Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstad korttidssenter

Utvendig bilde av sykehjemmet Fredrikstad korttidssenter.

Fredrikstad korttidssenter ligger fint til på Østsiden og har et flott åkerlandskap som sin nærmeste nabo.

Fakta om sykehjemmet

 • 85 plasser 
 • 5 plasser for lindrende behandling
 • For tiden har vi totalt 96 sengeplasser hvorav 6 er midlertidig
 • Enkelte av rommene er dobbeltrom

Alle rommene er møblert med seng, nattbord, klesskap, to stoler og bord.

Avdelinger

Avdeling 2

Telefon nord korttid: 479 73 434

Telefon syd korttid: 479 78 130

Avdeling 3

Telefon nord korttid: 479 77 087

Telefon syd korttid: 479 75 177

Avdeling 4

488 65 146

Lindrende enhet

488 65 688

Praktiske opplysninger

Målet med oppholdet kan være
 • Pasient/bruker får avklart og kartlagt funksjonsnivå.
 • Pasient/bruker får tettere oppfølging over en avgrenset periode for observasjon og medisinsk behandling.
 • Pasient/bruker får videreføring av behandling som er igangsatt på sykehuset.
 • Pasient/bruker blir istand til å komme hjem til egen bolig så raskt som mulig etter sykdom eller skade som har ført til funksjonsfall.
 • Pasient/bruker får vurdert behovet for helsetjenester i hjemmet etter utskriving i samarbeid med Tildelingskontoret.
Kompetanse

Korttidssenteret er døgnbemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere. 

Korttidssenteret har lege tilgjengelig daglig.

Korttidssengene har daglig lege.

Avlastningssenger har legetilsyn kun ved akutt behov

Langtidssenger har tilsynslege en dag i uken etter behov

Lindrende opphold har legevisitt tre ganger i uken.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter er tilgjengelig ved henvisning. Korttidssenteret har egen laboratorietjeneste. Senteret samarbeider tett med sykehuset, fastleger, hjemmesykepleie og andre kommunale helsetjenester.

Transport

Korttidsopphold: Pasienten benytter frikort eller korttidssenteret betaler egenandelen. Unntak: Ved selvvalgt permisjon må pasienten betale transporten selv.

Avlastningsopphold: Pasienten/pårørende har ansvar for transport og betaler denne selv.

 

Pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for de som er innlagt hos oss og for oss som helsearbeidere ved korttidssenteret. Vi ønsker å samarbeide tett med pårørende om behandlingen av pasienten så sant pasienten samtykker til det. Vi ønsker å være tilgjengelig for spørsmål og tanker som angår pasienten.

Servicetilbud

Vi har frisør og fotterapeut tilgjengelig mot betaling

Våre tjenester

Avlastningsopphold

Korttidsopphold

Praktisk informasjon

Klær og sko

Vi oppfordrer alle som blir innlagt hos oss til å ta med hjelpemidler som de bruker i det daglige. Husk å merke disse med navn. I tillegg er gode sko, ekstra klesskift og  toalettsaker nødvendig å ha med ved innleggelse. Vi oppfordrer også til å benytte egen mobiltelefon.

Vask av privattøy er ikke inkludert i tjenesten.

Korttidssenteret kan ikke ta ansvar for privattøy som blir borte.

TV

Korttidssenteret har TV-signaler med grunnpakke i fellesrom.

Data og internett

Korttidssenteret har tilgang på trådløst nettverk.

Eiendeler og penger

Vi anbefaler å  ikke ta med  eller oppbevare eiendeler eller penger av en viss verdi på rommet. Korttidssenteret kan ikke ta ansvar for eiendeler som blir borte. Dette gjelder også briller, tannproteser og høreapparat.

Det er mulig å få låst inn penger og verdisaker i en safe på avdelingen. Gi beskjed om dette ved ankomst.

Søke plass

På denne siden kan du søke sykehjemsplass

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

 

 

Besøkende

 • Det er innført besøksrestriksjoner grunnet koronapandemien. Les mer her.
 • Korttidssenteret har trådløst gjestenett.
 • Gratis gjesteparkering

 

Måltider

Kortidssenteret serverer fire hovedmåltider:

Frokost       kl. 09.00–10.30

Lunsj          kl. 13.00–14.30

Middag      kl. 16.00–17.30

Kveldsmat kl. 20.00–21.30

Den som ønsker det eller har behov for det, får servert mellommåltid

Sist oppdatert: 02. august 2022