Min side Meld fra
Kontakt oss

Individuell plan og koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og tildelt en koordinator.

Hva er en individuell plan?

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på dine behov og det som er viktig for deg, du er selv med på å utarbeide planen. Koordinator skal koordinere tjenestene og sikre fremdrift i arbeidet med din individuelle plan.

Du kan melde behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet ved tildelingskontoret.

Tjenesten er gratis.

Ditt liv, din plan

Kontakt tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 06. september 2023