Tidsbegrenset opphold - korttidsopphold

Kort fortalt

Du kan få korttidsopphold hvis du har behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie, som er så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg for en kortere periode.

Tildelingskontoret mottar melding fra sykehuset dersom du er i behov for døgnkontinuerlig observasjon, oppfølging og behandling etter sykehusinnleggelsen.

Her kan du søke

Har du allerede tjenesten?

Fredrikstad korttidssenter har telefon 489 97 555

Telefon til avdelingene:

Avdeling 2: 
Nord, 479 73 434
Syd, 479 78 130

Avdeling 3:
Nord, 479 77 087
Syd, 479 75 177

Avdeling 4:
488 65 146

Akuttavdelingen – korttidsplasser på helsehuset har telefon 69 30 68 90.

Hva får du hjelp til?

Du vil få tett oppfølging over en periode for observasjon og medisinsk behandling. Du får avklart og kartlagt ditt funksjonsnivå. Målet er at du skal greie deg hjemme etter endt opphold.

Hvem kan få tidsbegrenset opphold?

  • Du som i en overgangsperiode trenger medisinsk behandling, omsorg ved sykdom, utredning og observasjon, samt etterbehandling /oppfølging etter sykehusopphold. 
  • Du som har andre omfattende behov for helse- og omsorgstjenester og der heldøgns tidsbegrenset opphold i institusjon vil være best egnet.
  • Du som har behov for lindrende behandling og pleie ved livets slutt og der tjenester ikke kan, eller familien ikke ønsker at disse skal gis i hjemmet.

Hva koster tjenesten?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

2.3 Opphold i institusjon

For korttidsopphold i institusjon betales den til enhver tid fastsatte maksimalsats av staten, for tiden 170 kroner per døgn.

For dag-/nattopphold er satsen for tiden 90 kroner. Etter 60 døgn betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon i kalenderåret. Det startes på nytt 1. januar året etter.

For langtidsopphold i institusjon betales etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det maksimale taket for egenbetaling er 60 000 kroner per måned.

Egenbetalinger gjelder alle typer institusjonsopphold som kommunen tilbyr.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 23. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.