Min side Meld fra
Kontakt oss

Økte kommunale gebyrer

Vi får en del henvendelser om økte kommunale gebyrer, og spesielt det som gjelder vann og avløp og renovasjon.

Disse tjenestene blir finansiert til selvkost og med full kostnadsdekning fra gebyrinntekter og bruk av selvkostfond. Kommunen kan ikke kreve inn gebyrer som overstiger kostnadene.

Dette er endringene

  • Gebyret for vann øker med 30,5 prosent
  • Avløpsgebyret øker med 24,1 prosent
  • Renovasjonsgebyret øker med 14,4 prosent

For en gjennomsnittlig husholdning, basert på årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter og en renovasjonsdunk på 140 liter uten hjemmekompostering, vil gebyrene totalt utgjøre 16 038 kroner. Dette er en økning på 3 054 kroner fra 2023, tilsvarende en økning på 23,5 prosent.

Derfor øker kostnadene

Den betydelige økningen i kostnadene innenfor disse tjenesteområdene skyldes hovedsakelig økte utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra FREVAR KF. Dette skyldes stigende priser på strøm og renter, samt byggingen av et nytt renseanlegg i planperioden. Prisene fra FREVAR KF for alle tjenesteområder samlet øker med 18,7 prosent i 2024 sammenlignet med 2023. Den største økningen er innen avløpsrensing, med en økning på 40,4 prosent.

Innsamling av matavfall er innført i deler av kommunen. Dette har en kostnad i form av investering i dunker og innkjøp av matavfallsposer til innsamlingen.

I tillegg kan nevnes den generelle prisøkningen på varer og tjenester.

Illustrasjon faktura
Utdrag fra en faktura

 

Sist oppdatert: 18. januar 2024