Min side Meld fra
Kontakt oss

Vil du jobbe hos oss?

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, miljøterapeuter, assistenter og leger.

Fredrikstad kommunes seksjon for helse og velferd består av fire etater og tre utadrettede virksomheter:
  • Etat omsorgssentre består blant annet av sykehjemmene (omsorgssentre) og dagtilbud.
  • Etat hjemmesykepleie består blant annet av hjemmesykepleien, akuttenhet, rehabilitering, feltpleie, helsevakt, trygghetspatrulje og  legevakt.
  • Etat tjenester til funksjonshemmede består blant annet av dagtilbud, boveiledningstjeneste og avlastning til barn og unge.
  • Etat friskliv og mestring består blant annet av frisklivssentralen og andre virksomheter som gir tjenester innenfor tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering/behandling og oppfølging på ulike tjenesteområder.
Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte. Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.
 
Fredrikstad kommune bruker ressursenhetene til å formidle personale til de ulike etatene i helse og velferd. Her finner du kontaktinfo:
 

Ressursenheten for omsorgssentre

Vakttelefon: 404 05 187 

E-post: ressursomsorg@fredrikstad.kommune.no

Telefontid:

Mandag til fredag: 7.00–15.00
Helg og helligdager: stengt

Besøksadresse: Borgarveien 4, 1633 Gamle Fredrikstad

Ressursenheten for hjemmesykepleien

Vakttelefon: 474 75 333 

E-post: resuhjem@fredrikstad.kommune.no

Telefontid:

Mandag til fredag: 7.00–15.00
Helg og helligdager: 7.00–14.30

Besøksadresse: Jens Wilhelmsens gate 3, H2, 1671 Kråkerøy

Tjenester til funksjonshemmede

E-post: tjentilfunk@fredrikstad.kommune.no

Besøksadresse administrasjon: Bryggeriveien 2–4


Se video om hva våre brukere synes om oss:

 

 

Se film om å jobbe i hjemmesykepleien

Sist oppdatert: 24. november 2023