Min side Meld fra
Kontakt oss

Musikkterapi

Musikkterapi er tilbud til voksne som sliter med utfordringer innenfor psykisk helse og rus, og som ønsker å bruke musikk som mestring.

Du trenger ikke å kunne noe for å delta i musikkterapi. Lytting, samspill, lære et instrument, improvisere, skrive sanger, spille inn i studio og å spille sammen med andre er eksempler på hva vi kan jobbe med i musikkterapi.

Vi har individuelle musikkterapiforløp, musikkterapigrupper og åpne musikkterapitilbud.

 

Tilbudene våre

Tilbudene er for voksne over 18 år, med psykisk-helseutfordringer eller rusutfordringer.  

De åpne tilbudene er møteplasser og mestringsarenaer. Du er selv ansvarlig for å komme deg til tilbudet, og kan bestemme hvor mye og hvor ofte du vil være tilstede.

 

Bykoret

Bykoret er et blandakor med 20 - 30 korister. Formålet med koret er å skape en sosial møteplass med fokus på sangglede, inkludering og mestring.

Koret har faste øvelser, og har 2-3 oppdrag i halvåret. Koret synger et variert repertoar innenfor ulike musikkgenre. 

Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

  • Tid for øvelser: tirsdager klokka 13–15
  • Sted: Kirkens bymisjons kafé (Brittannia)

Bykoret er et samarbeid med Kirkens bymisjon og Kulturdråpen.

 

Musikkterapigruppe

Musikkterapigruppe er et behandlingstilbud for de som ønsker å jobbe med seg selv gjennom musikk og samspill med andre. Gruppetilbudet har fokus på her og nå, mestringsopplevelser og utforsking av identitet. Passer for de som ønsker nye erfaringer og en annen tilnærming til gruppeterapi.

Hva er musikkterapi?

For mange har musikk en viktig rolle i livet. I musikkterapi kan du bruke musikk til å finne mestring og få utfordringer som passer for deg. Vi jobber med den musikken du har lyst til, og finner mål som passer for din situasjon og dine forutsetninger.

Musikk er nært knyttet til følelsene, og for mange oppleves det som at musikken kan hjelpe til å uttrykke hvordan de har det, for eksempel gjennom å skrive sangtekster, eller lytte til musikk sammen.

Noen opplever mestring av å spille musikk, være i musikken, og skape noe i øyeblikket. Det kan være en hjelp til å koble av når man trenger å tenke på noe annet – et slags pusterom.  

Det å spille musikk sammen i gruppe er for mange litt utfordrende, men samspillet med andre kan være en mulighet til å bli mer sosial, treffe nye folk og få et større nettverk. Vi ser at mange vokser på disse utfordringene, og at det er fint å være en del av en gruppe.

Nyttige lenker
Sist oppdatert: 17. mars 2023