Min side Meld fra
Kontakt oss

Pårørendesenteret i Fredrikstad

bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde

Kort fortalt

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i.

Hva kan vi tilby?

En pårørende er en slektning, venn eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse, sliter med avhengighet eller er innsatt i fengsel. Det å leve som pårørende eller etterlatt, påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidslivet.
Vi er et kompetansesenter som kan tilby informasjon og undervisning om pårørendesamarbeid.
Ta kontakt med oss på telefon eller epost.
Tjenesten er gratis.

  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon.
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende.
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs. Vi samarbeider med ulike organisasjoner om dette.
  • Sosiale treffpunkt for pårørende.
  • Informasjon og undervisning.

Du kan gjerne følge oss på vår facebookside


Tips og råd til deg som pårørende

Prøv å få oversikt over situasjon

Å lage seg en oversikt over situasjonen du står i, vil føre til
at du opplever i større gradkontroll. Det handler om å få oversikt over hva du kan bidra med
og hva du ikke kan bidra med. Søk etter kunnskap og informasjon. Ikke vær redd for å spørre
helsepersonell om det du måtte lure på. Ingen spørsmål er dumme.

Lag rutiner

Rutiner skaper forutsigbarhet og gjør det lettere å gjennomføre nødvendige
gjøremål. Skap deg rutiner for: måltider, søvn, fysiske aktivitet, husarbeid, egentid, sosiale
aktiviteter.
Tenk over hva som vil gjøre deg godt og tillat deg selv å gjøre det. For det kan gjøre det godt
for deg på både kortsikt og langsikt. Belastning over tid kan ha konsekvenser for din helse.
Lytt til kroppen. Ta signaler fra kroppen på alvor. Sett mål for uken, ta små skritt.

Sett av tid tid egenomsorg og egne aktiviteter

Det er viktig med positive innspill og aktiviteter i hverdagen. For det er utmattende å være sterk over tid. Oppretthold kontakten med nettverket ditt, og ha fokus på det du får til og ikke på det du ikke rekker.

Snakk med din arbeidsgiver

slik at dere sammen kan se på hva slags muligheter du har der du jobber eller går på skole. Dette kan være med på å lette din hverdag.

Ha regelmessig kontakt med din fastlege

slik at du kan forebygge at du selv utvikler helseplager. Takk ja til hjelp, også når du tror du ikke trenger det (Støtte, både fra profesjonelle men også fra ditt eget nettverk).

Snakk med andre som er i samme situasjon som deg

Å dele erfaring og kunnskap kan gi en opplevelse av felleskap, mening og styrke. Mange beskriver det som en trygghet.

Treffpunkt Fredrikstad


Tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.
Treffpunktet Fredrikstad finner sted en kveld i måneden og varer normalt i  to timer. Samlingen blir ledet av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. De har taushetsplikt og har levert politiattest.

På Treffpunktet er det lek spill og aktiviteter der barna treffer likesinnede.

 

Kontakt oss

Bilde_1.pngBilde_2.pngBilde_3.pngansatt4.png

 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari

 (Chat-robot)   

Vis i kart

Brosjyre og nyhetsbrev

Brosjyre Pårørendesenteret i Fredrikstad

Nyhetsbrev 1/21 Pårørendesenteret i Fredrikstad

 

Nyttige lenker

Nasjonalt pårørendesenter

Unge pårørende - nettside laget for og med barn som er pårørende

Pårørendealliansen

Pårørendeprogrammet, informasjon og undervisning

 

Pårørendeorganisasjoner:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Ivareta – pårørende berørt av rus

 

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

Helse og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vergemålsloven

Forvaltningsloven

 

Sist oppdatert: 10. november 2021