Avlastning

Kort fortalt

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer kan du få avlastning.

Avlastning skal forebygge overbelastning.  Det skal gi deg nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Her kan du søke

Tjenesten er gratis.

Hva er avlastning?

Avlastning kan gis på ulike måter og i ulikt omfang. Avlastningen kan foregå

  • hjemme hos en avlaster
  • i institusjon
  • som skole-/fritidsavlastning for ungdommer som går på ungdomsskolen eller videregående skole
  • etter skoletid og i deler av skolens ferier for elever i ungdomsskolen eller videregående skole

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Her utføres tjenesten

På denne siden finner du informasjon om avlastning for barn og unge.

På denne siden finner du informasjon om hvor avlastning for voksne foregår.

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.