Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunale fakturaer

Når du eier en eiendom, må du betale årsgebyr eiendom. Mottar du en tjeneste, får du en faktura du må betale. Du mottar fakturaen enten i nettbanken, eller på annen måte. Hvis du ikke betaler vil du få et inkassokrav.

Faktura for årsgebyr eiendom

Min side får du en oversikt over fakturaer og andre forhold som gjelder eiendommen din.

De kommunale avgiftene kommer hvert kvartal med forfall 30. januar (pga. vannmåleroppgjør), 20. april, 20. juli og 20. oktober.

Hva betyr postene på fakturaen?

Kommunale gebyrer har forskuddsvis betaling.

Datoene under hver post sier noe om hvilken tidsperiode fakturaen gjelder for. 

Når det står 25% bak beløpet, betyr det at det er mva. på den tjenesten. Beløpene på fakturaen er uten mva, den er lagt til på totalbeløpet. På Min side ser du beløp inkl. mva.

Eiendomsskatt 

Du betaler eiendomsskatt ut fra skattegrunnlaget for eiendommen din. Det du betaler er 3,2 promille av skattegrunnlaget. 

Den årlige skatten deles på tolv eller fire, avhengig av om du har faktura hvert kvartal eller hver måned.

Branntilsyn

Feieren kommer primært ut på branntilsyn, og feier pipa bare ved behov.  I løpet av en fireårs periode skal alle pipeløp ha tilsyn og feiing, og beløpet er tilpasset det antall feiinger/tilsyn eiendommen skal ha. 

Vann og avløp

Alle som er tilknyttet kommunens vannledningsnett betaler et fastgebyr for vann og et fastgebyr for avløp.

Har du ikke vannmåler betaler du for vannforbruk ut fra størrelsen på boligen din. Den utregningen ser du her  - Les mer om gebyrer

Har du vannmåler betaler du etter faktisk bruk

Slamtømming

Står det slamtømming på fakturaen, har du en septiktank som må tømmes. Du betaler for en tømming pr. år.

Renovasjon

Det er størrelsen på restavfallsdunken din som bestemmer hvor mye du betaler i renovasjonsgebyr. Du kan selv endre størrelsen på restavfallsdunken mot et byttegebyr.

 

Grunnleie

Bor du på en festetomt hvor kommunen er grunneier, vil du i tillegg se en post som heter grunnleie.

Avgifter for hytteeiere

Er du eier av en fritidseiendom betaler du en fast pris for hytterenovasjon(fellesbeholder). Hytter uten vannmåler betaler pr kvm (men

Vannmåleroppgjør

Fakturaen som kommer i januar gjelder for første kvartal, samtidig som det er et oppgjør for vannforbruket fra året før.

Har du vannmåler betaler du for det vannet du bruker. Et normalt forbruk for en voksen person pr. år er ca. 50-60m3.

Hvem mottar fakturaen


Faktura for kommunale årsgebyr blir sendt til den som er tinglyst eier av eiendommen. Er det flere eiere, er det bare en som får faktura. Vi deler ikke opp fakturaen, men eierne må ev. fordele utgiftene seg imellom.

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende uskifteattesten til Statens kartverk. Ta kontakt på tlf. 69 36 79 01 når du lurer på noe.

Firmaer:
Ta kontakt på tlf. 69 36 79 01

Inkasso

Er kravet ikke betalt etter at fristen i betalingsoppfordringen har utløpt, blir kravet sendt til tvangsinndrivelse.

Det løper forsinkelsesrente fra forfallsdato til betalingsdato. Ta kontakt med oss på telefon 69 36 79 01 så tidlig som mulig.

Andre fakturaer fra kommunen

Barnehage og SFO

Fakturaen blir sendt til den av dere som har søkt om plassen, hvis ikke annet er avtalt. Vi deler ikke fakturaen, kun en foresatt kan stå som fakturamottaker.

Ved ønske om å bytte fakturamottaker, send en skriftlig forespørsel til komkrav@fredrikstad.kommune.no

Helse og velferd

Fakturaen blir sendt til den som som mottar tjenesten. 

Vi kan også sende den til registrerte verger eller pårørende, etter skriftlig henvendelse til komkrav@fredrikstad.kommune.no

Husleie kommunale boliger

Faktura sendes til den som er forpliktet i leiekontrakten, eventuelt til registrert verge.

Parkering

Har du fått et gebyr på 900 kroner, har du stått feilparkert i forhold til trafikkbestemmelsene i vegtrafikkloven (skilting, veikryss osv).

Du må betale parkeringsgebyret innen 3 uker selv om du har sendt inn klage. Blir klagen tatt til følge får du pengene tilbake.

Har du fått en kontrollsanksjon på 330, 660 eller 990 kroner, har du ikke betalt i forhold til de reglene som gjelder på parkeringsplassen, vilkårsparkering.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg betale fakturaene jeg får fra kommunen?

Vi vil i utgangspunktet forsøke å sende fakturaen til deg digitalt, men dette avhenger av hvilke metoder du selv har valgt å benytte deg av. Det er du selv som oppretter og avslutter slike avtaler i nettbanken.

Hvis du f.eks. har gjort deg tilgjengelig via flere digitale kanaler, vil fakturaen bli sendt ut med denne prioriteringen:

 1. Avtalegiro
 2. E-faktura 
 3. Vipps
 4. Digital postkasse
 5. E-post
 6. Faktura i posten

Hvis du ikke er tilgjengelig digitalt, vil fakturaen bli sendt til deg som en utskrift i posten.

Kontonummer og KID du skal benytte ved betaling, står alltid opplyst på fakturaene. Har du avtalegiro, vil ikke varselet inneholde kontonummer og KID. Skulle du ha behov for dette, ta kontakt på tlf. 69 36 79 01.

Skal du flytte, eller selge boligen din?

Du trenger ikke å melde adresseendring til oss hvis du flytter eller selger eiendommen din. Når salget er tinglyst, får vi beskjed om at det er nye eiere på eiendommen. Det er alltid eiendomsmegleren som solgte eiendommen som foretar et oppgjør mellom ny og gammel eier på de kommunale gebyrene.

Husk å si opp avtalegiro/e- fakturaavtale med banken din, på den eiendommen du selger.

Jeg har fått faktura men har solgt eiendommen, hva gjør jeg?

Ved salg hvor det ikke er benyttet eiendomsmegler/advokat må partene selv ha avtalt hvem som skal betale fakturaen.

Når eiendomsmegler/advokat har forestått salget vil han eller hun normalt ha kontaktet oss for å få opplyst restanser pr. oppgjørsdato.

Vi endrer eierinfo hos oss når vi får beskjed fra Statens Kartverk om at salget er tinglyst.

Må jeg betale kommunale avgifter på et hus som står tomt?

Har du et hus som står tomt, kan du slippe å betale deler av de kommunale avgiftene.

 • Du slipper renovasjonsgebyret om du melder fra at vi skal hente inn søpledunkene.
 • Du kan slippe å betale for vann og avløp hvis en rørlegger kan dokumentere at han har plombert vanntilførselen.

Du må fortsatt betale for eiendomsskatt, og feieravgift hvis huset har ildsted.

Har huset brent ned til grunnen, og skal rives, slipper du å betale avgifter fra den dagen brannen oppsto.

Ring oss på 69 30 60 00, så hjelper vi deg.

Slamtømming

Det er Norva24 som tømmer septiktanken din en gang i året etter en plan. Skal du ha tømming oftere, må du betale for dette selv.

Norva24 - telefon 69 35 59 59

Har du søkt om redusert foreldrebetaling i barnehage eller SFO?

Det er team fakturering som behandler søknadene om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Har du spørsmål til vedtaket eller fakturaen du har mottatt, ta kontakt med oss på tlf. 69 36 79 01.

Hvis reduksjonen ikke har kommet med på fakturaen du allerede har mottatt, kommer den på neste faktura. Matpenger må normalt betales i sin helhet.

Årsoppgave for pass og stell av barn

Vi sender ut årsoppgave for pass og stell av barn. Dette er en oversikt over fakturerte krav for oppholdsbetaling i barnehage eller SFO som du får fradrag for. Kostpenger er ikke fradragsberettiget.

Årsoppgave blir sendt ut i januar hvert år. Opplysningene sendes også til Skatteetaten. Ta vare på årsoppgaven til du har mottatt skattemeldingen, slik at du kan kontrollere at opplysningene er riktige.

Jeg er uenig i fakturaen - hva gjør jeg?
 • Du må levere en skriftlig klage til rett virksomhet
 • Kommunale årsgebyr/eiendomsskatt og parkeringsgebyr må betales innen forfall, selv om du klager.
 • Har du klaget på en kontrollsanksjon, kan du vente med å betale til du har fått svar på klagen.

Har du spørsmål, ta kontakt på 69 36 79 01.

Jeg har fått en purring men aldri sett fakturaen?

Har du nylig kjøpt en eiendom, kan det hende at opprinnelig faktura er sendt til forrige eier. Ta kontakt med oss.

Fakturaen kan være sendt som e-faktura og ligger da i din nettbank til godkjenning.

Har du avtalegiro kan du ha satt maksbeløpet for trekk i banken for lavt.

Hvis du ikke har e-faktura eller avtalegiro, er fakturaen sendt til din digitale postkasse.

Er du ikke tilgjengelig for digital kommunikasjon, blir fakturaen sendt til deg i posten.

Kan jeg få betalingsutsettelse?

Kontakt oss på tlf. 69 36 79 01 eller komkrav@fredrikstad.kommune.no

Hva gjør jeg som pårørende når bankkontoen til avdøde blir sperret og jeg ikke får betalt fakturaen?

Kontakt oss på tlf. 69 36 79 01 slik at vi får registrert opplysningene i systemet vårt.

Det har blitt trukket et beløp fra kontoen min til Fredrikstad kommune. Hva gjelder dette?

Hvis du ikke har mottatt noen fakturaer fra oss, kan det hende at dette gjelder parkeringsavgift i et av kommunens p-hus.

Jeg bruker brevgiro, men fakturaene ser litt annerledes ut nå?

Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Fredrikstad kommune har ikke lenger egen girodel nederst. Derfor må du skrive kontonummeret ditt og signatur i det store blanke feltet under fakturaopplysningene. Da kan fakturaen likevel benyttes til å sende inn betaling på brevgiro.

Fakturaen skal brettes og legges i brevgirokonvolutten på samme måte som tidligere, med utfylt forside. Ikke riv av noe – hele fakturaen må sendes i brevgirokonvolutten.

Brevgiro krever litt ekstra arbeid for oss som mottar betalingen din. Dette er også en betalingsordning med forholdsvis høye gebyr og porto. 

Betalingsinformasjon til Fredrikstad og Hvaler kommuner, kontonummer, IBAN, BIC

BETALING TIL FREDRIKSTAD:
Har du mottatt faktura fra Fredrikstad kommune skal du benytte den bankkonto og det kidnummer som står på fakturaen.

Dersom du ikke har gyldig kid nummer kan konto 5122 05 77140 benyttes, men da må betalingen merkes tydelig i meldingsfeltet hva den gjelder.

Konto 5122 05 77140
IBAN: NO83 51220577140
BIC: DNBANOKKXXX

BETALING TIL HVALER:
Har du mottatt faktura fra Hvaler kommune skal du benytte den bankkonto og det kidnummer som står på fakturaene.

Dersom du ikke har gyldig kid nummer kan konto 7050 06 23185 benyttes, men da må betalingen merkes tydelig i meldingsfeltet hva den gjelder.

Konto 7050 06 23185
IBAN:NO06 70500623185
BIC: DNBANOKKXXX

Sist oppdatert: 05. april 2024