Besøk sykehjem og bolig særlig tilrettelagt med heldøgns tjenester

Oppdatert 21. januar 2021: Kommunens sykehjem er åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene. Sykehjemsbeboere er i en sårbar situasjon i perioden hvor de vaksineres for koronavaksine. 

Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Det å ikke kunne ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk.

Samtidig har helseinstitusjonene et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene.

1. Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant.

2. Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen/avtalt sted.

3. Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn.

4. Det gjennomføres adgangskontroll for alle besøkende. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt smittesporing.

5. Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden). Dette avklares på forhånd.

6. Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.

7. Besøk skjer på eget besøksrom, på beboers rom eller ute i frisk luft. Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer.

8. Forsterket tiltak til 04.02.2021: Antall nærkontakter må begrenses i løpet av en uke. En pasient kan ikke ha flere enn en til to nærkontakter i løpet av en uke. Beboeren skal så langt det er mulig selv bestemme hvem som er dens nærkontakter.

9. Forsterket tiltak til 04.02.2021: Besøk må tilrettelegges slik at det er mulig å holde helst 2 meters avstand til andre. Av den grunnen kan hver beboer som hovedregel kun ta imot maksimalt to besøkende om gangen.

10. Forsterket tiltak til 04.02.2021: Besøkende må bruke munnbind under besøket der man ikke kan holde minst to meter under hele oppholdet. Besøkende og pasient/beboer kan vurdere berøring men skal unngå ansikt til ansikts kontakt (f.eks. klemming).

11. Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.

12. Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.

13. Besøkende skal ikke forlate rommet i løpet av besøket uten at dette er avtalt.

14. Ved besøkets slutt, vasker ansatte hyppige berørte punkter på beboerrom.
 
15. Besøkende går deretter rett ut av bygningen.

16. Forsterket tiltak til 04.02.2021: Besøk utenfor sykehjemmet begrenses så langt det er mulig og kan kun skje etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer, eventuelt pårørende. Det oppfordres til å begrense antall nærkontakter som innebærer anbefaling om å unngå store folkemengder og være tett på andre mennesker.

Nærkontaktskjema* må fylles ut når beboeren tas med ut av sykehjemmet / omsorgsboligen. Dersom beboere skal være med i bil eller hjem til noen, er det viktig å understreke at smittevernreglene må følges.
*Nærkontakter defineres som en pasient/beboer har vært i nærheten av i over 15 minutter og nærmere enn 2 meter eller en pasient/beboer har hatt direkte fysisk kontakt med (f.eks. håndhilst, klemt e.l.)

17. Ved smitteutbrudd må man påregne at besøksrutinene må endres.

Sist oppdatert: 22. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.