Ordensforskrift med vannskuterbestemmelser

Styret i Borg Havn vedtok i juni 2018 en ny ordensforskrift for Fredrikstad og Hvaler kommuner med hjemmel i havne- og farvannsloven.  

I vannskuterbestemmelsen av den nye forskriften skilles det mellom transport-/nyttekjøring og sport-/lekekjøring. 

Vannskuterbestemmelser Fredrikstad og Hvaler, brosjyre (pdf)

  • Det gis det anledning til å drive sport-/lekekjøring med vannskuter og lignende fartøy fra klokken 08.00-21.00 der avstanden er mer enn 200 meter fra land og det ellers ikke hindrer allmenn ferdsel eller skaper andre farlige situasjoner.
  • Er avstanden mindre enn 200 meter fra land er det kun transport-/nyttekjøring som er tillatt.
  • Vannskuterkjøring er ikke tillatt i verneområder og innenfor oppmerkede badeområder i både Fredrikstad og Hvaler sitt sjøområde. 

Borg Havn hadde ordensforskriften på høring før den ble vedtatt, og det kom inn innspill fra overordnede myndigheter, interessegrupper og enkeltpersoner. I det endelige forslaget til bestemmelser for vannskuterkjøring ble det lagt særlig vekt på fylkesmannens høringsuttalelse, da de er forvaltningsmyndighet for verneområdene. 

Forskriften gjelder for Fredrikstad og Hvaler. Ordensforskriften vil ha gyldighet i alle områder i kommunens sjøområde der det er gitt kommunal myndighet, det betyr at alle hovedleder og bileder er unntatt. Disse er fastsatt av Samferdselsdepartementet i egen farledsforskrift.

Kart over hvor du kan kjøre

Kartet viser oversikt over forbudsområder og transportområder for vannskuter i Hvaler og Fredrikstad kommuner. I forbudsområder er det forbudt å ferdes med vannskuter. I transportområder skal man følge gjeldende fartsbegrensninger, holde så stø kurs som mulig, og det er ikke tillatt med en type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt. Sport- og lekekjøring må foregå utenom forbuds- og transportområdene.

 

Mer informasjon

Ordensforskrift med vannskuterbestemmelser for Fredrikstad og Hvaler

Lokale fartsforskrifter, gjelder for alle fartøystyper:

Kystverket

Kystverkets kartløsning som viser lokale fartsbegrensningene til sjøs

Andre aktuelle lover og forskrifter

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget

Begrenset åpningstid pga korona

Mandag - fredag 

12.00–15.00

15. mai - 15. sept (sommertid)

12.00–15.00

Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 16. februar 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.