Omsorgsstønad

Kort fortalt

Omsorgsstønad er en økonomisk godtgjøring du kan få hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad skal ikke erstatte vanlig lønnet arbeid.

Her kan du søke – søknadsskjema

Hvem kan få omsorgsstønad?

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad.

Dette legger vi vekt på når vi skal vurdere søknaden:

  • hvor mange timer omsorg som gis
  • om arbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • omsorg på natten og tap av nattesøvn
  • hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolerering og man ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om det ytes omsorg for mer enn én person
  • om det er omsorgsplikt for den som gir omsorg til
  • om det er inntektstap som følge av omsorgen som gis

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.