Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk tjeneste

Søknadsskjema

Her kan du søke om helse- og omsorgstjenester. I søknaden kan du skrive hva som er viktig for deg i den situasjonen du er i. Du kan også skrive hva som er dine behov og hva du mestrer selv. Tildelingskontoret vil vurdere behovene dine, og i samarbeid med deg vil vi komme fram til riktig tjeneste. 

Papirskjemaet skal sendes til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Trenger du hjelp?

Innbyggerdialog kan hjelpe deg med å fylle ut søknadsskjemaet. Tildelingskontoret kan gi mer informasjon.

Tjenester du kan få tildelt fra tildelingskontoret

Klage på vedtaket

Er du uenig i noe av innholdet i vedtaket, kan du kontakte tildelingskontoret. Dersom du ønsker å levere en klage, må den være skriftlig og underskrevet. Vi veileder deg gjerne.

Du kan be om at vedtaket ikke gjennomføres før klagen din er ferdig behandlet, dette kalles utsatt iverksetting. Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket. Klagereglene finner du i pasient og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Pasient- og brukerombudet i Viken og brukerombudet i Fredrikstad kan også hjelpe deg om du ønsker å klage. De kan veilede deg om hvilke rettigheter du har i saken.

Personvernerklæring

Kontakt tildelingskontoret

 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 31. mai 2023