Pårørendesenteret i Fredrikstad

Målgruppe

Pårørende til mennesker som sliter med rusavhengighet og psykiske helseproblemer er utsatt for mange og langvarige belastninger. Mange utvikler etter hvert egne helseproblemer.

Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og trolig kan du få noen innspill som kan hjelpe deg videre.

Kurstilbud høsten 2018

Pårørendes dag 18.september klokka 11.30 - 15.30
Tema: Implementering av pårørendeveilederen

Her kan du melde deg på:

Påmeldingsskjema

 

For oppdaterte nyheter, følg oss gjerne på vår Facebookside

Ofte stilte spørsmål

Må jeg søke om å få tjeneste?

Vi er et lavterskeltilbud – det betyr at du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt med oss, men gjør gjerne en avtale over telefon eller mail så vi kan sette av god tid til deg.

Kjenner du på utfordringene med å stå i pårørenderollen? Ta kontakt med oss!

 

Hva kan vi tilby?
  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende
  • Informasjon om rus og psykiske lidelser og hvordan hjelpeapparatet fungerer
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs
  • Sosiale treffpunkt for pårørende - temamøter og åpen kafè
  • Informasjon og undervisning til inspirasjon for helsepersonell og institusjoner som ønsker å fokusere på pårørendearbeid
  • Vi samarbeider med pårørendeorganisasjonen LPP, som har ytterligere tilbud til pårørende. Organisasjonen jobber systematisk med å sette pårørendefokus på den faglige og politiske agendaen
Nyttige lenker

(Eksterne lenker)

Nasjonale nettressurser for pårørende:

Nasjonalt pårørendesenter: http://www.parorendesenteret.no

Pårørendealliansen: https://parorendealliansen.no/

Informasjon og undervisning: http://parorendeprogrammet.no

 

Lenker til pårørendeorganisasjoner:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse: http://lpp.no/

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk: http://www.motstoff.no/

 

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

Helse og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vergemålsloven

Forvaltningsloven

 

Kontaktinformasjon

Adresse: O.P.Pettersens gate 4, 1607 Fredrikstad (Brittania)
E-post: parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Pårørendekoordinator og veileder:

Mai Ida Synnes Haakafoss, familieterapeut og sykepleier med videreutdanning i helserett

Telefon: 69 30 68 60, mobil: 458 78 038

Veileder:

Thorstein Olaussen, sykepleier med veilederkompetanse

Telefon: 69 33 26 53, mobil: 456 04 528

Telefon Friskliv og mestring: 69 30 67 60 / 69 30 60 00 (Servicetorget)

Pårørendesenteret er lokalisert på gamle hotell Brittania

Sist oppdatert: 27. mai 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?