Min side Meld fra
Kontakt oss

Inkasso

Inkasso

Er kravet ikke betalt etter at fristen i betalingsoppfordringen har utløpt, blir kravet sendt til tvangsinndrivelse.

Det løper forsinkelsesrente fra forfallsdato til betalingsdato. Ta kontakt med oss på telefon 69 36 79 01 så tidlig som mulig.

Hva betyr inkasso for meg?

Du kan få trekk i din lønn eller trygd. Vi kan også få utleggspant i din eiendom, bankkonto, kjøretøy eller andre eiendeler. Dette gjøres av namsfogden i ditt politidistrikt, eller kommunen selv i noen tilfeller.

Hvis tvangsinndrivelse blir gjennomført, får du en betalingsanmerkning. Det kan føre til at du ikke får lån, mobilabonnement, strømavtale, osv.

Det vil påløpe betydelige kostnader for deg. Satsene er hjemlet i inkassoloven og lov om rettsgebyr.


Aktuelle lover

Kan det skje noe annet enn inkasso på grunn av ubetalte krav?

Når vi må iverksette tvangsinndrivelse på grunn av manglende betaling kan dette også få betydning for ditt kundeforhold videre.

Manglende betaling anses som brudd på avtalen og kan være grunnlag for oppsigelse. Det gjelder for eksempel

  • oppsigelse av barnehageplass / SFO-plass ved manglende betaling for 2 måneder eller mer
  • oppsigelse av plass ved Kulturskolen ved manglende betaling av semesteravgift
  • utestengelse fra kommunens idrettsanlegg/lokaler ved manglende betaling for 2 måneder eller mer
  • fravikelse (utkastelse) fra eiendom ved manglende betaling av kommunal husleie for 2 måneder eller mer

Tvangssalg av eiendom - inkasso

Når kommunen har begjært tvangssalg av en eiendom, blir saken oversendt til Tingretten. De sender deg informasjon om hva du må gjøre for å unngå tvangssalget.

Når fristen er utløpt vil tvangssalg kunne bli besluttet, og salgsprosessen starter. Det er eiendomsmeglere som gjennomfører denne prosessen på vegne av Tingretten.

Det er mulig å stoppe tvangssalgsprosessen ved betaling av kravet helt frem til det foreligger et stadfestet bud på eiendommen.

Ta kontakt med oss på tlf. 69 36 79 01 så tidlig som mulig i prosessen.

Ubetalte parkeringskrav - inkasso

Vi krever inn parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner ilagt av Fredrikstad kommune.

Parkeringsgebyr:

Ved ubetalte parkeringsgebyr kan vi begjære bilen tvangssolgt.


Kontrollsanksjoner:

Ved ubetalte kontrollsanksjoner kan vi iverksette inkasso.

 

Sist oppdatert: 13. september 2023