Sykebesøk på helsehus og institusjoner i kommunen

Lurer du på hvilke regler som gjelder ved kommunens helseinstitusjoner? Les mer under:

Helsehuset:
1. Åpent for besøkende på avdelingen mellom kl. 12–19, utover dette besøk på rommet eller utendørs.
2. Besøkende må levere egenerklæringsskjema.

 

Borgarveien, Lerkeveien, Fjeldberg og Smertulia; bemannede omsorgsboliger:
1. Besøkende/beboere oppfordres til å ha besøk i sine leiligheter, og ikke benytte fellesareal.
2. Benytter ikke registreringsskjema/egenerklæringsskjema.

 

Fredrikstad kortidssenter og kommunens sykehjem:
1. Besøkende skal utføre håndhygiene når de går inn på sykehjemmet.

2. Alle besøkende skal fylle ut adgangskontroll-skjema. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt. smittesporing.

3. Adgangskontroll-skjema skal leveres til avdelingen når besøkende ankommer der.

4. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden eller dersom besøkende er fulldosevaksinert de siste 6 måneder). Dette avklares på forhånd.

5. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.

6. Besøk skjer på beboers rom eller ute. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer der det oppholder seg mange andre, dette må evt avklares med avdelingen. Råd om 1 meter avstand gjelder ved besøk på sykehjem. Der beboer bor i dobbeltrom kontakter besøkende personalet når de kommer, og avtaler hvor besøket kan gjennomføres.

7. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk, må de umiddelbart informere avdelingen.

8. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.

9. Etter endt besøk går besøkende rett ut av bygningen.

10. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til to (2) personer ad gangen. Dersom man er inne på pasientens rom eller dertil egnet besøksrom. Ved besøk ute eller i andre lokaler på sykehjemmet, som kan tilrettelegges med en meters avstand, anbefales ikke flere enn fem (5) besøkende ad gangen.  

11. Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer.  

For fullvaksinerte pasienter:

12. Besøkende som er fullvaksinerte kommer i tillegg til ovennevnte begrensningen.

13. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall også uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. For pasienter som ikke er vaksinert:

14. Der pasienter ikke er fullvaksinert må besøkende bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst en meter under hele oppholdet.

15. For pasienter som ikke er fullvaksinert må besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende.

Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.  

Med nærkontakt menes: Man regnes som nærkontakt når man har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, eller tatt på hverandre. Eller dersom man har vært sammen med en bekreftet smittet mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene.  

Med fullvaksinert menes: De som er fullvaksinerte (fra 1 uke etter andre vaksinedose) De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert. De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.

Sist oppdatert: 05. august 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.