Pårørendeskole

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Gjennom fire kvelder tar vi opp ulike temaer. 

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer.
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom.
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Fredrikstad kommune for personer med demenssykdom.
  • Velferdsteknologi.
  • Hvordan kan det oppleves å være pårørende? Erfaringsfortelling og foredrag.
  • Informasjon om demensforeningens arbeid.

Det koster kr.400,- per person eller kr.600,- per familie å delta.

Kursinformasjon og påmelding

Vi setter opp nytt kurs høsten 2021. Vi tar hensyn til den aktuelle smittesituasjonen.

Mer informasjon og påmelding kommer senere.

Nyttige nettsider

Kontakt oss

Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier, tlf.: 69 36 15 53, mobil: 482 96 766

E-post: demensteam@fredrikstad.kommune.no

Arrangører:

Du kan alltid ta kontakt med servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Sist oppdatert: 08. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.