Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstadhjelpa

Fredrikstadhjelpa er et tilbud til deg som er over 16 år, som sliter med utfordringer innenfor psykisk helse og rus/avhengighet. Har du behov for å komme i kontakt med Fredrikstadhjelpa, kan du ringe 474 79 847. Våre åpningstider er  hverdager fra kl. 09.00 til 15.00.  Ved behov for akutt hjelp ring legevakta på telefon 116 117.

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring.

Hva kan du få hjelp til?

Kontakter du Fredrikstadhjelpa, vil vi utarbeide et tilbud i nær dialog med deg.

Vi anbefaler å delta på vårt kurs «Friskt liv» før du eventuelt henvender deg om annen type hjelp. På kurset får du informasjon, råd og veiledning om mestring av livet og psykisk helse som kan bedre livskvaliteten. Kurset vil gi deg en oversikt over forskjellige årsaker til psykisk uhelse og tilnærminger til økt livskvalitet.   

Kurset er med fysisk oppmøte. Det er undervisningsbasert, som vil si at du som deltager først og fremst sitter og lytter, uten at det er noen forventninger til at du skal dele noe selv.   

Noen av temaene på kurset er: 

 • Sosial tilhørighet, søvn, fysisk aktivitet og kosthold – grunnmuren i god psykisk helse 
 • Årsaker og veier til mestring av depresjon, angst, stress og belastninger 
 • Livsbelastninger og å leve med ubehag 
 • Hva har skjedd med deg? Hvordan fortiden kan påvirke oss 
 • Verdier – viktigheten av mening i hverdagen 
 • Økonomi og kontekst – hvordan vi påvirkes av samfunnet rundt oss   

Kurset går over 3 samlinger, 2 timer hver gang. En del kjenner at kurset er tilstrekkelig for å finne retning for hvordan de kan jobbe videre med sine utfordringer. Andre trenger supplement av noe mer i ettertid – kurset har da forhåpentligvis gjort det tydeligere hva man trenger hjelp til. Ny kursrekke starter vanligvis hver måned. Kontakt Fredrikstadhjelpa for informasjon og påmelding.  

Vi tilbyr forskjellige kurs, grupper og individuell oppfølging. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege.

Mestringskurs

Mestringskurs er tilbud til deg som har langvarige livsbelastninger og ønsker å komme i gang med en endringsprosess

Rask psykisk helsehjelp

Du har også mulighet til å kontakte rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. 

Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege.

Ta gjerne kontakt på telefon 404 33 067 eller les mer på tjenestens nettside:

Ved akutt krise

Ved akutt krise skal du kontakte fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid.

Trenger du akutt hjelp utenom åpningstiden, må du kontakte legevakta, telefon 116 117.

Kontakt oss

 • Ring oss på
  Telefon 69 30 68 70.
  Vakttelefon 474 79 847.

 • Send oss epost
  fredrikstadhjelpa@fredrikstad.kommune.no

 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy
   
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 24. november 2023