Sykebesøk på helsehus og institusjoner i kommunen

Hovedregelen er at antall nærkontakter/besøkende begrenses til fem for fullvaksinerte pasienter. For pasienter som ikke er vaksinert eller oppholder seg i korttidsplass på Fredrikstad korttidssenter eller rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset er det to nærkontakter som gjelder.

 Rutinen gjelder for perioden 12.04.2021 til og med 25.04.2021.

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Mange beboere er nå full vaksinerte og bedre beskyttet mot viruset, men covid-19 kan ikke utelukkes helt. Helseinstitusjonene har fortsatt et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 deriblant det muterte viruset, kommer inn i og sprer seg til beboere som ikke er vaksinert.

Retningslinjene gjelder for besøk ved Fredrikstad kortidssenter, kommunens sykehjem og bolig særlig tilrettelagt med heldøgns tjenester, og helsehusets rehabiliteringsavdeling. (Akuttavdelingen/Covid-avdelingen på helsehuset har egne besøksregler. Ta kontakt med avdelingen).

Rutinen gjelder for perioden 12.04.2021 til og med 25.04.2021.

1. Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant.

2. Besøkende møtes av ansatt ved hovedinngangen/avtalt sted. Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn.

Det gjennomføres adgangskontroll for alle besøkende. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for eventuell smittesporing.

3. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden eller dersom besøkende er fulldosevaksinert de siste 6 måneder). Dette avklares på forhånd.

4. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.

5. Besøk skjer på beboers rom, eget besøksrom, eller ute i frisk luft. Besøkende bør ikke oppholde seg i fellesarealer der det oppholder seg mange andre, dette må eventuelt avklares med avdelingen. Råd om én meters avstand gjelder ved besøk på sykehjem.

6. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.

7. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og eventuelt gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.

8. Ved besøkets slutt, vasker ansatte hyppige berørte punkter på beboerrom.

9. Besøkende går deretter rett ut av bygningen.

10. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til to (2) personer ad gangen.

For fullvaksinerte pasienter:

11. Antall nærkontakter/besøkende begrenses til fem (5) i løpet av perioden.

12. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall også uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Besøkende som er fullvaksinerte kommer i tillegg til ovennevnte begrensningen.

For pasienter som ikke er vaksinert eller oppholder seg i korttidsplass på Fredrikstad korttidssenter eller rehabiliteringsavdelingen på helsehuset:

13. Totalt antall nærkontakter følger nasjonale retningslinjer for enslige (per d.d. to nærkontakter i angitte periode). Unntak dersom beboeren ligger for døden.

14. Der pasienter ikke er fullvaksinert må besøkende bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst én meters avstand under hele oppholdet.

15. For pasienter som ikke er fullvaksinert må besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende.

Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.


Med nærkontakt menes:
Man regnes som nærkontakt når man har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, eller tatt på hverandre. Eller dersom man har vært sammen med en bekreftet smittet mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene.

 

Sist oppdatert: 13. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.