Langtidsplass på sykehjem

Koronainformasjon

Under den pågående koronaepidemien vil Fredrikstad kommune gjøre enkeltrom om til dobbeltrom, der dette vurderes som hensiktsmessig og praktisk mulig. De som tildeles langtidsplass vil dermed bli tildelt dette i dobbeltrom. Kommunen vil ta utgangspunkt i individuelle behov, og situasjonen vurderes fortløpende. Vi må også ta høyde for at noen vil få ny beboer inn på sitt rom, men vil forsøke å unngå dette så langt det er mulig.   

Beboere som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, vil få redusert sin egenandel for oppholdet med et fribeløp på 41.600 kroner per år, mens fribeløp ved enerom er 8.700 kroner per år.

Fredrikstad kommune beklager ulempene dette medfører, og ber om forståelse for at vi må innføre dette tiltaket som en del av samfunnets koronaberedskap. Avhengig av koronaepidemiens utvikling, kan det bli nødvendig å benytte dobbeltrom i perioden 2020/2021.

Hva koster en langtidsplass?

Det blir beregnet egenbetaling.

Beregningen er fastsatt i denne forskriften. 

Hva får du tilbud om?

Har du langtidsplass på sykehjem får du hjelp til å ivareta egen helse, personlig hygiene og forflytning, ernæring, delta i sosiale aktiviteter ved sykehjemmet og medisinsk oppfølging og behandling, herunder legetjeneste. 

Alle som har langtidsplass på sykehjem, har enerom med eget bad.

Hvem kan søke om langtidsplass?

Personer som er varig ute av stand til å vare på seg selv og som ikke lenger mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt etter fysisk funksjonstap.

Personer som ikke på et forsvarlig nivå får dekket sitt daglige behov for helsetjenester, pleie og om omsorg i eget hjem.

Andre relevante tiltak som tidsbegrenset opphold i institusjon, dagaktivitetstilbud, utvidet tjenester i hjemmet og bedre tilrettelegging i hjemmet skal på forhånd være utprøvd og /eller vurdert.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 


Får du ikke plass, har du rett til å stå på en vurderingsliste

Søker du plass, vil Tildelingskontoret vurdere situasjonen din sammen med deg. Når vi har vurdert at du trenger en plass, har du rett til å stå på en vurderingsliste hvis det ikke er ledig plass på det sykehjemmet du ønsker.

Du kan også bo hjemme en kort periode. Vurderer vi at du har et akutt behov, vil du få tildelt en korttidsplass i påvente av en fast plass.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.