Min side Meld fra
Kontakt oss

Mestringskurs og grupper

Mestringskurs for deg som har langvarige livsbelastninger, og ønsker å komme i gang med en endringsprosess. Ønsker du å delta på mestringskursene må du være over 16 år og bo i Fredrikstad.

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring.

Klikk her for å finne en oversikt over hva du kan gjøre selv 

 • turer og aktiviteter
 • verktøy i hverdagen
 • videokurs
 • lag og foreninger
 • hjelpetelefoner
 • bøker
 • apper 

Hvordan søker jeg?

Ønsker du plass på et mestringskurs, må du sende inn en søknad.

Du vil få en tilbakemelding fra oss etter at du har søkt.

Mestringskurset KREM

Mestringskurset KREM er et kurs for deg som har utfordringer innenfor rus eller psykisk helse. Du må ha rusfritt oppmøte på kurset. Kurset har en varighet på 16 uker à tre dager. Det holdes to kurs pr. år med oppstart vår og høst.  

Kurset er gratis.

Mer informasjon 

Dette er innholdet på kurset:      

 • Endringsprosessen: Teori, verktøyformidling og aktiv deltagelse
 • Matlaging: Fokus på matlaging, ernæring, samarbeid og sosialt samvær
 • Fysisk aktivitet: Motivere til bedre helse gjennom fysisk aktivitet utendørs


Sinnemestring

Et tilbud til menn og kvinner som skaper vansker for seg selv og sine nærmeste grunnet utfordringer med å beherske eget sinne. Tilbudet skal gi deltagere alternative måter å reagere på, ved å undersøke og bevisstgjøre egne tolkninger av situasjoner, tanker og følelser.

Kurset er gratis.

Mer informasjon 

Sinnemestring Brøsetmodellen har en godt dokumentert effekt på at sinne og vold kan endres gjennom gruppebehandling. Det er først individuelle samtaler for å sammen se på om dette er et tilbud som kan passe for deg.

 • Kurset går over 15 ukentlige samlinger
 • Hver samling er på 2 timer
 • Tilbud om «vedlikeholds-gruppe» etter kurset; 4 samlinger neste 6 mnd  

Du kan lese mer om sinne og vold i nære relasjoner på dinutvei.no.

Du kan se på denne brosjyren

 

Traumestabilisering "Comeback til Livet"

Mestringskurs for å håndtere posttraumatisk stress. Kurset passer for deg som ønsker å forstå mer av hva som skjer i hjerne og kropp under en traumatiserende hendelse, hvorfor det fortsetter å plage deg lang tid etterpå og hva du selv kan gjøre for å redusere stresset.

Kurset går over 8 ganger a 2 timer. Inkludert i kurset er det 4 individuelle samtaler med en terapeut parallelt med kurset. Antall deltagere 10.  

Kurset er gratis.

Mer informasjon

Mestringskurs for å håndtere posttraumatisk stress

Kurset passer for deg som ønsker å forstå mer av hva som skjer i hjerne og kropp under en traumatiserende hendelse, hvorfor det fortsetter å plage deg lang tid etterpå og hva du selv kan gjøre for å redusere stresset.     

Kurset er utviklet med tanke på personer med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). På kurset vil man få undervisning om hvordan hjernen og kroppen reagerer på overveldende fare og hvordan den rigger seg for å sikre overlevelse dersom noe lignende skulle skje igjen. Å konstant være forberedt på fare, som oftest underbevisst, har en åpenbar kostnad. Vanlige plager er søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, skvettenhet, kort lunte, gjentatte mareritt, isolasjon, hukommelsesvansker, gjenopplevelser, unngåelsesadferd, følelse av skam og utrygghet i relasjoner.

Slike plager er ofte uttrykk for posttraumatisk stress og er normale reaksjoner på unormale eller ekstreme hendelser hvor man frykter for liv og helse. Plagene som man kan få i etterkant er da en direkte konsekvens av dette og skyldes ikke svakhet eller dårlig karakter. Eksempler på potensielt traumatiserende hendelser er ulykker, overgrep, psykisk eller fysisk vold, mobbing, krig og omsorgssvikt.

Kurset vil blant annet ta for seg følgende temaer:

Den todelte hjernen, «Traumetrafikklyset», hvordan håndtere triggere og flashbacks, traumer og kroppen, traumer og skam, bedre søvn, grunning og grunningsteknikker, selvmedfølelse. Parallelt med kurset vil alle deltagerne får individuelle samtaler med en av kursholderne/terapeut som en hjelp til å reflektere over det man får undervist og relatere det til eget liv. 

 

Livsstyrketrening - kurs i å takle utfordringer i livet

Et kurs for å takle utfordringer i livet bedre. Kurset passer for deg som lever med langvarige helseplager som smerter, uro, nedstemthet eller søvnproblemer.

Kurset går over 10 ganger à 4 timer og koster 520 kroner.

Mer informasjon 

Langvarige helseplager kan gjøre oss mer sårbare. Det er heller ikke alltid en enkel forklaring på hvorfor vi får plager. Daglige utfordringer, valgene vi tar og motgang vi møter i livet kan sette seg i kroppen og gi ulike symptomer og utslag.

Kurs i livsstyrketrening hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

Kurset er for deg som har sammensatte plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet, stressreaksjoner, kronisk sykdom eller utbrenthet, og for alle som vil lære mer om hvordan vi kan håndtere stress og hverdagens utfordringer på en god måte.

På kurset jobber alle deltakerne sammen i en gruppe. Forskning på denne typen kurs viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre. På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen.

Hver samling har et hovedtema: 

 • Hvis kroppen kunne snakke
 • Hvem er jeg?
 • Verdier, hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg – om å sette grenser
 • "Sterke og svake sider"
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Ressurser, muligheter og valg
 • Avslutning

 

"Kom deg videre, mann!" - gruppetilbud

Utendørs temabasert gruppetilbud for menn som av ulike årsaker sliter i hverdagen. Tilbudet er ledet av psykologer.

Gruppetilbudet går over 8 ganger og er gratis.

Mer informasjon 

Gruppetilbudet er for menn som av ulike grunner sliter. Det kan for eksempel være at du nylig har blitt sagt opp fra jobben, føler deg isolert, nedstemt eller står midt i en skilsmisse.

Målet er at du i løpet av åtte uker skal få et tydeligere overblikk over situasjonen din, bli flinkere til å snakke om vanskelige temaer, styrke din evne til å takle vanskelige situasjoner og få hjelp til selv å styre livet ditt i den retning du ønsker.   

Gruppa passer for deg som har et endringsønske og som har anledning til å møte opp til alle samlinger. Vi møtes på helsehuset hver gang og kjører sammen til bålplassen. Du trenger ikke være i kjempeform, men vi går til og fra bålplassen.

Gruppa ledes av psykologer fra Fredrikstadhjelpa og går over 8 ganger à 2 timer. Vi møtes alle ganger ute rundt bålet med noe varmt å drikke. Dersom du ønsker å få til endringer i livet ditt så er denne gruppa et godt sted å starte.  

 

Musikkterapi - gruppetilbud

Musikkterapigruppe er et behandlingstilbud for de som ønsker å jobbe med seg selv gjennom musikalsk samspill med andre. 

Tilbudet er gratis.

Mer informasjon 

Vi har ulike musikkterapi- grupper og kurs. Alle gruppene ledes av musikkterapeuter, og vil tilpasses den enkeltes musikalske nivå, behandlingsmål og endringsønske. Mulighet for noe individuell oppfølging på instrument kombinert med gruppetilbud.

 

Aktivitetsrettet motivasjonsgruppe

Motivasjonsgruppen er en utendørs gruppe for deg som ønsker en endring i eget liv og som ønsker å jobbe fysisk utendørs.

Tilbudet er gratis.

Mer informasjon 

Motivasjonsgruppen (kyststi/glommasti) er en gruppe for deg som har utfordringer innenfor psykisk helse og/eller rus. Du må ha rusfritt oppmøte på gruppen.

Gruppen har en varighet på 16 uker à to dager i uken. Det holdes to grupper pr. år med oppstart vår og høst.       

Endringsprosessen

Aktiv deltagelse, jobbe konkret mot hver enkelt sitt mål i gruppen. FIT brukes som tilbakemeldingsverktøy.

Fysisk aktivitet

Vi merker og vedlikeholder Kyststien og Glommastien. Vi kvister, raker og rydder stiene for løv, luker rasteplasser, olje benker og bord, fjerner nedfelte trær m.m. 

Vi jobber for motivasjon for bedre helse gjennom fysisk aktivitet. Vi har også fokus på ernæring.

 

Tur- og naturgruppe

Dette er et tilbud til deg som av ulike grunner sliter med å bruke friluftsliv som aktivitetsarena. Det kan for eksempel være at du føler deg isolert, nedstemt, ensom, mangler nettverk, mangler kunnskap om friluftsliv, og/eller kompetanse på å orientere seg i naturen.

Deltakelse er gratis.

Mer informasjon

Målet er at du i løpet av gruppetilbudet skal få kjennskap til ulike friluftsområder. Du skal også bli kjent med andre som har samme interesse. Du får økt kunnskap om hva skog og hav har å tilby i matveien. Økt kunnskap om dyrelivet. Kjenne gleden og frihet ved å bruke friluftsliv som avkobling fra hverdagen.

Gruppa passer for deg som har et endringsønske, og som har fysikk til å gå i ulendt terreng over en lengre tid. Vi har utkjøring fra helsehuset og sentrum, og er ute hele dagen. Du trenger ikke være i kjempeform, men må kunne være ute i all slags vær og vind og til alle årstider.

Gruppa ledes av gruppeledere fra Læring- og mestringsavdelingen, og går gjennom hele året, 1 dag i uken. Dersom du ønsker å få til endringer i livet ditt så er denne gruppa et godt sted å starte.

Det er løpende opptak gjennom hele året. 

 

Ung 16–25

Dette er en sosial mestringsgruppe for unge mennesker. Vi har fokus på tid til å opparbeide trygge relasjoner og få gode sosiale erfaringer  gjennom aktivitet. Gruppen er en arena for inspirasjon og motivasjon for veien videre i livet.

Deltakelse er gratis.

Mer informasjon

Gruppa møtes fredager på fritidsklubben på Østsiden.

 

Når starter neste kurs?

Her ser du kursoversikten for høsten 2022.

Frisklivssentralen arrangerer også andre mestringskurs. Gå til hovedsiden til Frisklivssentralen for en detaljert oversikt alle mestringskurs.

Mer informasjon

Følg oss gjerne på vår facebookside.

På denne aktiviteskalenderen finner du informasjon om andre aktiviteter I Fredrikstad.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 25. august 2022