Min side Meld fra
Kontakt oss

Opplæring og veiledning

Opplæring og veiledning er en del av pårørendestøtten du kan få i Fredrikstad kommune.

Hva kan du få hjelp til?

Veiledningssamtaler med utgangspunkt i den enkeltes familiesituasjon. Tjenesten kan være både forebyggende og konkret støtte i ivaretakelse av særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Tjenesten kan også gis forbyggende.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 12. juli 2022