Min side Meld fra
Kontakt oss

Innovasjon og utvikling

StartOff

Fredrikstad kommune er i en spennende innovasjonsprosess med StartOff i arbeidet med å gjøre Fredrikstad til en enda mer arrangørvennlig by. 

StartOff er et nytt rammeverk for anskaffelser tilpasset startups som leverandører. StartOff tar løpende imot forslag fra offentlige virksomheter om problemstillinger og behov som de ønsker løst gjennom rammeverket. 

Fredrikstad kommune har meldt inn behov for en digital løsning som skal gjøre det lettere for arrangører og saksbehandlere i planlegging og gjennomføring av arrangement i Fredrikstad.

Les mer om prosjektet og fremdriften her!   

Prosjektet SAMSKAP

SAMSKAP er et forskningsprosjekt hvor Fredrikstad kommune sammen med samarbeidspartnerne IFE (Institutt for energiteknikk) og Visit Fredrikstad og Hvaler jobber med å kartlegge forsknings- og utviklingsbehov for å kunne gjøre Fredrikstad til en enda bedre arrangementsby.

I prosjektet skal vi jobbe oss fram til innsikt som legger et solid grunnlag for nye prosesser for samhandling, og for utvikling av et digitalt støtteverktøy som skal hjelpe både arrangører av og tilretteleggere for arrangementer til en smidigere prosess.

Prosjektperioden for SAMSKAP varer til og med 10. oktober 2022. Prosjektet er finansiert med eksterne prosjektmidler etter innvilget søknad fra Regionale forskningsfond Viken. Administrativt ansvar ligger til seksjon for kultur, miljø og byutvikling i kommunen, og prosjektleder er Åshild van Nuys ved fagstab kulturetaten. Koordinator er Martine A. Gjeterud Hasvold, konsulent.

Nettsider og informasjon

Parallelt med StartOff-prosjektet jobber kommunen med å forbedre våre nettsider og tilgjengeliggjøre informasjon for arrangører. 

Sist oppdatert: 10. mai 2022