Demensteam

Kort fortalt

I demensteamet er vi en sykepleier og en ergoterapeut som begge har spesialkompetanse innen demens. Vi arbeider for at personer med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Om du selv eller en som står deg nær, har hukommelsesproblemer eller demens, kan du ta direkte kontakt med oss i demensteamet.

Fastlegen, Tildelingskontoret og hjemmesykepleien kan også henvise personer til demensteamet.

Tjenesten er gratis.

Er det demens?

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller at man roter bort nøkler og lommebøker fra tid til annen. Men hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring, kan være et tegn på at noe er galt. Har du, eller en av dine nærmeste, gradvis fått problemer med å klare små og store oppgaver i hverdagen pga forandringer i hukommelsen? Ved å søke hjelp kan det spare deg og dine for unødig frustrasjon og engstelse.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

  • Råd, veiledning og informasjon pr. telefon og i direktesamtale
  • Hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon 
  • Opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser
  • Oppfølging utfra dine behov
  • Demensteamet i Fredrikstad - en brosjyre

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Gjennom 4 kvelder tar vi opp ulike temaer.

På denne siden kan du lese mer om pårørendeskolen.

TorsdagsTUR

TorsdagsTURene har tatt en pause inntil videre på grunn av korona-situasjonen.

Hver torsdag utenom ferier og helligdager kan du bli med på tur med start fra Magenta i Gamlebyen.

Vi holder 1-meter'n, og følger alle smittevern-anbefalingene. Du må være frisk for å delta.

Du kan også se informasjon om torsdagsTURen på denne plakaten.

Kontakt oss

Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier
Tlf.: 69 36 15 53
Mobil: 482 96 766

Carina Vrangen, ergoterapeut
Tlf.: 69 36 15 58
Mobil: 456 00 749

E-post: demensteam@fredrikstad.kommune.no

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.