Pårørendesenteret i Fredrikstad

Innhold

Kort fortalt

Pårørende kan oppleve bekymringer og belastninger som på sikt kan føre til helseproblemer.

Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i.

Vi er et kompetansesenter for helsepersonell og kan tilby informasjon og undervisning om pårørendesamarbeid.

Du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt med oss, men gjør gjerne en avtale over telefon eller mail så vi kan sette av god tid til deg. Tjenesten er gratis.

Kjenner du på utfordringene med å stå i pårørenderollen? Ta kontakt med oss! 

 

Hva kan vi tilby?

  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon.
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende.
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs. Vi samarbeider med flere pårørendeorganisasjoner om dette.
  • Sosiale treffpunkt for pårørende - temamøter og åpen kafè.
  • Informasjon og undervisning til inspirasjon for helsepersonell og institusjoner som ønsker å fokusere på pårørendearbeid.

Du kan gjerne følge oss på vår facebookside

Her finner du en brosjyre for pårørendesentret i Fredrikstad

Pårørendekafè

Siste torsdag i måneden er kafèen åpen. Her kan du møte andre i tilsvarende situasjon og utveksle erfaringer. Kafèen er åpen fra kl. 18.00.

Her finner du en plakat om pårørendekafèen

Du kan finne andre sosiale treffpunkt i aktivitetskalenderen.

Kontakt oss

Vakttelefon: 458 78 038

Mai Ida Synnes Haakafoss
Telefon: 69 30 68 60 

Thorstein Olaussen
Telefon: 69 33 26 53 

Leif Nybøle
Telefon 69 30 67 61 

Marianne Nordal
Telefon 69 30 65 10 

E-post: parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Vi holder til i Britannia, O.P.Pettersens gate 4, 1607 Fredrikstad

 

Nyttige lenker

Nasjonalt pårørendesenter

Pårørendealliansen

Pårørendeprogrammet, informasjon og undervisning

Pårørendeorganisasjoner:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

Helse og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vergemålsloven

Forvaltningsloven

Bilder 

 

 Pårørendesenteret er lokalisert på gamle hotell Brittania

Sist oppdatert: 03. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?