27. mai 2020 åpnet Helsedirektoratet opp for besøk, så langt det er mulig under covid-19, på sykehjem og i bolig særlig tilrettelagt med heldøgnstjenester.

Samtidig har helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene.

For å kunne åpne opp og samtidig ivareta smitteverntiltak, må sykehjemmene/boligene sørge for å fordele besøkene og føre kontroll med gjennomføringen. Derfor må alle besøk vurderes med tanke på hyppighet og varighet. Alle besøk må avtales i forkant.

I første omgang vil vi oppfordre til besøk ute, der det er mulig. Alternativt vil besøk foregå på pasientens/beboerens rom eller dertil egnet sted etter avtale med avdelingen. Vi planlegger mulighet for besøk to ganger i uken i inntil en time per besøk.

Retningslinjer for besøk gjøres gjeldene fra 28.05.2020
 • Besøk må avtales på forhånd.
 • Oppmøtested og tid avtales mellom pårørende og avdelingen.
 • Besøksreglene presenteres og evt sendes pårørende på mail.
 • Fortrinnsvis foregår besøkene på dagtid på hverdager, dette avtales med den aktuelle avdeling/bolig.
 • Det gjøres individuelle vurderinger av hvor, hvordan og når besøket kan gjennomføres.
 • Pasienter/beboere i korttidsopphold vil få mulighet til besøk etter en uke.
 • Besøkende må gjennom adgangskontroll og avklare at de ikke er potensielle smittebærere. (se vedlegg)
 • Besøkende får informasjon om besøksreglene ved oppmøte.
 • Pasienten/beboeren informeres også om besøksreglene.
 • Områdene hvor besøkene gjennomføres skal settes opp på en slik måte at avstand på mer enn 1 meter mellom personer sikres.
 • Berøringspunkter som bordflater, armlener o.l. rengjøres etter hvert besøk.
 • Det vil være en besøksvert/ansatt som følger opp besøket.
 • Dersom pårørende får symptomer etter to døgn, må de gi beskjed til avdelingen.

Besøksregler i sykehjem
 • Besøkende og pasienten/beboeren får en dose håndsprit før besøket og etter besøket.
 • Besøkende og pasient/beboer kan avtale berøring men bør unngå ansikt til ansikts kontakt.
 • Besøkets varighet avtales på forhånd og inntil en time.
 • En pasient/beboer kan ha maks to på besøk ad gangen.
 • Kjæledyr kan tas med. Hendene må vaskes etterpå.
 • Det er anledning til å ta med mat, drikke og gaver, håndhygiene må utføres. Det er ikke anledning til å bruke avdelingens kjøkken.

Besøksregler vil kunne endres dersom smittesituasjonen forøvrig i samfunnet endrer seg, dersom det pågår et smitteutbrudd i institusjonen/boformen eller etter erfaringer.