Friluftsliv og turløyper


I Fredrikstad har vi et bredt utvalg av friluftslivsområder. I 2016 gjennomførte vi en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene våre. Du finner disse i kommunekartet under kartlag "Friluftsliv kartlagt MD".

Merkede turstier

I Fredrikstadmarka, Gressvikmarka, Elingårdskogen, Onsøyknipen, Skogland, Kråkerøymarka og Thorsølandet er det etablert flere godt merkede turstier og med rastekrakker og grillplasser langs stinettet.

Se Turkart Østfold  

Glommastien
Glommastien er en tursti på begge sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg.  Her opplever syklister og gående et kulturlandskap som har bidratt til at byene ligger der de ligger. Langs elva lå det tett i tett med sagbruk og teglverk i gammel tid og på elva var det et yrende liv. Her kan vi fortsatt oppleve teglstrender og ballastplanter fra seilskutetiden. Stien går forbi området der Hans Nielsen Hauge fikk sin åpenbaring før sin vandring gjennom landet for å undervise folk om vår Herre og å starte opp næringsvirksomhet. På østsiden av elva passerer vi fødestedet til Roald Amundsen. Stien bukter seg gjennom vegetasjon og stedlig bebyggelse med et rikt dyre- og fugleliv. Det finnes rasteplasser og informasjonsskilt som forteller historien om livet her. I nord går den forbi Borgarsyssel museum i Sarpsborg og videre over Sarpebrua der Borregård og Hafslund hovedgård befinner seg, i syd kommer du til Gamlebyen i Fredrikstad og med ferge kan du krysse elva til sentrum. Du har også mulighet til å krysse elva med ferge mellom tettstedene Sellebakk og Lisleby.

Kyststien
En vandring langs kysten er en vandring i både nåtidens landskap og  historisk arv. Du kan følge kyststien gjennom Bohuslän i Sverige og videre i Østfold og til Akershus. Kyststien er en unik turmulighet med mange fine plasser hvor du kan nyte friluftslivet og hva naturen har å by på. Stien er blåmerket og du kan følge skilting underveis.  I Fredrikstad går stien fra Skjærviken i øst, via Kråkerøy og til Saltnes i Onsøy i sørvest. Stien passerer flere av de største offentlig badeplassene i kommunen hvor dert er mulighet for et bad og bruk av toalettfasiliteter i sommerhalvåret. God tur!


Vær oppmerksom på at det enkelte plasser kan være mindre avvik mellom kart og trasè i terrenget da det kontinuerlig jobbes med forbedring av traseen.

Grilling

Virksomhet park har flere steder i kommunen lagt til rette for grilling gjennom opparbeidede bålplasser eller utsetting av griller for allment bruk. Støpte griller er å finne på følgende badestrender: Foten, Dypeklo, Mærrapanna, Enhuskilen, Flåtaviken og Vispen. I tillegg er det grillmuligheter på Trosvik torv og Lettretangen i Hankøsundet.

På Isegran, langs Glommastien (Ombergfjellet og Haugegropa), ved 2. dam i Bjørndalen og i Bjørneløypa i Fredrikstadmarka er det tilrettelagt for bålbrenning i den tiden på året da dette er tillatt. Husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. 

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende.  

Du kan ferdes til fots i utmark hele året. I innmark (som for eksempel gårdsplass, inngjerdet hage og dyrket mark) har retten sine begrensninger (se feltet vilkår). Uansett skal alle som oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, opptre hensynsfullt og ikke gjøre noe som kan være til skade for naturen eller til ulempe for eieren eller andre. I motsatt fall har eieren rett til å vise bort folk. Men eieren har ikke anledning til å sette opp skilt eller lignende for å gjøre det vanskelig å ferdes på områder der du har rett til å ferdes fritt.

Vilkår:

  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende)
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
  • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke 
  • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men bare to døgn om gangen uten samtykke fra eieren, og ikke nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter (så sant du ikke befinner deg på høyfjellet eller langt fra bebyggelse)

52 lufteturer

Hver uke i 2021 får du et nytt turforslag fra Fredrikstad kommune. Du kan gå lufteturene når du selv ønsker. Se turforslagene

Sanitæranlegg

Toaletter i friluftsområder åpner vanligvis til påske.

Toaletter er tilgjengelig på Mærrapanna, Dypeklo, Foten, Enhuskilen, Tangen og Vispen.

Mønsterboden på Kjøkøy driftes av Kjøkøy velforening. Toaletter og dusj er tilgjengelig i sommersesongen i tilknytning til kommunal gjestebrygge. 

 

Bildegalleri

Foto: Heidi Femmen Foto: Heidi Femmen Foto: Heidi Femmen Foto: Heidi Femmen

Sist oppdatert: 11. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.