Min side Meld fra
Kontakt oss

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et korttids behandlingstilbud for innbyggere i Fredrikstad kommune over 16 år med milde til moderate former for angst, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk.

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege.

For å ha godt utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at du kan arbeide med endring i hverdagen. 

Du må være fylt 16 år og bo i Fredrikstad kommune.

Dette er ikke et akutt tilbud. Trenger du akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakta 116 117, eller ambulanse 113.

Hva kan du få hjelp til?

I rask psykisk helsehjelp jobber vi med endring ved hjelp av kognitiv terapi. 

Vi jobber med endring av tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, regulering og forståelse av følelser, samt kroppslige reaksjoner.

Vi starter med en kartleggingssamtale over telefon, og blir enige om veien videre sammen med deg.

Undervisningsbasert kurs

Vi anbefaler å starte behandlingen ved å delta på vårt kurs, «tankens kraft», som gir deg informasjon om mestring av angst, depresjon og søvnvansker. Her vil du få råd og veiledning som kan bedre livskvaliteten. Kurset vil gi deg en god plattform å jobbe videre ut i fra.

Vi tilbyr både kurs med fysisk oppmøte, samt digitalt. Kurset er undervisningsbasert, og som deltaker sitter man kun og lytter, uten at det er forventning om at en skal dele noe selv.


Temaer på kurset er:

 • Innføring i kognitiv terapi
 • Selvfølelse
 • Mestring av depresjon
 • Bekymring og grubling
 • Mestring av angst
 • Søvn
 • Stressmestring


Kurset går over 4 samlinger, 2 timer pr gang. En del kjenner at kurset holder for seg, at de så vet hvordan de selv kan jobbe videre med sine vansker. Andre trenger noe mer veiledning i ettertid. I samtale med oss finner vi ut av videre tilbud.

Hverdagsmestringsgruppe

Målet for gruppen er angst og depresjonsmestring, og mestring av hverdagen. Som et ledd i dette har vi også fokus på temaer som egenomsorg, selvhevdelse, metoder for å jobbe med endring, teknikker for mestring av bekymring og grubling m.m.

Gruppelederne introduserer et tema for dagen, og gjennomgår noe teori. Deltakerne deler så erfaringer og tanker om dette temaet, samt setter seg egne endringsmål som jobbes med gjennom grupperekken.

Mange har gitt tilbakemelding om at det er fint å jobbe med det som er vanskelig i en gruppe hvor de andre deltakerne kan kjenne seg igjen i det en selv formidler, og at man da føler at man er mindre alene om å ha det vanskelig, til tross for å være spente på å skulle delta i gruppe i forkant

Gruppen går over 6 samlinger, 2 timer hver gang, og finner sted på helsehuset på Kråkerøy.

Ønsker du å søke om plass på gruppen, oppgi dette når du tar kontakt med oss.

Veiledet selvhjelp - en til en

Vi kan nå tilby et mestringsprogram som heter assistert selvhjelp.

Mange som strever med angst, depresjon, søvnvansker eller har stressrelaterte plager, søker etter «verktøy» for å mestre hverdagen. Programmet har samlet alt dette på én plass, noe som gjør det enkelt og brukervennlig å benytte.

Du kommer først til en oppstartssamtale med en av behandlerne her, og sammen finner vi ut hvilket program det kan være nyttig at du begynner med. 

Du jobber seg gjennom del for del, enten på PC eller mobil, samtidig som du får ukentlig veiledning en til en.

Programmet er delt opp i flere moduler, og vi anbefaler at du jobber med en modul i uka.

Her kan du se mer om de ulike verktøyene du kan velge mellom:


Individuelle samtaler

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst hva som skjer, og hvordan ting henger sammen. Du lærer også teknikker for å håndtere vanskelige tanker og følelser. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser.

Vi tilbyr korttidsterapi, og vurderer fortløpende sammen med deg om dette er nyttig og om det hjelper. Ofte kombineres samtaler med andre tilbud som kurs eller veiledet selvhjelp.

Mange som strever med angst og depresjon har svært god nytte av å få informasjon om psykisk helse, og få hjelp til å se sammenhenger, og se hvordan endringer på ulike livsområder kan føre til bedring.

Vi anbefaler derfor de fleste å delta på vårt introduksjonskurs «tankens kraft» før du kommer til individuelle samtaler. Dette for å ha en felles kunnskapsplattform å jobbe videre ut fra, noe som igjen kan føre til raskere bedring.

For ungdom og studenter

I rask psykisk helsehjelp hjelper vi ungdom (og voksne) som kjenner at de bekymrer seg for mye, har blitt nedstemt, er stresset, urolige, engstelige og/eller har fått vansker med søvn.

Andre vi snakker med opplever at hverdagslige aktiviteter har blitt tunge å gjennomføre eller de synes det er vanskelig å ha sosial kontakt, opplever panikkanfall eller kjenner prestasjonsangst som gjør det vanskelig å fungere som vanlig på de arenaene de er på.

Hvis du kan kjenne deg igjen i noe av dette, kan tilbudet i rask psykisk helsehjelp være rett for deg.

Du kan treffe oss på

Ta direkte kontakt med oss på telefon, eller nå oss via helsesykepleier eller elevtjenesten på skolen. På helsestasjon for ungdom kan du komme uten avtale.

Studenter på Høyskolen i Østfold og Fagskolen i Viken kan ta kontakt med studentrådgiver på skolen, eller direkte med oss.

Samtalegruppe for ungdom

Målet for gruppen er stressmestring, selvivaretagelse, angst- og depresjonsmestring. Gruppetilbudet baserer seg på kognitiv terapi, og det blir vist metoder som kan benyttes for å jobbe med endring.

Gruppelederne introduserer et tema på hver samling, og gjennomgår først noe teori omkring det.  Deltakerne deler så erfaringer og tanker om dette temaet, samt setter seg egne endringsmål som det jobbes med gjennom grupperekken.

Gruppetilbudet viser til gode endringsresultater, og det skapes et samhold, som også for noen har blitt til vennskap.

Flere har gitt tilbakemelding om at det er fint å jobbe med det som er vanskelig i en gruppe, hvor de kan kjenne seg igjen i andre, og dermed føle at de er mindre alene om å ha det vanskelig. Dette til tross for at mange først syns det kan være skummelt å skulle delta i gruppe. Mange tør mer enn de hadde forventet av seg selv, og opplever å mestre- i trygge rammer.

Gruppen går over 6 samlinger, 2 timer hver gang, og er på helsehuset på Kråkerøy. Det vil være 5–8 deltakere i hver gruppe.

Ønsker du å være med i gruppen, oppgi dette når du tar kontakt med oss. 

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring.

Klikk her for å finne en oversikt over hva du kan gjøre selv 

 • turer og aktiviteter
 • verktøy i hverdagen
 • videokurs
 • lag og foreninger
 • hjelpetelefoner
 • bøker
 • apper 

Kontakt oss

 

 • Kontakt

Du henvender deg til oss ved å fylle ut dette skjema: kontaktskjema

Når vi mottar utfylt kontaktskjema, ringer vi deg innen 1-2 uker for å avklare ytterligere og gjøre avtale om veien videre. 

Trenger du hjelp til å fylle ut kontaktskjema, kan du ringe vår mottakstelefon på nr: 40 43 30 67

Telefonen er bemannet: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl 10 - 11.

 

Dersom du trenger akutt helsehjelp ta kontakt med fastlege, legevakt på tlf: 116 117 eller 113. 

 

 • E-post for sammarbeidspartnere

raskpsykiskhelsehjelp@fredrikstad.kommune.no

Du må ikke sende taushetsbelagte opplysninger på e-post.

 

 • Besøk oss

        Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy  

 • Send brev

        Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

       Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 24. november 2023