Min side Meld fra
Kontakt oss

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens.

 Gjennom fem kvelder tar vi opp ulike temaer. 

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer.
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom.
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Fredrikstad kommune for personer med demenssykdom.
  • Velferdsteknologi.
  • Hvordan kan det oppleves å være pårørende? Erfaringsfortelling og foredrag.
  • Informasjon om demensforeningens arbeid.
  • Hvordan ivareta interessene sine når man ikke klarer det? Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål.

Det koster kr. 400,- pr. person eller kr.600,- pr. familie å delta.

Kursinformasjon og påmeldingsskjema

Pårørendeskolen starter opp nytt kurs 20.mars 2024

Du melder deg på dette skjemaet.

Innhold på kurset:

  • Fire onsdager og en torsdag (4.april) fra 18–21
  • Østsiden sykehjem, Borgarveien 4 1633 Gamle Fredrikstad
  • Kurset holdes i storstua rett innenfor inngangsdøra

Kurset koster 400 kroner pr. person, eller 600 kroner pr. familie.

Du betaler ved påmelding til Fredrikstad Demensforening,
konto 1503.66.98915 (merk betalingen «pårørendeskole vår 2024» og navnet ditt).

Det er max. 60 deltakere på hvert kurs.

Til utskrift, brosjyre om pårørendeskolen våren 2024 (pdf)

Hvorfor pårørendeskole?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som står nær en person som har en demenssykdom i tidlig til moderat fase. Tilbudet kan være en hjelp på veien til økt kunnskap og mestring av situasjonen.

Gjennom faglige forelesninger, erfaringsfortellinger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, hvordan du kan bistå den som har fått sykdommen og hvilke tilbud hjelpeapparatet har.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er mest rettet mot pårørende til hjemmeboende. Vi anbefaler gjerne at flere i samme familie deltar samtidig.

 

Har du spørsmål?

Demensteamet i Fredrikstad: demensteam@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad demensforening: fredrikstad.demensforening@hotmail.com

Arrangører

Nyttige nettsider

Sist oppdatert: 05. februar 2024