Min side Meld fra
Kontakt oss

Bolig - Psykisk helse og rus

Friskliv og mestring drifter ulike bemannede botiltak for personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Fokus er økt livsmestring og en meningsfull hverdag.

Løkkeberg Bofellesskap

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 918 60 731

Adresse: Eplestien 1, 1636 Gamle Fredrikstad

Lundheim Bofellesskap

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 404 19 374

Adresse: Johan L. Johannessensvei 27, 1634 Gamle Fredrikstad

Kjølberg Øst

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 907 45 377 / 979 80 991

Adresse: Roald Amundsensvei 32, 1654 Sellebakk

Fjeldbergtoppen Bofellesskap

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 900 53 416

Adresse: Fjellbergata 9, 1610 Fredrikstad

Bruket Bofellesskap

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 950 54 650

Adresse: Bruket 10, 1624 Gressvik

Prestegårdsjordet Bofellesskap

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 904 79 334

Adresse: Bjørnebyveien 5, 1672 Kråkerøy

Safirtunet Bokollektiv

Kontaktinformasjon

Vakttelefon 474 53 323

Adresse: Safirtunet 2, 1639 Gamle Fredrikstad

Traraveien 19

Kontaktinformasjon

Vakttelefon: 45876791

Adresse: Traraveien 19, 1605 Fredrikstad

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om bolig?

Personer som har nedsatt funksjonsnivå på bakgrunn av moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Hvordan er en slik bolig utformet?

Boligene er ulikt utformet med ulik grad av livsløpstilpassing og kan være knyttet til et boligfellesskap.

Hva kan du forvente av tjenesten?
  • Du møtes med respekt.
  • Vi overholder taushetsplikten
Hva forventes av deg?
  • Du overholder husleiekontrakt inngått med kommunen.
  • Ansatte i Fredrikstad kommune følger i sitt arbeid bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Den ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer blant annet: Dersom det røykes i boligen, må det luftes godt ut før personell er ventet. Det skal ikke røykes i boligen når tjenesteyter utfører sitt arbeid.
  • Elektriske installasjoner må være i forsvarlig stand.
  • Tjenesteyter må ikke utsettes for unødig risiko ved atkomst til boligen
  • Tjenesteyter må møtes på en respektfull måte og ikke utsettes for noen form for diskriminering.
Hva koster tjenesten?

Husleie betales etter gjeldende regler og vedtak i kommunen/for borettslag i henhold til avtale med borettslaget. Det er mulig å søke kommunal bostøtte gjennom NAV.

Hvordan søker du om bolig?

Søk om bolig her

Sist oppdatert: 10. mai 2022