Om Fritid i Fredrikstad

Ungdommer på Fritid i Fredrikstad

Avdelingene

 • Vi skal være et tilbud for alle i aldersgruppen 10 til 18 (20) år.
 • Vi skal være politisk og religiøst nøytrale.
 • Vi skal ha respekt for hverandre og sentrale verdier i samfunnet.  

Rusfri arena

 • Vi har nulltoleranse for rus på alle aktiviteter og arrangementer i regi av Fritid i Fredrikstad.
 • Vi skal sammen skape gode holdninger i forhold til rusmidler.
 • Vi skal være med i det rusforebyggende arbeidet i kommunen.

Trygg møteplass

 • Vi viser respekt for hverandre uansett etnisitet, legning, politiske holdninger og religion.
 • Vi skal sørge for at alle skal med og skape fellesskap.
 • Vi skal sørge for at alle skal føle seg sett, hørt og ivaretatt
 • Vi skal være en attraktiv arena for barn og unge der de kan møte trygge og kompetente voksenpersoner.
 • Vi forebygger og tar tak i situasjoner med for eksempel rus, mobbing, vold og kriminalitet.
 • Vi skal ha arenaer hvor det legges til rette for mestring, hvor den enkelte skal kunne prøve og feile i trygge omgivelser.
 • Vi skal være en arena foresatte føler det er trygt å sende barn og unge til.  

Demokratiarena

 • Barn og unge ha reell innflytelse, medvirkning, medbestemmelse og få oppleve demokrati.
 • Barn og unge skal være med å bestemme innholdet på avdelingene.
 • Barn og unge skal få føle en tilhørighet til avdelingene.
 • Barn og unge skal få være kreative og være aktører i egen fritid.

Kulturarena

 • Vi skal være et kulturfritidstilbud for barn og unge
 • Vi skal være en arena som tilbyr et bredt spekter av kultur på et lavterskel nivå
 • Som kulturarena skal vi legge til rette for at barn og ungdom skal kunne utvikle talenta sine ved å sørge for at det finnes en kulturell infrastruktur for barn og ungdom (for eksempel datakultur, bandrom, scene, studio og verksteder). Dette er med på å drive fram et mangfold av uttrykk, men gjør det også mulig for barn og unge å fordype seg og utvikle seg innenfor ulike kulturuttrykk

 

Om Fritid

Ferieaktivitet

Ung i jobb

Fredagsklubben

Registrering

 

 

Virksomhetsleder:

Charlotte K. Sandberg
chasan@fredrikstad.kommune.no
477 84 016

Postadresse:

Postboks 1405 1602 Fredrikstad

Besøksadresse: 

St.Croix-huset, 2.etg St.Croix gate 16, 1607 Fredrikstad