Min side Meld fra
Kontakt oss

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens.

 Gjennom fem kvelder tar vi opp ulike temaer. 

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer.
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom.
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Fredrikstad kommune for personer med demenssykdom.
  • Velferdsteknologi.
  • Hvordan kan det oppleves å være pårørende? Erfaringsfortelling og foredrag.
  • Informasjon om demensforeningens arbeid.
  • Hvordan ivareta interessene sine når man ikke klarer det? Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og vergemål.

Det koster kr. 400,- pr. person eller kr.600,- pr. familie å delta.

Kursinformasjon og påmeldingsskjema

Høstkurset 2023 starter opp 11. oktober

  • Fem onsdager fra 18–21
  • Østsiden sykehjem, Borgarveien 4 1633 Gamle Fredrikstad
  • Kurset holdes i storstua rett innenfor inngangsdøra

Kurset koster 400 kroner pr. person, eller 600 kroner pr. familie.

Du betaler ved påmelding til Fredrikstad Demensforening,
konto 1503.66.98915 (merk betalingen «pårørendeskole høst 2023» og navnet ditt).

Påmeldingsskjema

Pårørendeskolen-påmelding

Relasjon *
Mottaker av kommunale tjenester?*
Hvor bor personen med demens *
Vil du bli kontaktet før kursstart?
Jeg ønsker å delta på

Bekreft påmeldingen ved å betale til kontonummer 1503.66.98915. Merk betalingen "pårørendeskolen" og ditt navn.

 

Det er max. 50 deltakere på hvert kurs.

Til utskrift, brosjyre om pårørendeskolen høst 2023 (pdf)

Hvorfor pårørendeskole?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som står nær en person som har en demensykdom i tidlig til moderat fase. Tilbudet kan være en hjelp på veien til økt kunnskap og mestring av situasjonen.

Gjennom faglige forelesninger, erfaringsfortellinger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, hvordan du kan bistå den som har fått sykdommen og hvilke tilbud hjelpeapparatet har.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er mest rettet mot pårørende til hjemmeboende. Vi anbefaler gjerne at flere i samme familie deltar samtidig.

 

Har du spørsmål?

Demensteamet i Fredrikstad: demensteam@fredrikstad.kommune.no

Fredrikstad demensforening: fredrikstad.demensforening@hotmail.com

Arrangører

Nyttige nettsider

Sist oppdatert: 20. februar 2023