Min side Meld fra
Kontakt oss

Finn sted og tid

Kommunens mange lokaler og plasser leies og lånes ut av forskjellige virksomheter i kommunen. Under her får du informasjon om hvordan du går fram for å leie eller låne de ulike stedene. Noen er presentert og leies ut via BookUp, mens andre krever at du tar kontakt med utleieansvarlige gjennom elektronisk skjema eller e-post/telefon. 

Idrettsanlegg, saler, scener, klasserom

Gå til BookUp for å leie lokaler og idrettsanlegg som nevnt under her. 

Torg, gater, stand

Det er virksomhet parkering og transport i kommunen som leier ut gater og torg i byen, og gir tillatelse til stand.

Blå Grotte

På Blå Grotte kan du leie konsertrommene Grotta og Speilet, og lyd- og lysutstyr. Se konsertrom og utstyr.

Kulturskolen

Kulturskolen i Fredrikstad har lokaler til leie forbeholdt undervisning og/eller kunst-/kulturaktivitet. Kontakt kulturskolen for leie.

Kommunale møterom 

Kommunale møter og politiske partier bruker møterommene gratis. Ideelle lag og foreninger i Fredrikstad og ansatte i kommunen betaler den prisen som er fastsatt. Kommunale møterom leies ikke ut til private sammenkomster som f.eks konfirmasjon. Private firmaer som tilbyr kurs til ansatte har ikke anledning til å leie kommunale møterom.

Her finner du mer informasjon om leie av kommunale møterom

Utearealer for større arrangementer

Plasser som er egnet for større arrangementer:

Kontaktinformasjon
Virksomhet parkering og transport, virksomhetsleder Frode Samuelsen, e-post frosam@fredrikstad.kommune.no, tlf. 959 01 107 / 69 30 60 82

Regelverk for leie og bruk av kommunale utendørsrealer

Friområder, parker, grøntområder

Paviljongen i Kirkeparken - informasjon og kontakt via BookUp

Kommunale friområder, parker og grøntområder skal være åpne og offentlig tilgjengelige arealer. De vil unntaksvis være til utleie. Dersom det skal avholdes arrangementer, skal dette som utgangspunkt være åpent for alle og være gjennomført på områdets premisser. 

Kontaktinformasjon
Virksomhet park, parksjef Inger Hilmersen, e-post: inghil@fredrikstad.kommune.no, tlf. 924 15 103 / 69 36 14 44

Reglerverk for leie og bruk av kommunale utendørsarealer

Leir- og feriesteder

  • Arisholmen administreres av Maritime Center Fredrikstad AS. Arisholmen er en liten øy syd for Kråkerøy som leies ut til lag, foreninger, skoler, bedrifter og privatpersoner. Det finnes innendørs overnattingsmuligheter til 18 personer, kjøkkenfasiliteter, toalett og dusj.
  • Solhaug (Onsøy) administreres av Naturbarna AS. Solhaug leies ut både hverdag og helg. Barn og unge er prioritert. Det finnes stort kjøkken, spisesal, skolesal, og innendørs overnattingsmuligheter til totalt 39 personer på gården.
  • Lokaler på Isegran administreres av Minemagasinet AS. Det finnes flere ulike lokaler til leie, med tilbud om overnatting, middager, utescene og møterom, samt hjelp med tilrettelegging for ditt arrangement.
  • Strandstua i Engelsviken finner du i BookUp. 

Priser 

For objektene som ligger i BookUp finner du prisen for å leie objektet i BookUp. For objektene som ikke ligger i BookUp ennå, kan du ta kontakt med ansvarlig utleier for å få informasjon om pris. 

Du kan også finne oversikt over prisene i kommunens egenbetalingshefte.  

Leie fra private 

Det finnes et stort antall møterom og lokaler som leies ut av private, lag og foreninger. Visit Fredrikstad og Hvaler har samlet noen av dem.
Flere tips:

Tid 

Det er mye å tenke på når du skal arrangere – krasjer det med andre arrangementer, er stedet du ønsker ledig, skjer det andre ting i byen, eller skal kommunen grave opp veien i nærheten av der du vil arrangere samme uke som du venter tusenvis av mennesker?

Kommunen har ikke en komplett oversikt over alt av arrangementer i byen, men noen av verktøyene under kan være nyttige for deg i planleggingen.

Kulturkalenderen

Visit Fredrikstad og Hvaler, Fredrikstad kommune og Fredriksstad Blad benytter seg av den samme kalenderløsningen for å vise hva som skjer i byen. Sjekk denne og husk å legge inn ditt eget. Det gir deg god synlighet. 

Gravearbeid

Kommunen har en egen kartløsning som viser hvor det er registrert gravemeldinger.

Sist oppdatert: 04. mai 2023