Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk økonomisk støtte

Det finnes både kommunale, fylkeskommunale, statlige og private ordninger. Vi har fremhevet noen her.

Kommunens tilskudd

Fredrikstad kommune har flere tilskuddsordninger for arrangementer. Se oversikt over kommunens tilskudd, retningslinjer og frister. På denne siden finner du også tips om flere tilskuddordninger i Norge.

Viken fylkeskommune

Se tilskuddsordninger i Viken

Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Se oversikt over ordningene.

Regjeringen 

Her finner du informasjon om Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger

Hvordan skrive gode søknader

Ofte finner du tips og veiledere til å skrive en god søknad på sidene med tilskuddsordningene. Ta også gjerne kontakt med de som eventuelt står som kontaktperson for ordningene. Tilskuddsportalen har laget opplæringsvideoer om tilskudd, og tips til å skrive en god søknad. Sjekk det gjerne ut.

 

Sist oppdatert: 30. mars 2022