Søk tjeneste

Søknadsskjema

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester. I søknaden kan du skrive hva som er viktig for deg i den situasjonen du er i. Du kan også skrive hva som er dine behov og hva du mestrer selv. Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine, og i samarbeid med deg vil vi komme fram til riktig tjeneste. 

Søk helse- og omsorgstjeneste   - elektronisk søknadsskjema

Søk på papirskjema -  (pdf)
Skjemaet skal sendes til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Trenger du hjelp?

Servicetorget kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet. Tildelingskontoret kan gi mer informasjon.

Tjenester du kan få tildelt fra tildelingskontoret

Klage på vedtaket

Er du uenig i noe av innholdet i vedtaket, kan du kontakte tildelingskontoret. Dersom du ønsker å levere en klage, må den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.

Du kan be om at vedtaket ikke gjennomføres før klagen din er ferdig behandlet, dette kalles utsatt iverksetting. Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. Klagereglene finner du i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Pasient- og brukerombudet i Østfold og brukerombudet i Fredrikstad kan også hjelpe deg om du ønsker å klage. De kan veilede deg om hvilke rettigheter du har i saken.

Se også klage- og varslingsordninger

Kontakt tildelingskontoret

 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Du finner en oversikt over alle tjenester A-Å her

- Du finner en oversikt over alle våre institusjoner her

Sist oppdatert: 11. juni 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.