Min side Meld fra
Kontakt oss

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et korttids behandlingstilbud for innbyggere i Fredrikstad kommune over 16 år med milde til moderate former for angst, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk.

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege.

For å ha godt utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at du kan arbeide med verktøyene i hverdagen. 

Du må være fylt 16 år og bo i Fredrikstad kommune.

Hva kan du få hjelp til?

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med endring ved hjelp av kognitiv terapi. 

Vi jobber med endring av tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, regulering og forståelse av følelser, samt kroppslige reaksjoner.

Vi starter med en kartleggingssamtale over telefon, og blir enige om veien videre sammen med deg.

Trenger du akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakten 116 117, eller ambulanse 113.

Undervisningsbasert kurs

Vi anbefaler å starte behandlingen ved å delta på vårt kurs, «Tankens kraft», som gir deg informasjon om mestring av angst, depresjon og søvnvansker. Her vil du få råd og veiledning som kan bedre livskvaliteten. Kurset vil gi deg en god plattform å jobbe videre ut i fra.

Vi tilbyr både kurs med fysisk oppmøte, samt digitalt. Kurset er undervisningsbasert, og som deltaker sitter man kun og lytter, uten at det er forventning om at en skal dele noe selv.


Temaer på kurset er:

 • Innføring i kognitiv terapi
 • Selvfølelse
 • Mestring av depresjon
 • Bekymring og grubling
 • Mestring av angst
 • Søvn
 • Stressmestring


Kurset går over 4 samlinger, 2 timer pr gang. En del kjenner at kurset holder for seg, at de så vet hvordan de selv kan jobbe videre med sine vansker. Andre trenger noe mer veiledning i ettertid. I samtale med oss finner vi ut av videre tilbud.

Hverdags-mestringsgruppe

Gruppelederne introduserer et tema for dagen, og gjennomgår noe teori.  Deltakerne deler erfaringer og tanker om dette temaet, samt setter seg egne endringsmål som jobbes med gjennom grupperekken.

Det overordnede målet for gruppen er angst og depresjonsmestring, og mestring av hverdagen. Som et ledd i dette har vi også fokus på temaer som egenomsorg, selvhevdelse, metoder for å jobbe med endring, teknikker for mestring av bekymring og grubling m.m.

Gruppen går over 6 samlinger, 2 timer hver gang.

Mange har gitt tilbakemelding om at det er fint å jobbe med det som er vanskelig i en gruppe hvor de andre deltakerne kan kjenne seg igjen i det en selv formidler, og at man da føler at man er mindre alene om å ha det vanskelig, til tross for å være spente på å skulle delta i gruppe i forkant.


Veiledet selvhjelp - en til en

Vi kan nå tilby et mestringsprogram som heter assistert selvhjelp.

Mange som strever med angst, depresjon, søvnvansker eller har stressrelaterte plager, søker etter «verktøy» for å mestre hverdagen. Programmet har samlet alt dette på én plass, noe som gjør det enkelt og brukervennlig å benytte.

Du kommer først til en oppstartssamtale med en av behandlerne her, og sammen finner vi ut hvilket program det kan være nyttig at du begynner med. 

Du jobber seg gjennom del for del, enten på PC eller mobil, samtidig som du får ukentlig veiledning en til en.

Programmet er delt opp i flere moduler, og vi anbefaler at du jobber med en modul i uka.

Her kan du se mer om de ulike verktøyene du kan velge mellom:
Mestringsverktøy – Assistert Selvhjelp


Individuelle samtaler

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst hva som skjer, og hvordan ting henger sammen. Du lærer også teknikker for å håndtere vanskelige tanker og følelser. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser.

Vi kan tilby 6-12 samtaler, og vurderer fortløpende sammen med deg om dette er nyttig og om det hjelper. Ofte kombineres samtaler med andre tilbud som kurs eller veiledet selvhjelp.

Mange som strever med angst og depresjon har svært god nytte av å få informasjon om psykisk helse. Du kan dermed se sammenhenger, og se hvordan endringer på ulike områder kan føre til bedring.

Vi anbefaler derfor å delta på vårt introduksjonskurs «tankens kraft» før du kommer til individuelle samtaler. Dette for å ha en felles kunnskapsplattform å jobbe videre ut fra, noe som igjen kan føre til raskere bedring.

For ungdom og studenter

En del ungdom kan i perioder føle seg stresset, ha «tankekjør», kjenne på uro, ha vanskeligheter med søvn, kjenne seg bekymret, engstelig, nedstemt, få prestasjonsangst, panikkanfall eller annet. Noen ganger er det også vanskelig å vite hvorfor ting er som det er. Da kan vi sammen finne ut av dette.

Du kan treffe oss på

Ta kontakt med elevtjenesten på skolen eller direkte med oss.

Studenter på Høyskolen i Østfold og Fagskolen i Viken kan ta kontakt med studentrådgiver på skolen, helsesykepleier eller direkte med oss.

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring.

Klikk her for å finne en oversikt over hva du kan gjøre selv 

 • turer og aktiviteter
 • verktøy i hverdagen
 • videokurs
 • lag og foreninger
 • hjelpetelefoner
 • bøker
 • apper 

Kontakt oss

 • Ring oss på

        404 33 067 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokka 12.00–14.00.
 
        Vi trenger en kort samtale med deg for å avklare om du kan få dekket
        dine behov hos oss.

 • Send oss epost

        raskpsykiskhelsehjelp@fredrikstad.kommune.no

        Du må ikke sende taushetsbelagte opplysninger på e-post.

 • Besøk oss

        Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy  

 • Send brev

        Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

       Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 12. september 2022