Min side Meld fra
Kontakt oss

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten er en del av et interkommunalt samarbeid i Oslofjorden. Det er virksomhet park  som drifter tjenesten for strekningen Fredrikstadkysten fra Saltnes til Skjærviken. Skjærgårdstjenesten har egen båt.

Hva gjør vi?

Arbeidet er sesongpreget og starter i mars/april med strandrydding av  friluftsområder og fuglereservater. I løpet av vinterhalvåret flyter det i land enorme mengder marint avfall, dette samler vi og frakter det til avfallsmottaket. Dette er en svært viktig jobb for å holde naturen, dyrelivet og friluftsområder fri for søppel. Det alle meste som flyter i skjærgården er plast, og nedbrytningstiden er flere hundre år.

SenerLevor på renovasjonsoppdrage setter vi ut badeflåter, bøyer, trapper og annet badeutstyr. I sommersesongen kjøres det også en fast renovasjonsrute på de populære utfarts- og badeplassene.

Skjærgårdstjenesten utfører naturoppsyn i skjærgården i samarbeid med Statens Naturoppsyn. En viktig oppgave er blant annet å sørge for at båtgjester overholder ferdselsforbud på fugleskjær.

 

Sesongen avsluttes i oktober med inntak av badeutstyr. På vinterstid er det vedlikehold av badeflåter, trapper og toalettbygg.

Vi hjelper til å holde kysten ren

Skjærgårdstjenesten holder skjærgården ren og friområdene attraktive for bade- og båtgjester. Mange frivillige gjør også en kjempejobb med å rydde plast og annet marint avfall i skjærgården. Skjærgårdstjenesten legger til rette for strandrydding og sørger for bortkjøring av søppel hele året etter avtale. 

Ryddekart

Ryddekartet viser påslagsområder for marint søppel, og kan benyttes i valg av område for ryddingen. Bruk kartet for å finne aktuelt hentested og legge inn hentemelding.

Kystlotteriet

Du kan lese mer om strandrydding på siden til Kystlotteriet.

Sist oppdatert: 13. mars 2024