Min side Meld fra
Kontakt oss

Pårørendesenteret i Fredrikstad

De fleste opplever å være pårørende i løpet av livet, og noen ganger kan det være nyttig med informasjon og noen å prate med om pårørenderollen. Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i.
Plakater med informasjon om bekymring.
Maleri av et hjerte i gull.
Dikt om å se hverandre.
To mennesker på vei inn på byferga.
Pårørendesenterets lokaler.
Barn spiller brettspill sammen.

Hva kan vi tilby?

En pårørende er en slektning, venn eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse, sliter med avhengighet eller er innsatt i fengsel. Det å leve som pårørende eller etterlatt, påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidslivet.
Vi er et kompetansesenter som kan tilby informasjon og undervisning om pårørendesamarbeid. Tjenesten er gratis.

  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon.
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende.
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs. Vi samarbeider med ulike organisasjoner om dette.
  • Sosiale treffpunkt for pårørende.
  • Informasjon og undervisning.
  • Selvhjelpsgruppe for pårørende innen psykisk helse.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Nyttige lenker

 

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

 

Tips og råd til deg som pårørende

Prøv å få oversikt over situasjon

Å lage seg en oversikt over situasjonen du står i, vil føre til at du opplever i større grad kontroll. Det handler om å få oversikt over hva du kan bidra med og hva du ikke kan bidra med.
Søk etter kunnskap og informasjon.
Ikke vær redd for å spørre helsepersonell om det du måtte lure på. Ingen spørsmål er dumme.

Lag rutiner

Rutiner skaper forutsigbarhet og gjør det lettere å gjennomføre nødvendige
gjøremål. Skap deg rutiner for: måltider, søvn, fysiske aktivitet, husarbeid, egentid, sosiale aktiviteter.
Tenk over hva som vil gjøre deg godt og tillat deg selv å gjøre det. For det kan gjøre det godt for deg på både kortsikt og langsikt. Belastning over tid kan ha konsekvenser for din helse.
Lytt til kroppen. Ta signaler fra kroppen på alvor. Sett mål for uken, ta små skritt.

Sett av tid tid egenomsorg og egne aktiviteter

Det er viktig med positive innspill og aktiviteter i hverdagen. For det er utmattende å være sterk over tid. Oppretthold kontakten med nettverket ditt, og ha fokus på det du får til og ikke på det du ikke rekker.

Snakk med din arbeidsgiver

Slik at dere sammen kan se på hva slags muligheter du har der du jobber eller går på skole. Dette kan være med på å lette din hverdag.

Ha regelmessig kontakt med din fastlege

Slik at du kan forebygge at du selv utvikler helseplager. Takk ja til hjelp, også når du tror du ikke trenger det.
Ta i mot støtte fra både profesjonelle og fra ditt eget nettverk.

Snakk med andre som er i samme situasjon som deg

Å dele erfaring og kunnskap kan gi en opplevelse av felleskap, mening og styrke. Mange beskriver det som en trygghet.

Treffpunkt Fredrikstad

Tilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.
Treffpunkt Fredrikstad finner sted en kveld i måneden og varer normalt i to timer. Samlingen blir ledet av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. De har taushetsplikt og har levert politiattest.

På Treffpunktet er det lek spill og aktiviteter der barna treffer likesinnede.

Kontakt pårørendesenteret

Bilde_1.pngBilde_2.pngBilde_3.png

 


Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari  (Chat-robot)   

Vis i kart

Sist oppdatert: 06. november 2023