Min side Meld fra
Kontakt oss

Praktisk tilrettelegging

Avfallshåndtering

Arrangøren har ansvar for avfallshåndtering og kildesortering under og etter arrangementet. Ved å redusere avfallsmengden sparer dere både tid og penger. Ved å ta kontroll over innkjøpene tar man også kontroll over avfallet!

Start derfor planleggingen av innkjøp i god tid og ikke vær redd for å stille krav til leverandører og sponsorer. Vurder nøye hva som skal serveres av mat og drikke, hvordan reklamemateriell skal produseres og hvilke artikler man ønsker å dele ut under arrangementet. Kloke valg vil forenkle avfallshåndteringen og kildesorteringen.

Se sjekkliste for god praksis

God avfallshåndtering

Med fokus på god tilrettelegging for håndtering av avfall reduserer man forsøplingen i og rundt arrangementsområde. Dette minsker også behovet for frivillige til å rydde underveis, og etter at arrangementet er avsluttet.

  • Sørg for å ha et tilstrekkelig antall søppeldunker på uteområdet.
  • Utstyr, installasjoner og materiale skal fjernes fra byrommet umiddelbart etter endt arrangement. Dette inkluderer søppel, plakater og tilsvarende.

Les mer om kildesortering her.

Klima og miljø

Dersom deres arrangement er miljøsertifisert, skal dere være kjent med de kriteriene som følger sertifiseringen vedrørende avfallshåndtering, med blant annet kildesortering.

Fredrikstad kommune oppfordrer alle arrangører til å ta klimakloke og miljøvennlige valg for sitt arrangement. 

Les mer om miljøsertifisering og -hensyn her

NB! Bruk av heliumsballonger og konfetti under arrangementet er ikke tillatt.

Utlån og tømming av dunker/containere

Kommunen tilbyr leie av dunker/containere til arrangører, og tømming av disse. 

  • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, første beholder: kr. 838
  • Utlån av beholdere/dunker inklusiv ut- og innkjøring, ut over første beholder: kr. 112

Ta kontakt med renovasjon for avtale

Sist oppdatert: 10. mai 2022