Badeplasser

Fredrikstad har svært mange badeplasser. Her finner du oppdatert informasjon om badevannskvalitet, fasiliteter og adkomst til utvalgte badeplasser i kommunen.

 

Badeplasser

 

Badeplasser med måling av badevannskvalitet
Bevø Bjørndalsdam 3 Djupeklo
Enhuskilen Faratangen Foten
Humlekjærstranda Lervik Mærrapanna
Samhold Solviken Tangen
Vispen Smertudammen  

 

Badevannskvalitet

 

Badevannsprøver tas hver 14. dag i sommersesongen på 14 utvalgte badeplasser. Resultatene fra badevannsprøvetaking oppdateres ukentlig og finnes i tabellen «Badevannskvalitet».   

Badevannskvalitet - beskrivelse av fargekoder
God Mindre god Ikke
akseptabel

  

Badevannskvalitet 2021   -   Badeplasser vest   
Badeplass Uke 22 Uke 24  Uke 26

Uke 28 

Uke 

Uke 

Foten            
Lervik            
Solviken            
Djupeklo            
Faratangen            
Mærrapanna            

 

 

 
Badevannskvalitet  2021  -  Badeplasser øst  
Badeplass

Uke 

23

Uke 

24

 Uke

25 

Ekstra-

prøve

Uke 25

Uke 27 

Ekstra-prøve uke  28 Uke 29 
Tangen              
Enhuskilen              
Humlekjærstranda              
Bjørndalsdam 3              
Bevø              
Vispen
             
Samhold              
Smertudammen              

Resultat fra Smertudammen i uke 27 viste ikke-akseptabel badevannkvalitet og kommuneoverlegen fraråder bading. Oppfølgingsprøve ble tatt 9/7, og prøveresultatet viste mindre god badevannkvalitet. Kommuneoverlegen fraråder ikke lenger bading på stedet

Resultatet fra Tangen i uke 25 Oppfølgingsprøve ble tatt 25/6, og prøveresultatet viste god badevannkvalitet».

Bakterier vi ikke tester

Høye temperaturer over lang tid har gitt bakterier i sjø- og brannvann som kommunen ikke tester for, som vibrio og shewanella. Smitte kan skje ved bading med åpne sår (inkludert nylige tatoveringer). Personer med påvist immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner), eldre personer, og personer med leversykdommer eller hemokromatose er spesielt utsatt. Les mer og se hvordan du kan unngå smitte

Badevannskart

Oversikt over badeplassene der kommunen tar badevannsprøver. 

 

Bading, friluftsliv og båtsport

 
Vi har et eget kart med steder som egner seg for bading, friluftsliv og båtsport. I kartet er det, i tillegg til badeplasser, merket av fortøyningsmuligheter, teltplasser, offentlige benker og bord, samt fotturer. Se kartet
 

Vanntemperaturer

 


 
 

Sykkelruter til syv badeplasser


Fredrikstad sykkelprogram har laget noen gode sykkelruter til syv fine badeplasser i Fredrikstad. Ta med deg badehåndkle og kast deg på sykkelen!

 

Blått Flagg

Blått FlaggBlått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter. Utmerkelsen tildeles årlig til over 4000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

I Fredrikstad kan vi heise Blått Flagg på Foten badeplass.
Førstehjelpsutstyr og telefon er tilgjengelig i Foten Café sin åpningstid.

Formålet med Blått Flagg er å bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved strender, marinaer og blant tilbydere av bærekraftige båtturer. Dette skjer gjennom strenge krav til blant annet miljøledelse, vannkvalitet, sikkerhet og service, og miljøopplæring og informasjon.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte

Blått Flagg-sesongen varer fra 5. juni til 31. august. I sesongen vil et flagg være heist på stranden. Dersom stranden ikke oppfyller Blått Flagg-kravene vil flagget bli tatt ned.

Det er Foundation for Enviromental Education (FEE) som eier og drifter det internasjonale programmet Blått Flagg. I tillegg driver FEE også et miljøsertifiseringsprogram for overnattingssteder: Green Key.

Kontaktinformasjon Blått flagg
Kontaktinformasjon Blått flagg
Lokalt Nasjonalt Internasjonalt
Fredrikstad kommune FEE Norway FEE Global
Postboks 1405 Postboks 4502 Scandiagade 13
1602 Fredrikstad 4673 Kristiansand 2450 Copenhagen SV
    Denmark
postmottak@fredrikstad.kommune  post@fee.no info@fee.global
Tlf. 69 30 60 00 Tlf. 97 60 80 76 Tlf. +45 7022 2427
www.fredrikstad.kommune.no www.fee.no www.fee.global

 

Informasjonsside om Hunnebunn og Vispen badeplass

 

Å forbedre vannkvaliteten i Hunnebunn er en prioritert oppgave for Fredrikstad kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannmiljøutfordringene i Hunnebunn, hva kommunen gjør med disse problemene, og hvordan du kan bli med og bidra.

Sist oppdatert: 30. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.