Pårørendesenteret i Fredrikstad

Kort fortalt

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i.

En pårørende er en slektning, venn eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse, sliter med avhengighet eller er innsatt i fengsel. Det å leve som pårørende eller etterlatt, påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidslivet.

Vi er et kompetansesenter som kan tilby informasjon og undervisning om pårørendesamarbeid.

Ta kontakt med oss på telefon eller epost.

Tjenesten er gratis.

Hva kan vi tilby?

  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon.
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende.
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs. Vi samarbeider med ulike organisasjoner om dette.
  • Sosiale treffpunkt for pårørende.
  • Informasjon og undervisning.

Du kan gjerne følge oss på vår facebookside


Sosiale treffpunkt og aktiviteter

Se oversikt i aktivitetskalenderen

Kontakt oss

Telefon: 458 78 038 hverdager kl. 09.00–15.00.

E-post: parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

 

Vi holder til i Bryggeriveien 2–4, 1607 Fredrikstad

Brosjyre og nyhetsbrev

Brosjyre Pårørendesenteret i Fredrikstad

Nyhetsbrev 1/21 Pårørendesenteret i Fredrikstad

 

Nyttige lenker

Nasjonalt pårørendesenter

Unge pårørende - nettside laget for og med barn som er pårørende

Pårørendealliansen

Pårørendeprogrammet, informasjon og undervisning

 

Pårørendeorganisasjoner:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Ivareta – pårørende berørt av rus

 

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

Helse og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vergemålsloven

Forvaltningsloven

 

Sist oppdatert: 04. oktober 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.