Helsetjeneste–psykisk helse og rus

Informasjon under korona-krisen

Vi prioriterer telefonkontakt, medisinutlevering og formidling av viktig brukerutstyr (smittevern).

Gjennom utlevering av medisiner og matpakker får vi gjennomført tilsyn med den mest sårbare gruppen.

Kort fortalt

Har du rusutfordringer, er det viktig at du opplever å mestre hverdagen, og at du kan redusere din rusavhengighet. Det er også viktig at du får en bedre livskvalitet, at du tar ansvar for din egen helse, og at du er i stand til å bruke dine egne ressurser.

Tjenesten er gratis.

Her kan du søke.

Har du allerede tjenesten?

Du kan kontakte rus og psykiatriavdelingen:

Oppfølgingstjenesten avdeling 1 (rus helse) vakttelefon 907 37 305. Finn ansatte på avdelingen her. 

Oppfølgingstjenesten avdeling 2 (psykisk helse) vakt-telefon 977 54 693. Finn ansatte på avdelingen her.

Du kan også ringe Friskliv og mestring på telefon 69 30 67 60.

Hva kan du få hjelp til?

Vi har flere ulike tiltak, og vil samarbeide med deg om å lage et godt tilbud.

Hvem kan få hjelp?

Du kan få hjelp hvis du 

  • er over 16 år og har rusutfordringer, og moderat til alvorlig rusavhengighet
  • har et ønske om behandling og/eller støttetiltak
  • er rusfri og ønsker bistand til å mestre hverdagen som rusfri
  • ønsker eller mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • er gravid rusavhengig og følges særskilt opp
  • opplever rus som en utfordring og ønsker råd eller veiledning

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 23. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.