Min side Meld fra
Kontakt oss

Avlastning

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer kan du få avlastning. Avlastning skal forebygge overbelastning.  Det skal gi deg nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hva er avlastning?

Avlastning kan gis på ulike måter og i ulikt omfang. Avlastningen kan foregå

  • hjemme hos en avlaster
  • i institusjon
  • som skole-/fritidsavlastning for ungdommer som går på ungdomsskolen eller videregående skole
  • etter skoletid og i deler av skolens ferier for elever i ungdomsskolen eller videregående skole

Tjenesten er gratis.

På søknadsskjemaet må du beskrive situasjonen din og hva du trenger hjelp til.

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 21. oktober 2022