og baserer tiltak og innsats i tråd med dette. Derfor vil vi finne ut av hvor aktive vi er i Fredrikstad. Noe av det første vi gjør er å gjennomføre en spørreundersøkelse om folks aktivitetsnivå. Den vil gi kommunen et grunnlag for å vite hvilke grupper vi bør prioritere å jobbe med. I tillegg skal vi gjennomføre en rekke prosjekter og tiltak som Høgskolen i Østfold og andre skal forske på. 

Forskning viser at vi har størst mulighet til å påvirke folks hverdagsaktivitet innenfor arbeidsliv, skolehverdag, byutvikling og måten vi reiser på. Samtidig vet vi at det å endre folks vaner og atferd er et langsiktig arbeid. Det er viktig at vi har gode sosiale møteplasser i kommunen vår, hvor folk opplever å bli inkludert og har det bra. 

Hvordan vil innbyggerne merke at vi jobber med dette? Vi skal fortsette med å løfte fram alt det gode arbeidet som skjer i dag i regi av idrett, organisasjoner, kommunen, næringsliv, skoler og uorganiserte aktiviteter. I tillegg må vi vise hvor utrolig viktig hverdagsaktiviteten er. For eksempel at det å gå til skolen, sykle til jobben, ta trappen istedenfor heisen er viktige bidrag i et aktivt liv. Her må finne alle finne sin egen hverdagsaktivitet.

Det handler altså ikke bare om trening og blodsmak i munnen. Det handler om at litt er bedre enn ingenting. 

Hvert år vil vi vise frem et stort mangfold av aktiviteter under verdens aktivitetsdager i mai. Dette gjør vi i tett samarbeid med en rekke aktører. Her kan du se litt av hva som skjedde i 2022.

Les mer om Global Active City på http://activewellbeing.org/

Kontakt programleder Anne Skauen:
Epost: aska@fredrikstad.kommune.no 
Telefon: 959 12 552

Sist oppdatert: 26. august 2022