Badeplasser


Fredrikstad har svært mange badeplasser. Kommunen overvåker vannkvaliteten på 14 utvalgte badeplasser i sommersesongen. Disse er merket av i "badevannskartet". Mer informasjon om disse badeplassene finnes i tabellen for badevannskvalitet. Det internasjonale miljøsertifikatet Blått Flagg er tildelt Foten badeplass. 

 

Badeplasser med måling av badevannskvalitet
Bevø Bjørndalsdam 3 Djupeklo
Enhuskilen Faratangen Foten
Humlekjærstranda Lervik Mærrapanna
Samhold Solviken Tangen
Vispen Smertudammen  

Badevannskvalitet

Badevannsprøver tas hver 14. dag i sommersesongen på 14 utvalgte badeplasser. Resultatene fra badevannsprøvetaking oppdateres ukentlig og finnes i tabellen «Badevannskvalitet».   

Badevannskvalitet - beskrivelse av fargekoder
God Mindre god Ikke
akseptabel

  

Badevannskvalitet 2020   -   Badeplasser vest   
Badeplass Uke 27 Uke 29 Uke 31

Tilleggs-
test

Uke 33

Uke 35

Foten            
Lervik            
Solviken            
Djupeklo            
Faratangen            
Mærrapanna            

NB: Prøver tatt 28. juli viste ikke akseptabel badevannskvalitet på Mærrapanna, på en av del-testene. Vi mistenker mye ekskrementer fra fugl, trolig gjess, i kombinasjon med det styrtregnet vi blant annet hadde på tirsdag, som årsak til forurensingen. Etter noen dager med pent vær, vil dette normalt ha blitt vasket ut (slik også en del-test viser), og vi anser det derfor som trygt å bade. Nye prøver vil bli tatt i uke 32. Siden det er tidvis mye fugleekskrementer på stranden, anbefaler vi å helst bade på skjæra utenfor, og ikke på gressletten.

 
Badevannskvalitet  2020  -  Badeplasser øst  
Badeplass Uke 26 Uke 28  Uke 30

Tilleggs-
test

Uke 32 Uke 34
Tangen            
Enhuskilen            
Humlekjærstranda            
Bjørndalsdam 3            
Bevø            
Vispen
           
Samhold            
Smertudammen            

Algeprøver tatt på Vispen 7. juli og 4. august viste ingen cyanobakterier i vannet
 

Bakterier vi ikke tester

Høye temperaturer over lang tid har gitt bakterier i sjø- og brannvann som kommunen ikke tester for, som vibrio og shewanella. Smitte kan skje ved bading med åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner), eldre personer, og personer med leversykdommer eller hemokromatose er spesielt utsatt. Les mer og se hvordan du kan unngå smitte

Badevannskart

Oversikt over badeplassene der kommunen tar badevannsprøver. 

Blått Flagg

Blått FlaggBlått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter. Utmerkelsen tildeles årlig til over 4000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

I Fredrikstad kan vi heise Blått Flagg på Foten badeplass.
Førstehjelpsutstyr og telefon er tilgjengelig i Foten Café sin åpningstid.

Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte

Blått Flagg-sesongen varer fra 5. juni til 31. august. I sesongen vil et flagg være heist på stranden. Dersom stranden ikke oppfyller Blått Flagg-kravene vil flagget bli tatt ned.

Det er Foundation for Enviromental Education (FEE) som eier og drifter det internasjonale programmet Blått Flagg. I tillegg driver FEE også et miljøsertifiseringsprogram for overnattingssteder: Green Key.

Kontaktinformasjon Blått lagg
Lokalt Nasjonalt Internasjonalt
Fredrikstad kommune FEE Norway FEE Global
Postboks 1405 Postboks 4502 Scandiagade 13
1602 Fredrikstad 4673 Kristiansand 2450 Copenhagen SV
    Denmark
postmottak@fredrikstad.kommune  post@fee.no info@fee.global
Tlf. 69 30 60 00 Tlf. 97 60 80 76 Tlf. +45 7022 2427
www.fredrikstad.kommune.no www.fee.no www.fee.global

 

Informasjonsside om Hunnebunn og Vispen badeplass

 

Å forbedre vannkvaliteten i Hunnebunn er en prioritert oppgave for Fredrikstad kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannmiljøutfordringene i Hunnebunn, hva kommunen gjør med disse problemene, og hvordan du kan bli med og bidra.

Sist oppdatert: 28. juli 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.