Individuell plan og koordinator

Kort fortalt

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og tildelt en koordinator.

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på dine behov og det som er viktig for deg, du er selv med på å utarbeide planen. Koordinator skal koordinere tjenestene og sikre fremdrift i arbeidet med din individuelle plan.

Du kan melde behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet ved Tildelingskontoret.

Tjenesten er gratis.

Ditt liv, din plan

Du kan lese mer om individuell plan og koordinator i denne brosjyren fra Helsedirektoratet.

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.