Min side Meld fra
Kontakt oss

Humlekjærstranda


Geografisk plassering:
Se badevannskart (pdf).
 
Slik kommer du deg hit:
Fra Fredrikstad sentrum kjører man Rv 110 ut av byen i retning Svinesund. Ta av til høyre mot Øra (Rv 111). Deretter tar man av til venstre mot Torsnes (Rv 107). Ta av til høyre mot Humlekjær (Fv 532 før Torsnes skole). Ta av til høyre mot Bevø camping. Ta første vei til høyre, og så første til venstre. Offentlig parkering på høyre side av veien. Alternativt kan man kjøre Rv 110 til Borge skole og derfra ta av til høyre og følge skilt til Bevø camping (Fv 532).

Se kart og bilder over hvordan du sykler fra Kongsten til Humlekjærstranda 
 
Parkeringsforhold og avstand til parkeringsplass:
Offentig parkeringsplass 400 meter fra badeplassen. Gruset vei ned til badeplassen. Ikke tilrettelagt for forflytningshemmede.

Fasiliteter:
Utedo, søppeldunk, utsettingsrampe for båt.

Tilrettelegging i sommersesongen:
Stupebrett, badeflåte, badestige, badebøyer.
 
Naturlige forhold: Svaberg, sandstrand.

Vanntype: Saltvann. 

Badevannskvalitet: Se oversikt over sommermålinger