Pakkeforløp

Fra 01.01. 2019 kan voksne og barn med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.De skal sikre samhandling mellom tjenestemottaker, eventuell pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og velferdstjenester og andre relevante aktører.

Disse pakkeforløpene er i bruk:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling – barn, unge og voksne
  • Pakkeforløp for spiseforstyrrelser hos barn og unge
  • Pakkeforløp for tvangslidelse (OCD)
  • Pakkeforløp for somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet, pakkeforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no. Der er det også informasjonsvideoer for barn og unge.

I Fredrikstad kommune kan Tildelingskontoret kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Er du pasient, pårørende eller lurer på noe om pakkeforløp i Fredrikstad kommune? Ta kontakt med:

Koordinerende enhet, Tildelingskontoret
E-post: tildeling@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 30 74 25
Tilgjengelig alle hverdager kl. 09.00–15.00.

Sist oppdatert: 04. oktober 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.