Pårørendeskole

Kort fortalt

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Gjennom fire kvelder tar vi opp ulike temaer. 

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer.
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom.
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Fredrikstad kommune for personer med demenssykdom.
  • Velferdsteknologi.
  • Hvordan kan det oppleves å være pårørende? Erfaringsfortelling og foredrag.
  • Informasjon om demensforeningens arbeid.
  • Hvordan ivareta interessene sine når man ikke klarer det? Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål.

Det koster kr.400,- per person eller kr.600,- per familie (max. 3) å delta.

Kursinformasjon og påmelding

Pårørendeskolen starter opp igjen. Vi setter igang to nye kurs

  • høst 13.oktober–10.november 2021 klokka 18–21 (FULLT)
  • vinter 19.januar–16.februar 2022 klokka 18–21

Kursene foregår på +Huset, Seierstensgate 2, 1608 Fredrikstad.

I denne brosjyren kan du lese om pårørendendeskolen, påmelding og betaling.

På denne siden kan du melde deg på.

Det er max. 50 deltakere på hvert kurs.

Har du spørsmål?

Demensteamet i Fredrikstad: demensteam@fredrikstad.kommune.no

Demenskoordinator i hjemmesykepleien: audn@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad demensforening: fredrikstad.demensforening@hotmail.com

Arrangører

Nyttige nettsider

Du kan alltid ta kontakt med servicetorget på telefon 69 30 60 00.

Sist oppdatert: 08. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.