Min side Meld fra
Kontakt oss

Musikkterapi

Musikkterapi er tilbud til voksne som sliter med utfordringer innenfor psykisk helse og rus/avhengighet, og som ønsker å bruke musikk som mestring.

Hva er musikkterapi?

For mange har musikk en viktig rolle i livet. I musikkterapi kan du bruke musikk til å finne mestring og få utfordringer som passer for deg. Vi jobber med den musikken du har lyst til, og finner mål som passer for din situasjon og dine forutsetninger.

Musikk er nært knyttet til følelsene, og for mange oppleves det som at musikken kan hjelpe til å uttrykke hvordan de har det, for eksempel gjennom å skrive sangtekster, eller lytte til musikk sammen.

Noen opplever mestring av å spille musikk, være i musikken, og skape noe i øyeblikket. Det kan være en hjelp til å koble av når man trenger å tenke på noe annet – et slags pusterom.  

Det å spille musikk sammen i gruppe er for mange litt utfordrende, men samspillet med andre kan være en mulighet til å bli mer sosial, treffe nye folk og få et større nettverk. Vi ser at mange vokser på disse utfordringene, og at det er fint å være en del av en gruppe.

Hva kan vi tilby deg?

Du trenger ikke å kunne noe for å delta i musikkterapi. Lytting, samspill, lære et instrument, improvisere, skrive sanger, spille inn i studio og å spille sammen med andre er eksempler på hva vi kan jobbe med i musikkterapi.

Vi har individuelle musikkterapiforløp, musikkterapigrupper og åpne musikkterapitilbud.

Åpne musikkterapitilbud 

Tilbudene er for voksne over 18 år, med psykisk-helseutfordringer eller rusutfordringer.  

De åpne tilbudene er møteplasser og mestringsarenaer. Du er selv ansvarlig for å komme deg til tilbudet, og kan bestemme hvor mye og hvor ofte du vil være tilstede.  

Koret Catch 

Koret Catch er et blandakor med 20 - 30 korister. Formålet med koret er å skape en sosial møteplass med fokus på sangglede, inkludering og mestring. Koret øver på ettermiddagstid en dag i uka, og har 2-3 oppdrag i halvåret og deltar på enkelte av etatens egne arrangementer. Koret synger et variert repertoar innenfor ulike musikkgenre.   

Kom og lær 

Passer for deg som ikke har spilt så mye musikk før, og som ønsker å lære å spille et instrument. Vi trener på samspill i gruppa, og du får mulighet til å prøve forskjellige instrumenter.  

Musikkcafè på Varmestua 

Et tilbud for alle besøkende på varmestua. Musikkcafèen driftes i samarbeid med Blå Kors varmestua. Ta kontakt med varmestua om du har spørsmål eller er nysgjerrig på tilbudet.  

Henvendelse til musikkterapi

Du kan få musikkterapi enten ved å be din behandler om å henvise deg, eller selv ta kontakt gjennom Fredrikstadhjelpa på tlf 474 79 847. Du kan også kontakte Freskliv og mestring på telefon 69 30 67 60.

Følg lenke for oppdatert informasjon om alle "Åpne tilbud" (læring, mestring og aktiviteter) med kontaktinfo. For påmelding til åpne tilbud, kan du ta kontakt med kontaktpersonen.

Senter for musikkterapi

Tilbyr musikkterapi til personer som ønsker å bedre sin psykiske helse og/eller rusmestring. Senteret har også fokus på å formidle erfaringsbasert kunnskap fra egen musikkterapipraksis.

Følg lenke for mer informasjon om senter for musikkterapi og for ressursmateriell.

Sist oppdatert: 13. juli 2022