Hund i Fredrikstad

Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangstiden og ellers. På den måten beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker.

Båndtvang

 

Båndtvang – fra 1. april til 20. august
Båndtvangsbestemmelsen i hundeloven gjelder i hele Norge. I Fredrikstad må man ha hunden i bånd i perioden 1.april - 20.august både i markaområdene og i byen – inkludert i parker og i skjærgården. Båndtvangen er innført for å beskytte dyrelivet, som er ekstra sårbart i perioden fra april til august. Vi minner om at det i enkelte verneområder kan være andre båndtvangsbestemmelser, og at hver hundeeier plikter å gjøre seg kjent med verneforskriften før hunden evt. kan slippes løs. Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot

Dersom man møter en hund som er løs, og det er i strid med reglene om båndtvang, kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Kommunen kan lage lokale regler som angir et lengre tidsrom for båndtvang eller områder hvor man må ha hunden i bånd. Fredrikstad kommune har ikke lokale regler for båndtvang, og det er derfor lov om hundehold (hundeloven) som setter bestemmelser for hundeholdet.

På gravplasser skal hunder føres i bånd, jf. gravplassforskriften. Denne bestemmelsen gjelder året rundt.

Friområde for hund

 


I Fredrikstad har kommunen avsatt et område til hundepark. Her kan hunder løpe fritt uavhengig av båndtvang. Du finner hundeparken mellom 1. og 2. dam i Bjørndalen.

 

Sist oppdatert: 31. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.