Min side Meld fra
Kontakt oss

Langtidsplass på sykehjem

Har du langtidsplass på sykehjem får du hjelp til å ivareta egen helse, personlig hygiene og forflytning, ernæring, delta i sosiale aktiviteter ved sykehjemmet og medisinsk oppfølging og behandling, herunder legetjeneste. Alle som har langtidsplass på sykehjem, har enerom med eget bad.

Hvem kan søke om langtidsplass?

Personer som er varig ute av stand til å vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt etter fysisk funksjonstap.

Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og om omsorg i eget hjem.

Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagaktivitetstilbud, utvidet tjenester i hjemmet og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og/eller vurdert.

Hva koster en langtidsplass?

Det blir beregnet egenbetaling.

Beregningen er fastsatt i denne forskriften. 

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Rett til å stå på en vurderingsliste

Søker du plass, vil Tildelingskontoret vurdere situasjonen din sammen med deg. Når vi har vurdert at du trenger en plass, har du rett til å stå på en vurderingsliste hvis det ikke er ledig plass på det sykehjemmet du ønsker.

Du kan også bo hjemme en kort periode. Vurderer vi at du har et akutt behov, vil du få tildelt en korttidsplass i påvente av en fast plass.

I Fredrikstad kommune har vi fritt sykehjemsvalg. Det kan bety at du må vente lengre enn normalt i en korttidsplass, i påvente av ledig plass.

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 26. juli 2022