Pårørendesenteret i Fredrikstad

Innhold

Pårørendesenteret under COVID-19

Pårørendesenteret har fortsatt åpent. Vi legger om vår drift noe etter anbefalinger fra norske myndigheter, for å forhindre ytterligere koronaspredning.


Du vil fortsatt nå oss på vår vakttelefon på hverdager mellom kl 9-15. Du kan også gjerne sende oss e-post.

En stund fremover vil våre individuelle samtaler foregå over telefon. Vi vil da ringe på avtalt tidspunkt, og kan få veiledning og råd over telefon.

Sosiale treffpunkt i regi av frivillige pårørendeorganisasjoner er avlyst inntil videre, dette gjelder også månedlig Pårørendekafè.

 

Håper alt står bra til med deg! Med ønsker om en fin dag.

 

Kort fortalt

Pårørende kan oppleve bekymringer og belastninger som på sikt kan føre til helseproblemer.

Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i.

Vi er et kompetansesenter for helsepersonell og kan tilby informasjon og undervisning om pårørendesamarbeid.

Du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt med oss, men gjør gjerne en avtale over telefon eller mail så vi kan sette av god tid til deg.

Tjenesten er gratis.

Kjenner du på utfordringene med å stå i pårørenderollen? Ta kontakt med oss! 

Hva kan vi tilby?

  • Samtaler med veileder – du kan komme alene, eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon.
  • Hos oss kan du få kunnskap om dine rettigheter og muligheter som pårørende.
  • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme og delta i gruppetilbud eller mestringskurs. Vi samarbeider med flere pårørendeorganisasjoner om dette.
  • Sosiale treffpunkt for pårørende - temamøter og åpen kafè.
  • Informasjon og undervisning til inspirasjon for helsepersonell og institusjoner som ønsker å fokusere på pårørendearbeid.

Du kan gjerne følge oss på vår facebookside

Her finner du en brosjyre for pårørendesentret i Fredrikstad

Pårørendekafè

Siste torsdag i måneden er kafèen åpen. Her kan du møte andre i tilsvarende situasjon og utveksle erfaringer. Kafèen er åpen fra kl. 18.00.

Her finner du en plakat om pårørendekafèen

Du kan finne andre sosiale treffpunkt i aktivitetskalenderen.

Kontakt oss

Vakttelefon: 458 78 038 eller 69 30 69 40

Mai Ida Synnes Haakafoss
Telefon: 69 30 68 60 

Thorstein Olaussen
Telefon: 69 33 26 53 

Leif Nybøle
Telefon 69 30 67 61 

Marianne Nordal
Telefon 69 30 65 10 

E-post: parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Vi holder til i Britannia, O.P.Pettersens gate 4, 1607 Fredrikstad

 

Nyttige lenker

Nasjonalt pårørendesenter

Pårørendealliansen

Pårørendeprogrammet, informasjon og undervisning

Pårørendeorganisasjoner:

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Lenker til lover som er viktige for pårørende:

Helse og omsorgstjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Vergemålsloven

Forvaltningsloven

Bilder 

 

 Pårørendesenteret er lokalisert på gamle hotell Brittania

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?