Ung i jobb

Man kan få hjelp til å søke etter jobb og skrive CV ved vår avdeling LittFri (sentrum, Litteraturhuset).

Åpningstider LittFri:
Tirsdag: Kl. 14.00 - 18.00 (1. vgs. – 20 år)
Onsdag: Kl. 14.00 - 18.00 (1. vgs. – 20 år)
Torsdag / ung info: Kl. 14.00 - 18.00 (14 –20 år)

 

Fritid - Prosjekt Ung i jobb

Fritid i Fredrikstad har mottatt prosjektmidler fra Bufdir, til å drifte prosjektet «Ung i jobb» 2022 – 2025. Dette er et tredelt prosjekt som handler om å gi ungdom i alderen 14 – 17 år (unge arbeidstakere) muligheten for å få jobberfaring og en verktøykasse til å skulle klare seg videre i arbeidsmarkedet selv. Vi samarbeider med NAV (trening i å skrive CV og jobbsøknad), man skal også delta på et aktivitetslederkurs og et demokratiseminar.

Man må søke via søknadsportalen på Fredrikstad kommune sine hjemmesider, utlysningen ligger på ledige stillinger og tittel/overskrift er "Ung i jobb - Fritid i Fredrikstad".

Ungdommene må ha BankID/MinID, kontonummer og muligens måtte søke politiattest med underskrift fra foresatte for å jobbe i virksomheter som krever dette.

Søknadsfrist 2023: Søknadsfristen er dessverre ute for 2023 (13.03.23), følg med neste år! Utlysning kommer i ca januar eller februar.

 

Ung Ressurs: Ungdom som ressurs i Fritids avdelinger og andre virksomheter i kommunen, året gjennom.

Ung Ambassadør: Ungdom som markedsførere for tilbud til ungdom i kommunen, året gjennom

Ung i sommerjobb: Sommerjobb for ungdom i ukene 25 – 32, i virksomheter i Fredrikstad kommune og eksterne virksomheter.

Sist oppdatert: 21. april 2023