Min side Meld fra
Kontakt oss

Demensteam

Demensteamet er et lavterskeltilbud. Vi en sykepleier og en ergoterapeut som begge har spesialkompetanse innen demens. Vi arbeider for at personer som lever med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Om du selv eller en som står deg nær, har hukommelsesproblemer eller demens, kan du ta direkte kontakt med oss i demensteamet.

Er det demens?

Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller rote bort nøkler, mobil eller lommeboka fra tid til annen. Men hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring, kan være et tegn på at noe er galt. Har du, eller en av dine nærmeste, gradvis fått problemer med å klare små og store oppgaver i hverdagen på grunn av forandringer i hukommelsen? 

Ved å ta kontakt med hjelpeapparatet tidlig, kan du få råd og praktiske tips som etter hvert kan spare deg for unødig engstelse og frustrasjon. Det kan være godt at «noen» vet hvordan du har det, selv om du/dere ikke har behov for kommunale tjenester.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

  • Råd, veiledning og informasjon pr. telefon og i direktesamtale
  • Hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon 
  • Individuell oppfølging etter at demensdiagnose er satt
  • Opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser
  • Oppfølging utfra dine behov
  • Demensteamet i Fredrikstad - en brosjyre

Helseforvaltning og koordinering, fastlegen og spesialisthelsetjenesten henviser også personer til demensteamet.

Tjenesten er gratis.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Gjennom 5 kvelder tar vi opp ulike temaer.

TorsdagsTUR

Siste TorsdagsTUR før sommeren er 15.juni. Vi starter igjen 17.august. Velkommen!

TorsdagsTUR er et møtepunkt for tur og fellesskap for deg som har startet på en demenssykdom - og deg som er pårørende.

Vi går fra kafé Magenta i Gamlebyen hver torsdag klokka 11.

Demenskoret

Demenskor Fredrikstad ble etablert 14.februar 2023 og har hele våren hatt over 50 aktive korister på hver eneste øvelse.

Koret har også fått en flott gjeng med frivillige som er med og sørger for at koristene blir ivaretatt.

Likevel er vi nå blitt så mange at vi nå er nær en maksgrense for antall korister.

Du som har lyst til å bli med i dette livsglade sangprosjektet, anbefales derfor å ta kontakt med Demensteamet eller andre i støttegruppen.

Koret passer for personer som lever med mild/moderat demens, og som bor hjemme.

Ønsker du ha med deg en på øvelsen? Da er øvingslokalet stort nok også til støttepersoner.

Når og hvor øver vi?

Våre øvelser er

  • tirsdager kl 11.30
  • Storstua, Østsiden sykehjem, Borgarveien 4, 1633 Gamle Fredrikstad

Storstua ligger rett frem når du kommer inn hovedinngangen, og det er ingen trapper.

Det er en times korøvelse og en halvtimes kaffepause i etterkant.

Dirigent og pianist

Dirigent: Eline Smith Rydningen.

Eline jobber som musikkterapeut i Aktiv omsorg, Etat Omsorgssentre. Eline er musikkterapeut og
sykepleier med bred arbeidserfaring. Hun er en erfaren kordirigent, en dyktig sanger og har en fagkompetanse som er uvurderlig for et «Demenskor». Hun har nylig vært sentral i Østfold
musikkråds utgivelse «Sanger for mørke dager og lyse netter».

Pianist: Jon-Willy Rydningen.

Jon-Willy er keyboardist, plateprodusent og låtskriver, og har medvirket på mer enn 350 plateproduksjoner. Han har vært orkesterleder for NRK- og teaterproduksjoner, og spiller konserter med nasjonale og internasjonale artister. Han har de siste årene også vært daglig leder i Ryde & Berg Orgelbyggeri på Gressvik.

Bakgrunn

NRK-produksjonen «Demenskoret» har rørt og begeistret TV-seere i hele Norge. Ved å bli kjent med deltagerne og deres pårørende har serien satt et nødvendig fokus på personer med demens, gleden og nytten av å synge, delta i et kor, og ikke minst oppleve mestring sammen.

Korsang gir velvære - helt uten bivirkninger.

Kontakt oss

Kjersti Langli-Jørgensen, spesialsykepleier
Telefon 69 36 15 53
Mobil 482 96 766
E-post: klab@fredrikstad.kommune.no

Carina Vrangen, ergoterapeut
Telefon 69 36 15 58
Mobil 456 00 749
E-post: carvra@fredrikstad.kommune.no