Min side Meld fra
Kontakt oss

Demensteam

Demensteamet er et lavterskeltilbud. Vi en sykepleier og en ergoterapeut som begge har spesialkompetanse innen demens. Vi arbeider for at personer med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Om du selv eller en som står deg nær, har hukommelsesproblemer eller demens, kan du ta direkte kontakt med oss i demensteamet.

Er det demens?

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller rote bort nøkler, mobil eller lommeboka fra tid til annen. Men hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring, kan være et tegn på at noe er galt. Har du, eller en av dine nærmeste, gradvis fått problemer med å klare små og store oppgaver i hverdagen på grunn av forandringer i hukommelsen? 

Ved å ta kontakt med hjelpeapparatet tidlig, kan du få råd og praktiske tips som etter hvert kan spare deg for unødig engstelse og frustrasjon. Det kan være godt at «noen» vet hvordan du har det, selv om du/dere ikke har behov for kommunale tjenester.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

  • Råd, veiledning og informasjon pr. telefon og i direktesamtale
  • Hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon 
  • Individuell oppfølging etter at demensdiagnose er satt
  • Opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser
  • Oppfølging utfra dine behov
  • Demensteamet i Fredrikstad - en brosjyre

Fastlegen, Tildelingskontoret og Spesialisthelsetjenesten henviser også personer til demensteamet.

Tjenesten er gratis.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Gjennom 5 kvelder tar vi opp ulike temaer.

På denne siden kan du lese mer om pårørendeskolen.

TorsdagsTUR

Delta gjerne på torsdagsTUR, vi går fra Magenta i Gamlebyen klokka 11 hver torsdag.

Du kan også se informasjon om torsdagsTURen på denne plakaten.

Kontakt oss

Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier
Telefon 69 36 15 53
Mobil 482 96 766
E-post: klab@fredrikstad.kommune.no

Carina Vrangen, ergoterapeut
Telefon 69 36 15 58
Mobil 456 00 749
E-post: carvra@fredrikstad.kommune.no