Min side Meld fra
Kontakt oss

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk godtgjøring du kan få hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad skal ikke erstatte vanlig lønnet arbeid.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad.

Dette legger vi vekt på når vi skal vurdere søknaden:

  • hvor mange timer omsorg som gis
  • om arbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • omsorg på natten og tap av nattesøvn
  • hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolerering og man ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om det ytes omsorg for mer enn én person
  • om det er omsorgsplikt for den som gir omsorg til
  • om det er inntektstap som følge av omsorgen som gis

På søknadsskjemaet må du beskrive situasjonen din og hva du trenger hjelp til.

Omsorgsstønad, søknadsskjema

Kontakt tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 06. september 2023