Strandrydding

Mange frivillige gjør en kjempejobb med å rydde plast og annet marint avfall i skjærgården. Når man er ute og rydder er det viktig å følge restriksjoner og anvisninger fra myndighetene for å hindre koronasmitte. Og husk at alle monner drar!

Søppel i skjærgården

Registrering og henting av søppel - ryddekart

Skjærgårdstjenesten sørger for bortkjøring av søppel. Søppel fra strandryddingen skal settes et sted som er merket i dette ryddekartet. Hentemelding sendes til Skjærgårdstjenesten som beskrevet i ryddekartet. 

Kontaktinformasjon Skjærgårdstjenesten

Ryddesekker og Kystlotteriet

For de som ønsker å rydde finnes det kasser med ryddesekker fra Kystlotteriet på Slevik brygge, Foten og Lyngholmen. På Mærrapanna finnes sekker ved utedoen. Sand, tang, kvist og hageavfall skal ikke i sekkene. Sekkene skal ikke være tyngre enn at de kan løftes.

Kystlotteriet skal motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering og har egne sekker med lodd for dette. Det er mulig å hente sekker og hansker ved Servicetorget på rådhuset. I tillegg har Kystlotteriet egne utplasseringspunkter. Mer informasjon: www.kystlotteriet.no

Utslipp og registrering av plastpellets

På våren 2020 kom det i land store mengder plastpellets langs kysten av Oslofjorden. Utslippet viste seg å stamme fra en container om bord skipet M/V Trans Carrier, eid av selskapet Sea-Cargo. Etter at kilde til utslipp ble kjent har Kystverket og ansvarlig forurenser påtatt seg ansvaret for opprydningen. Ryddearbeidet pågår fortsatt og vi oppfordrer alle som ser slike pellets til å registrere funn her. Registreringene vil være til hjelp i opprydningsarbeidet. Se også informasjon om utslippet på Oslofjordens Friluftsråd sin nettside.

For å rydde pellets, ta med en pose eller flaske på tur. Et triks er også å ha pellets i en bøtte med vann, slik at de flyter opp til overflaten. Dersom man plukker store mengder plastpellets kan Skjærgårdstjenesten kontaktes for henting.

Plastpellets

Utslipp og registrering av parafinvoks

I november 2020 har store mengder parafinvoks blitt observert langs kysten i Ytre Oslofjord. Nå trenger Fredrikstad og Hvaler kommune hjelp til opprydning og kartlegging av omfanget.

Parafinvoks er parafin i fast form. Parafinvoks brukes til fremstilling av stearinlys og skismøring, til impregnering av lær, tekstiler, papp og papir og til elektrisk isolasjon. Det er fortsatt usikkerhet om hva som er kilden til parafinvoksen som har skylt inn på våre strender.    

Slik rydder du parafinvoks   

  • Vi ønsker at alle funn av parafinvoks registreres i vår kartløsning for registrering av funn.
  • Skjærgårdstjenestens ryddekart kan også brukes for rydding av parafinvoks. Finn hentepunkter i kartet der sekker/poser med parafinvoksen kan settes, og send hentemelding til Skjærgårdstjenesten.
  • Det er sekker tilgjengelig i ryddekasser på Slevik og Foten. Du kan hente sekker og hansker ved Servicetorget i rådhuset. 
  • I ryddekartet kan du også se alle registreringer av parafinvoks.
  • Vi anbefaler å bruke hansker når du rydder parafinvoks. Rydd gjerne annen søppel samtidig, men prøv å få minst mulig annen søppel i samme pose som parafinvoksen.

Lenker til kart:

Ryddekart for Fredrikstad og Hvaler

Kartløsning for registrering av funn 

Parafinvoks

 

Smittevern

  • Hold god avstand til andre
  • Vask hender
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
Sist oppdatert: 11. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.