Min side Meld fra
Kontakt oss

Miljøhensyn

Viktige miljøfaktorer å huske på

Natur

Det er viktig at arrangementet tar hensyn til flora, fauna og naturtyper. I hekketiden (månedene februar–juli) må du ta hensyn til arter som kan være i området. For vegetasjon er det viktig å sjekke om arrangementet vil påvirke arter på rødlista, og også om det er en spesiell naturtype i området som skal brukes til arrangement. Kontakt oss for hvilke hensyn du må ta. 

Arrangement ved kyst og holmer

Arrangementer ved kyst og holmer må ta hensyn til flora og fauna året rundt. I Fredrikstad kommune er det mange holmer hvor sårbare fugler befinner seg året rundt.

Arrangement i verneområder

Dersom arrangementet finner sted i eller i umiddelbar nærhet til verneområder (naturreservat, nasjonalpark og lignende), skal du kontakte Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hensyn til andre brukere av naturen

Husk at det er mange brukere av naturen vår. Arrangør må ta hensyn til andre brukere som båtførere, fotgjengere i skog, jegere og personer som fisker. Markaområdene våre er særlig mye brukt. Ta kontakt med oss ved arrangement som skal være her.

Kontaktinformasjon

Naturforvalter Jørgen Torp
E-post: jortor@fredrikstad.kommune.no 
Tlf: 69361416

Miljøhensyn

Fredrikstad kommune oppfordrer alle arrangører til å ta klimakloke og miljøvennlige valg, og ha en tydelig miljøprofil på arrangementet. Bruk av engangsartikler i plast, eller andre miljøskadelige materialer, skal reduseres til et minimum under arrangementet.

Vær bevisst på å redusere klimaavtrykkene fra ditt arrangement og del gjerne gode erfaringer og smarte løsninger med andre arrangører. Arrangører av utearrangementer har et særskilt ansvar for å ta være på naturområdene våre. 

Grønne arrangementer

I Norge finnes det ikke per dags dato nasjonale lovverk eller bestemmelser for bærekraftige arrangementer. Vi håper likevel du som arrangør vil tilstrebe å lage grønne arrangementer. For tips og råd kan du bruke Grønn arrangementsstandard, en veileder for arrangører utarbeidet av Norske Kulturarrangører og Øyafestivalen. Den er laget for de som ønsker å jobbe for bærekraftige arrangementer. Se også Øyafestivalens "Miljøhåndboka"

Matservering

Fredrikstad og omegn har en rekke leverandører av råvarer, mat og drikke. Arrangøren oppfordres til å bruke kortreiste og økologiske matvarer.

Miljøsertifisering

Vi ønsker og oppfordrer at flere arrangementer og institusjoner/arrangementsarenaer blir miljøsertifisert. Å kunne skilte med miljøfyrtårnsertifisering i forkant av arrangementet gir god signaleffekt til publikum, og en trygghet om at man som deltaker kan bidra til å ta vare på miljøet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering av hele virksomheten – både drift og arrangement. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning; et enkelt program for miljøledelse og miljøoppfølging. Bransjekrav for grønne arrangement omfatter arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, energi, utslipp og estetikk. Målgruppen for grønne arrangement er større kultur- og idrettsarrangementer. Ofte brukes dette kriteriesettet på arrangementer som holdes utendørs. Typiske eksempler er festivaler, idrettskonkurranser og midlertidige markeder.

Kriteriesettet «grønne arrangement» kan brukes både på faste arrangement som avholdes regelmessig på samme lokasjon (treårig sertifikat) eller på enkeltstående arrangementer (ettårig sertifikat).

Mer informasjon om kravene finner dere på
www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/#avansert_sok_kriterier

Fredrikstad kommune har informasjon om priser og kontaktpersoner på kommunens hjemmesider: www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/naringmiljosamfunn/miljo_og_klima/Miljo/miljofyrtarn/

Klimaklok transport

Arrangører bør oppfordre publikum til å gå, sykle eller reise kollektivt til arrangementet. Unngå behovet for private biler. 

  • Er det mulig å lage et organisert, samlet transporttilbud?
  • Oppfordre deltakere til samkjøring der dette er mulig.
  • Gi god informasjon om kollektivtransport og andre alternativer for transport til arrangementet.

Transport til og fra messer, kongresser, idretts-, frilufts- og kulturarrangementer utgjør i dag en stor del av den totale transporten som foregår på ettermiddagen og i helgene. Fredrikstad kommune ønsker å redusere bruken av privatbiler til arrangement og utfartsområder for idrett og fysisk aktivitet. Mindre persontransport med privatbiler vil gi både miljøgevinst og tryggere reiser til og fra arrangementet.

Sist oppdatert: 07. september 2022